• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) - нове слово у азотно-сірковому живленні польових культур

Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) - нове слово у азотно-сірковому живленні польових культур

Thio-Sul® (розчин тіосульфату амонію) - це оригінальне добриво від Tessenderlo Kerley, яке здатне збільшити ефективність рідкого добрива КАС-32 (карбамід-аміачна суміш) та покращити майбутні врожаї.

Зміст статті (ви можете обрати підпункт, який вас цікавить):

Використання азотних добрив у сільському господарстві

Використання азотних добрив є невід’ємною частиною будь-якої системи застосування добрив під запланований врожай сільськогосподарських культур і їх вартість може сягати 50-70% у структурі затрат на мінеральне живлення у залежності від культури. Азот є елементом живлення, винос якого з товарною частиною врожаю (зерно або насіння) складає понад 90-95% відносно загальної доступної для рослин кількості, яка вноситься під запланований врожай.

Сучасна ресурс-ефективна система застосування добрив ставить на меті максимізацію використання елементів живлення рослинами з добрив протягом періоду вегетації. З метою подовження ефективної дії азотних добрив існують декілька підходів по збільшенню ефективності азотних добрив та оптимізації затратної частини на систему удобрення. Необхідною умовою для розчинення найбільш розповсюджених форм азотних добрив: аміачної селітри, сульфату амонію та карбаміду – є наявність у шарі ґрунту, куди вносилось добриво, достатньої кількості вологи. Перерозподіл кількості опадів по місяцям відносно середніх багаторічних показників, неправильний вибір способу обробітку ґрунту відносно річної кількості опадів та гранулометричного складу ґрунту призводять до зменшення доступної вологи в ґрунті та погіршення динаміки розчинення гранульованих добрив. Особливо це стосується ранньовесняного підживлення озимих зернових культур та ріпаку в умовах безсніжної зими та передпосівного удобрення пізніх ярих культур в умовах посушливої весни.

Зважуючи на дані обставини з року в рік все більша кількість агропідприємств України звертають увагу на застосування азоту у рідкій формі. Найбільш розповсюдженим видом є карбамід-аміачна суміш (КАС) марок 28, 30 або 32. Внесення у ґрунт рідких азот вмісних продуктів рано навесні для кореневого підживлення має низку переваг порівняно з гранульованими продуктами. Основна перевага полягає у тому, що гранульовані азотні добрива вимагають необхідної кількості вологи з ґрунту для розчинення, тоді як рідкі самі по собі вже привносять вологу в ґрунт та швидше забезпечують азотом рослини озимої пшениці та озимого ріпаку рано навесні, особливо в умовах недостатнього зволоження.

Про Thio-Sul® (розчин тіосульфату амонію)

Thio-Sul®  (NH4)2S2O3 – це розчин тіосульфату амонію, який містить у своєму складі два елементи живлення (азот (N) та сірку у тіосульфатній формі S2O32-). Візуально — це прозора рідина, безбарвна або жовтого кольору зі слабким аміачним запахом.

Технічні особливості та переваги застосування Thio-Sul® порівняно з кристалічним сульфатом амонію
Критерій Сульфат амонію Thio-Sul®
Хімічна формула (NH4)2SO4 (NH4)2S2O3
Розчинність у воді при 20ºС 754 г/л 1730 г/л
Стійкість при промиванні + +++
Взаємодія з ферментами у ґрунті + +++
Вплив на ґрунтові мікроорганізми + +++
Вміст сірки ++ +++

