• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Удобрення цукрових буряків – сортова технологія від «Ерідон»

Удобрення цукрових буряків – сортова технологія від «Ерідон»


Одним із основних критеріїв досягнення максимально можливого рівня продуктивності цукрових буряків є сортова технологія живлення, яка повинна базуватися на генетичних механізмах формування урожайності та цукристості кожного конкретного гібрида, або групи споріднених гібридів за типом продуктивності та термінами фізіологічної стиглості коренеплодів.

Існує багато факторів, що впливають на продуктивність цукрових буряків. Одним із найважливіших чинників впливу – сортова система мінерального живлення. Правильний вибір гібрида та впровадження відповідної системи мінерального живлення дозволить суттєво підвищити збір цукру з одиниці площі. Сортова технологія є основним елементом для отримання коренеплодів з найвищим показником ефективності екстракції та заводського виходу цукру, адже неправильне живлення цукрових буряків, за даними німецького вченого, фізіолога Карла Грьошла, може у двічі знизити збір цукру.

Компанія "Ерідон", як постачальник насіння цукрових буряків від селекційних компаній Хіллесхьог та Марібо Сід, рекомендує виробникам цукру та цукросировини високоцукристу лінійку гібридів та власно розроблену сортову технологію їх вирощування. Технологія від компанії "Ерідон" із застосування добрив дозволяє максимально розкрити потенціал кожного гібрида шляхом оптимізації індексу листкової поверхні, збільшення вмісту хлорофілу, зменшення вмісту цукру у листках, максимізації асиміляційної продуктивності. Така система живлення передбачає:

  • активізацію розвитку листкової поверхні на початкових фазах росту та розвитку;
  • максимізацію процесу утворення хлоропластів;
  • інтенсифікацію росту коренеплоду, та вторинної камбіальної системи;
  • запобігання передчасному старінню листків;
  • попередження процесів надмірного наростання листків наприкінці вегетаційного періоду.

Початковим кроком до розробки сортової технології мінерального живлення цукрових буряків був розподіл наявного в компанії "Ерідон" асортименту гібридів на групи згідно комплексу генетичних параметрів формування продуктивності та термінів фізіологічного дозрівання.

До ПЕРШОЇ ГРУПИ відійшли гібриди: СИ Марвін, Атак, Норікум, Окка, Аскета. Для них розроблено сортову технологію №1:

Для гібридів першої ґрупи критичним є формування у найкоротші строки добре розвиненого листового апарату, підтримання високої інтенсивності фотосинтезу та забезпечення транспорту глюкози яка утворилась до коренеплоду у найкоротші терміни.

ДРУГА ГРУПА гібридів, найбільш чисельна. Її сформували такі гібриди: Карлтон, СИ Белана, Сілента, Олімпіада, Монсан, Алегра, Хеліта, Лімозіне, СИ Бадіа, Моллі, Фронтера, Протекта, ЛаудатаДля них розроблено сортову технологію № 2:

Для гібридів даного типу важливим є максимальне зниження прояву стресові факторів протягом вегетації та забезпечення оптимальним мінеральним живленням, особливо бором.

ТРЕТЮ ГРУПУ утворили три гібрида: Малібу, Борута, ЗенітДля них розроблено сортову технологію № 3:

Для гібридів даного типу важливим є оптимізація азотного живлення протягом періоду вегетації, максимальне стимулювання роботи фотосинтетичного апарату та стимулювання відтоку цукрів до коренеплоду у період серпень-жовтень.

Вирощування цукрових буряків у всіх зонах бурякосіяння вимагає від агронома максиму зусиль для захисту та збереження листового фотосинтезуючого апарату рослин, збільшення кількості цукрів у коренеплоді та уникнення негативного впливу стресових факторів біотичного та абіотичного характеру.

Застосування оптимізованої під генетичні особливості гібридів системи мінерального живлення забезпечує отримання високого врожаю культури з оптимальним вмістом цукру у коренеплодах та можливість нівелювати негативну дію факторів навколишнього середовища, таких як нестача вологи у ґрунті та висока температура впродовж періоду вегетації.

Бажаємо високих врожаїв! 


Автори:

Менеджер з розвитку насіння цукрових буряків, сої, ріпаку, зернових та зернобобових культур, Відділ технологічної підтримки, компанія «Ерідон», кандидат с-г. наук, Якусик Михайло Михайлович

Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин, Відділ технологічної підтримки, компанія «Ерідон», кандидат с.-г. наук, Суворов Микита Олексійович

Де придбати?

13 ms. PHP memory: 2097152 (529704)