• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Значення сірки в житті рослин. Варіанти внесення

Значення сірки в житті рослин. Варіанти внесення

Сірка є невід’ємним мезоелементом у мінеральному живленні рослин. Даний елемент входить у склад 3-х незамінних амінокислот, які є важливими для росту вегетативної маси рослин: цистеїнцистин та метіонін.

Крім того, сірка напряму включається у процес формування ферментів та діяльність ферментативних систем задіяних у синтезі хлорофілу, ліпідів, вільних олій. У рослин здатних фіксувати атмосферний азот сірка покращує процес біологічної фіксації азоту шляхом покращення симбіотичних зв’язків азот-фіксуючих бактерій з кореневою системою рослин.

У мінеральному живленні рослин значення має виключно сірка, які знаходиться у формах SO32- та SO42-, тобто в іонних формах. Тільки іонні форми сірки можуть поглинатися кореневою системою рослин. Невелика кількість сірки може поглинатися рослиною через продихи у вигляді SO2 або H2S. 

Розрізняють три основні групи вимогливості сільськогосподарських рослин до сірки:
1.    Культури, які є дуже вимогливими до забезпечення сіркою: озимий ріпак, гірчиця, капуста, цибуля, часник;
2.    Культури, середньо вимогливі до забезпечення сіркою: бобові (горох, соя, люцерна, конюшина та ін.), картопля, кукурудза, цукрові буряки.
3.    Культури, які є умовно маловимогливі до забезпечення сіркою: зернові колосові, соняшник, багаторічні трави.

Для забезпечення процесів росту та розвитку рослини можуть споживати сірку з мінеральних добрив, органічних добрив та рослинних решток культури-попередника, після їх розкладання та мінералізації. Якщо говорити про першоджерело, а саме мінеральні добрива (сульфат амонію, суперфосфати, сульфоамофос та ін.), то сірка з даних продуктів швидко розчиняється та стає доступною для споживання рослинами через кореневу систему. У випадку органічних добрив та сірки, що міститься в органічних формах – доступна тільки після мінералізації. Тому важливо розуміти, що при низькому рівні забезпечення на доступну сірку в ґрунті, особливо під посів вимогливих до сірки культур, швидке збільшення вмісту рухомих форм забезпечується лише внесенням мінеральних добрив.

Доступні форми сірки у ґрунті у вигляді іонів SO32- та SO42- здатні як іон нітрат промиватися у нижні шари ґрунту за умови наявності промивного водного режиму. Якщо нижня волога рідко змикається з верхньою вологою впродовж вегетаційного періоду – міграція іонів сірки у нижні шари не відбувається.

Обов’язковою умовою для ефективної мінералізації рослинних решток та органічних добрив є наявність достатньої кількості вологи та температури вище 5-7(10) ºС. Саме в таких умовах можливе внесення ще одного виду сірковмісних добрив – елементарної сірки. Окрім достатньої кількості вологи та температури для швидкого окислення елементарної сірки до іонної форми потрібна ще достатня активність сульфат редукуючих бактерій Thiobacillius.

В умовах достатньої кількості вологи, окрім чергування різних типів добрив (органічні або мінеральні), правильного менеджменту рослинних решток (подрібнені до розміру 2-4 см, закладенні в аеробні умови на глибину до 12-14 см) є ще один спосіб регулювання надходження сірки з ґрунту – застосування Thio-Sul® (розчин тіосульфату амонію).

Thio-Sul®  (розчин тіосульфату амонію) - інноваційне рідке азотно-сірчане добриво від бельгійської компанії Tessenderlo Kerley. Це добриво з властивостями інгібітора, яке збільшує ефективність рідкого добрива КАС (карбамід-аміачна суміш) та покращити майбутні врожаї за рахунок пролонгації азотного та сірчаного живлення.

Разом з сіркою даний продукт дає можливість управляти активністю ґрунтових мікроорганізмів та забезпечувати пролонгований ефект переходу сірки у доступну форму, як безпосередньо з тіосульфату амонію, так і з рослинних решток та внесених органічних добрив. Слід наголосити, що даний спосіб управління ефективністю сірки у ґрунті, а відповідно й азотного споживання, буде працювати прямо пропорційно збільшенню кількості вологи впродовж вегетаційного періоду культури. Тобто, чим краще рослини забезпечені вологою впродовж вегетації, тим більший приріст врожаю здатний забезпечити продукт Thio-Sul®.

В умовах подорожчання азотних добрив продукт Thio-Sul® є необхідним агрохімічним рішенням для оптимізації витрат на добрива та збільшення віддачі вкладених у технологію вирощування інвестицій.

Максимальний ефект покращення забезпечення рослин сіркою досягається сукупною дією всіх вище наведених агрономічних прийомів.

Вдалих вам врожаїв!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

11 ms. PHP memory: 2097152 (526360)