Головні переваги Тіосульфат амонію Thio-Sul®

 • Рідке висококонцентроване азотно-сірчане добриво;
 • Інгібітор процесу амоніфікації та нітрифікації азоту в ґрунті;
 • При змішуванні Thio-Sul® з КАС істотно знижується температура кристалізації розчину, дозволяючи безпечне зберігання при більш низьких температурах;
 • Збільшення в середньому до 20% кількості мінеральних форм азоту, доступних після внесення бакової суміші КАС-32 з Thio-Sul® за рахунок зменшення газоподібних втрат аміаку з ґрунту та промивання нітратних форм азоту по профілю ґрунту;
 • Створення ефекту пролонгації азотного та сірчаного живлення;
 • Повна сумісність у баковій суміші (БС) з КАС-32 та можливість створення суміші із будь-яким співвідношенням N:S;
 • Ідеальне розчинення у КАС 32 завдяки однаковій густині;
 • Створення ефекту пролонгації азотного живлення за рахунок інгібування активності ґрунтового ферменту уреази та пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій. Як ефект – пролонговане забезпечення на азот рослин озимої пшениці, сої, кукурудзи та озимого ріпаку, збільшення врожайності та якості товарної продукції.
 • Додавання Thio-Sul® до азотних добрив значно зменшує підкислення ґрунтів, що робить їх ідеальним рішенням для внесення на кислих ґрунтах. Більше про це читайте за посиланням.

Рекомендовані норми внесення

Норми внесення Thio-Sul® у комбінації з КАС складають 10-20% від фізичної норми внесення карбамідно-аміачної суміші.

Культура Суміш Рекомендована норма за вегетацію, кг/га Фаза росту/розвитку
Марка суміші Співвідношення, % Thio-Sul®/КАС 32
Пшениця озима NS 30-2,5 10/90 150-180 рання весна, початок відновлення вегетації
Кукурудза NS 28-5 20/80 280-350 передпосівне внесення
Соняшник NS 30-2,5 10/90 120-220 передпосівне внесення
Ріпак озимий NS 28-5 20/80 200-250 рання весна, початок відновлення ветегації
Цукровий буряк NS 28-5 20/80 350-450 передпосівне внесення
Соя NS 30-2,5 10/90 100-130 передпосівне внесення

Технологічність: Зберігання та внесення КАС з тіосульфатом амонію від Tessenderlo Kerley

Зберігання

 

Як це буває дуже часто, вирішуючи одну технологічну задачу через деякий час виникають інші. Однією з таких є особливості зберігання КАС у господарствах у холодний період. Температура кристалізації найбільш популярної марки карбамід-аміачної суміші (КАС-32) – складає -2 ºС. Тобто при даній температурі та нижче в КАС починають формуватися кристали солей складників (аміачна селітра та карбамід), а сама суміш переходить у твердий стан (замерзає). У подальшому при збільшені температури навколишнього середовища проходить повернення суміші у рідкий стан, але не відбувається повернення однорідності вмісту азоту у всьому об’ємі розчину. Азот випадає у кристалічний сольовий осад, а добриво суттєво втрачає свої товарні та удобрюючі властивості.

Рішенням яке здатне захистити від замерзання КАС під час його зберігання у ємностях на відкритому повітрі є додавання продукту Thio-Sul®. Додавання Тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley до КАС у співвідношенні 10:90 знижує температуру кристалізації карбамід аміачної суміші до -10 ºС. При співвідношенні Thio-Sul®:КАС 25:75 досягається відсутність кристалізації карбамід аміачної суміші до температури -13 ºС (див. табл.). Внаслідок цього, не відбувається перемерзання та пошкодження тари й зменшується ризик втрат КАС 28-30 через витікання. Thio-Sul® не рекомендується зберігати в цистернах з алюмінію та заборонено зберігати поряд з кислотами.

Температура кристалізації Thio-Sul® у суміші з КАС (зимове зберігання)

Пропорція змішування:

Thio-Sul® - КАС 30

Стабільність суміші впродовж 6 міс. Температура кристалізації (°С)
99-1 так -5
98-2 так -5
97-3 так -5
96-4 так -6
95-5 так -7
94-6 так -7
93-7 так -9
92-8 так -9
91-9 так -10
90-10 так -11
83-17 так -17
75-25 так -23
50-50 так -16
25-75 так -13
10-90 так -10

Зручність використання (внесення)

 

Окрім полегшення зберігання та уникнення ситуацій замерзання КАС у ємностях додавання Тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley у склад карбамід-аміачної суміші суттєво полегшує проведення ранньо-весняного підживлення озимої пшениці та озимого ріпаку. При цьому його можна безперешкодно проводити навіть при температурі повітря нижче 0 ºС. При внесенні чистого КАС без Тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley магістраль та крупнокрапельні форсунки оприскувача можуть замерзати, а з додаванням Thio-Sul® цього не відбувається. Ця особливість дає більш широке технологічне вікно для азотного підживлення озимих культур та можливість більш якісно розчинити добриво у ґрунтовій волозі та зменшити непродуктивні втрати азоту.

Зменшення втрат азоту та пролонгація азотного живлення

Сам по собі Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley крім безпосередніх удобрюючих властивостей володіє здатністю пролонгувати у часі процес переходу амідної та амонійної форми азоту у нітратну. Цим додатково підвищується ефективність азоту, його споживання рослинами та знижуються непродуктивні втрати у вигляді газоподібного випаровування та промивання.
Збільшення в середньому до 20% ефективності азоту після внесення бакової суміші КАС з Thio-Sul® за рахунок зменшення газоподібних втрат аміаку з ґрунту та промивання нітратних форм азоту по профілю ґрунту порівняно з традиційними добривами (аміачна селітра);
Створення ефекту пролонгації азотного живлення за рахунок інгібування активності ґрунтового ферменту уреази та пригнічення діяльності нітрифікуючих бактерій, що зменшує непродуктивні втрати азоту через промивання та випаровування;

Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley здійснює безпосередній вплив на ґрунтовий фермент уреаза, який каталізує процес трансформації амідної форми азоту (NH2) в діоксид вуглецю та аміак. Бактерії Nitrosomones і Nitrobacter виступають каталізаторами в процесі окислення аміаку до азотистої та азотної кислоти.

Механізм дії сірки у складі Thio-Sul®

Thio-Sul® містить у своєму складі 65 кг сірки у формі SO32- на кожні 100 кг продукту (26% сірки у формі S (65% у формі SO32-). Відповідно додавання Thio-Sul® у склад карбамід-аміачної суміші дозволяє збагатити готовий продукт і на сірку.

Сірка є складовим елементом усіх рослинних білків і ряду фітогормонів, а у мінеральному живленні рослин – третім за значенням елементом після азоту і фосфору. Сірка є невід’ємним мезоелементом у мінеральному живленні рослин. Даний елемент входить у склад 3-х незамінних амінокислот, які є важливими для росту вегетативної маси рослин: цистеїн, цистин, метіонін.

Дефіцит сірки в ґрунтовому розчині гальмує асиміляцію азоту рослинами.

При нестачі сірки пошкоджуються точки росту, молоді верхні листки стають блідо-зеленими, а забарвлення жилок листка набуває світлого кольору. Оскільки сірка, як і азот, відіграє важливу роль у синтезі білка, то з’являється залежність між живленням рослини азотом та сіркою. Мінімальний вміст сірки у ґрунті у водорозчинних формах має становити не менше 15-20 мг/кг ґрунту. Усього ріпак за вегетацію поглинає від 60 до 100 кг/га сірки. Потреба рослин у сірці змінюється впродовж вегетаційного періоду. Рекомендація щодо внесення сірки в кількості, що відповідає 20-25% запланованого внесення азоту є актуальною. Тобто при нормі осіннього внесення азоту на середньому рівні 45-55 кг/га у д.р. норма внесення сірки у формі SO32- має складати не менше 9,0-11 кг/га. Детальніше про значення сірки.

Доступні форми сірки у ґрунті у вигляді іонів SO32- та SO42- здатні як іон нітрат промиватися у нижні шари ґрунту за умови наявності промивного водного режиму. Якщо нижня волога рідко змикається з верхньою вологою впродовж вегетаційного періоду – міграція іонів сірки у нижні шари не відбувається.

В умовах достатньої кількості вологи окрім чергування різних типів добрив (органічні або мінеральні), правильного менеджменту рослинних решток (подрібнені до розміру 2-4 см, закладенні в аеробні умови на глибину до 12-14 см) є ще один спосіб регулювання надходження сірки з ґрунту – застосування Thio-Sul®. Разом з сіркою даний продукт дає можливість управляти активністю ґрунтових мікроорганізмів та забезпечувати пролонгований ефект переходу сірки у доступну форму, як безпосередньо з Thio-Sul®, так і з рослинних решток та внесених органічних добрив. Слід наголосити, що даний спосіб управління ефективністю сірки у ґрунті, а відповідно й азотного споживання, буде працювати прямо пропорційно збільшенню кількості вологи впродовж вегетаційного періоду культури.

Завдяки специфічній хімічній будові молекули Thio-Sul® (NH4)2S2O3 при взаємодії з ґрунтовим середовищем та вологою він розпадається з утворенням сполук (NH4)2SO3 та елементарної сірки (S). Перша сполука невдовзі розпадається на іони NH4+ та SO32-, які зразу стають доступними для кореневої системи рослин як джерела азоту та сірки. Елементарна сірка (S) впродовж 2-3 тижнів через діяльність сульфат редукуючих бактерій роду Thiobacillus окислюється до форми SO32-- та стає доступною для рослин. Тобто Thio-Sul® здатний забезпечувати рослини на 2 форми сірки, одна з яких – пролонгована.

 • Як працює сірка з Тіосульфату амонію (Thio-Sul®у ґрунті?

Методика застосування

 1. Озима пшениця має 3 основні критичні періоди по споживанню азоту: фаза початку кущіння, фаза виходу в трубку та фаза колосіння. Застосовуючи Thio-Sul® разом з КАС-32 по мерзло-талому ґрунту або просто до початку відновлення вегетації (можливе внесення по снігу) забезпечується повноцінне азотне живлення рослин до фази появи прапорцевого листка. Для забезпечення рослин азотом в більш пізні періоди ефективним є додаткове внесення у період «кінець кущіння-початок виходу в трубку» КАС з Thio-Sul® через крупно крапельні форсунки або волочильними шлангами. Внесений у цей період азот посилює ефект від попереднього внесення (по мерзло-талому ґрунту) та дозволяє «дотягнутись» азотним живленням до періоду формування та наливу зерна в колосі. Тобто збільшити масу тисячі насінин та класність зерна.
 2. Застосування тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley на озимому ріпаку у фазу повної розетки листків-видовження стебла (ВВСН 17-49) разом з КАС. У період формування розетки листків важливою фізіологічною вимогою до рослин озимого ріпаку є максимальне поглинання і використання азоту та сірки. Ці елементи були внесені у період мерзлоталого ґрунту під час відновлення вегетації та у фазу повної розетки листків-початок видовження стебла (ВВСН 17-49). Якщо в період ВВСН 17-49 азотні добрива ще не застосовувались, то ефективним є внесення суміші карбамід-аміачної селітри (КАС) разом з тіосульфатом амонію від Tessenderlo Kerley у співвідношенні 10:2. Застосування даної суміші дозволяє забезпечити рослини пролонгованим азотом у період вегетації від початку формування стебла до повного дозрівання насіння у стручках, що напряму впливає на врожайність озимого ріпаку та вміст олії у насінні.
 3. Внесення Thio-Sul® на кукурудзі перед посівом. Задля забезпечення рослин кукурудзи достатньою кількістю азоту впродовж вегетаційного періоду та максимального пролонгування його доступності після фази викидання волоті ефективним є внесення у передпосівну культивацію карбамід-аміачної суміші марки 32 (КАС-32) разом з Thio-Sul®. Основними складниками КАС-32 (32% азоту) є 3 форми азоту: амідна (51%), амонійна (24,5%) та нітратна (24,5%). Робота суміші КАС-32 + Thio-Sul® спрямована на подовження ефективної дії амідної та амонійної форм азоту в ґрунті за рахунок тимчасового пригнічення роботи ґрунтових бактерій, які синтезують фермент уреаза та окислюють амонійний азот (NH4+) до нітратного (NO3-). Середній термін пролонгування роботи азоту в ґрунті при застосуванні Thio-Sul® складає 3-5 тижнів залежно від умов зволоження, температури ґрунту, мікробіологічної активності та загального рівня родючості ґрунту.
 4. Внесення КАС з Thio-Sul® перед посівом сої. Для рослин сої одними з кращих азотних добрив є КАС-32 у суміші з Thio-Sul® (концентрація 10% від норми КАС) без обробки насіння азот фіксуючими бактеріями.

Результати застосування Thio-Sul®

 • Результати застосування Thio-Sul® на кукурудзі у 2019 р., Полтавська обл., Пирятинський район
Варіант Назва гібриду кукурудзи Дата виконання операції Фаза розвитку культури Продукти, рекомендована норма (Продукти розміщувати у порядку змішування) Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість, т/га ± до контролю, т/га
1 ДКС3939 26.04.2019 внесення перед посівом Контроль (технологія господарства) КАС-32 250 кг/га 8,777 14,20 8,757 -
2 ДКС3939 26.04.2019 внесення перед посівмо КАС-32 250 кг/га + 30 кг/га Thio-Sul® 9,127 14,20 9,106 0,35
 • Результати застосування Thio-Sul® на кукурудзі у 2019 р., Волинська обл., Луцький район, село Княгининок (ФГ Корсойл-Агро)
Варіант Назва гібриду кукурудзи Дата виконання операції Фаза розвитку культури Продукти, рекомендована норма (Продукти розміщувати у порядку змішування) Врожайність бункерна, т/га ± до контролю, т/га
1 ДКС4014 15.05.2019 внесення перед посівом Контроль (технологія господарства) КАС-32 300 кг/га + 100 кг/га Сульфату амонію (21:24) 11,5 -
2 ДКС4014 15.05.2019 внесення перед посівом КАС-32 300 кг/га + 30 кг/га Thio-Sul® 12,7 1,2
 • Застосування Thio-Sul® на озимому ріпау у ТОВ "ДВК", Дніпропетровська обл., 2019 р.

Про результати внесення Тіосульфату амонію Thio-Sul®  у 2021 році читайте за посиланням.

New! Виробничий досвід застосування Thio-Sul® у 2022 р. продемонстрував чудові результати у господарствах із різних областей України, які зображені в таблиці:

Культура Контроль (без Thio-Sul®), т/га Варіант (з Thio-Sul®), т/га Прибавка, т/га
ТОВ «ПКЗ-Агро» (Полтавська область, Пирятинський р-н)
Озима пшениця 5,3 6,06 0,81
Озимий ріпак 4,38 4,95 0,57
ТОВ «Технополь Агро» (Кіровоградська область, Кропивницький р-н)
Озима пшениця 6,3 6,7 0,4
ПрАТ «Мізоч-Агропродукти» (Рівненська область, Рівненський р-н)
Озима пшениця 7,5 7,9 0,4
СФГ «Веселка» (Донецька область, Олександрівський р-н)
Озимий ріпак 3,51 3,94 0,43

Як видно з виробничих результатів, Thio-Sul® від Tessenderlo Kerley забезпечує прибавку врожаю озимих культур і разом з іншими технологічними перевагами вже четвертий рік поспіль доводить свою ефективність у технологіях вирощування польових культур в Україні.

Транспортування та доставка

Компанія "Ерідон" поставляє Тіосульфат амонію Thio-Sul® двома способами:

 • наливом безпосередньо у господарство – ми маємо власні автоцистерни для транспортування об’ємом до 25 тонн;
 • у єврокубах (1000 літрів/1,33 тонни);
 • поставка у flexitank флексітанк-контейнерах (м'який резервувар) безпосередньо від виробника.

Місця зберігання:
* м. Тетіїв (Київська обл.);
* м. Кропивницький (Кіровоградська обл.).

Про виробника Tessenderlo Kerley International

Tessenderlo Kerley International – підрозділ Tessenderlo Group. Понад 100 років компанія Tessenderlo Kerley International займається покращенням у сфері вирощування сільськогосподарських культур шляхом застосування інновацій, досліджень та розробок у живленні різноманітних культур. Асортимент продукції компанії відповідає викликам сучасного сільського господарства, поєднуючи необхідні поживні речовини для покращення стану ґрунту, збільшення інфільтрації води та максимального засвоєння поживних речовин. Головний офіс знаходить у місті Брюссель, Бельгія. Виробництво Thio-Sul® зосереджене у Франції, м.Руан.

Бажаємо Вам стабільних врожаїв!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»  
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович | 
(050)-332-57-89

Де придбати?

15 ms. PHP memory: 2097152 (624688)