• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Підвищення доступності елементів живлення з Thio-Sul®

Підвищення доступності елементів живлення з Thio-Sul®

Елементи живлення є ключовими складовими факторами, що впливають на ріст і розвиток рослин у природних умовах та в сільському господарстві. Доступність елементів живлення у ґрунті визначає, наскільки рослини можуть забезпечити собі необхідні ресурси для життя та функціонування, в тому числі це є ключовою складовою урожайності.

Часто навіть на при внесенні великої кількості добрив їх доступність для рослин може бути обмежена, особливо це стосується таких макроелементів як Фосфор (P) та Кальцій (Ca) і більшості мікроелементів таких як залізо (Fe), цинк (Zn), бор (B) та нікель (Ni).

Існує багато факторів що впливають на доступність елементів живлення: pH ґрунту, зрошення та дренаж, вміст гумусу, та навіть наявність важких металів, які можуть суттєво знижувати доступність поживних речовин для рослин (блокувати їх засвоєння).

Зменшення проблеми фіксації та недоступності елементів живлення у ґрунті

Одним з рішень, яке може допомогти зменшити проблему фіксації та недоступності елементів живлення у ґрунті є продукт Thio-Sul® (тіосульфат амонію) від бельгійської компанії Tessenderlo Kerley.

Thio-Sul® (NH4)2S2O3 (тіосульфат амонію) давно зарекомендував себе як відмінне азотно-сірчане добриво з властивостями інгібітора, проте варто відзначити і його здатність переводити недоступні форми елементів живлення у ґрунті у водорозчинні форми, тобто робити їх доступними для рослин. Цей фактор досягається шляхом процесу хелатування.

Хелатування - це процес, за якого хелатор (у цьому випадку тіосульфат амонію) зв'язується з іонами металів і утворює стійкі комплекси, що утримують метали у розчинній формі і роблять їх доступними для рослин.

Таким чином, тіосульфат амонію може допомагати полегшити доступність деяких металів для рослин шляхом хелатування цих металів та утворення стійких розчинних комплексів. Розглянемо цю реакцію на прикладі заліза:

2(NH4)2S2O3 + Fe3+ (залізо у нерозчинній формі) → (NH4)3[Fe(S2O3)3] (комплексний хелат)

У цій реакції тіосульфат амонію реагує з іонами заліза, утворюючи комплексний хелат (NH4)3[Fe(S2O3)3], який утримує залізо у розчинній формі й робить його доступним для рослин. Таким чином, залізо, яке раніше могло бути недоступним для рослин у безхелатованій формі, стає доступним для поглинання кореневою системою.

Реакція з хелатування Zn при внесенні Thio-Sul®:

2(NH4)2S2O3 + Zn2+ (цинк у тривалій формі) → (NH4)2[Zn(S2O3)2] (комплексний хелат)

Так, при достатніх запасах мікроелементів у ґрунті у формах, які є недоступними або важкодоступними для рослин, внесення Thio-Sul® дозволяє повністю або частково, залежно від норм внесення і потреби культури, забезпечити рослини залізом, цинком, бором та нікелем. Завдяки цьому досягається максимальна економічна вигода від застосування продукту.

Результати дослідів щодо покращення доступності міді та нікелю завдяки внесенню Thio-Sul® у порівнянні з сульфатом амонію

Результати проведених дослідів показали, що внесення Thio-Sul® покращило доступність Міді (Сu) у водорозчинній формі на 400% та Нікелю (Ni) на 25% відповідно в порівнянні з внесення сульфату амонію (в якості контролю використовувався ґрунт без внесення добрив).

Рис. 1. Порівняння переведення нерозчинних форм Нікелю (Ni) та міді (Сu) після внесення Thio-Sul® та Сульфатом амонію у розчинні форми

Рис. 2. Порівняння переведення нерозчинних форм цинку (Zn) та бору (B) після внесення Thio-Sul® та Сульфатом амонію у розчинні форми

Варто зазначити, що властивості Thio-Sul® впливати на вивільнення елементів живлення напряму залежить від концентрації тіосульфатної частини у розчині. Завдяки унікальній технології виробництва, де використовується контрольована реакція зі стабільною масою та кількістю реагентів у кожній партії якість і концентрація тіосульфату амонію у розчині гарантовано відповідає специфікації. Саме тому, використовуючи Thio-Sul® ви можете бути впевнені у найвищій якості продукту.

Реакція Thio-Sul® зі сполуками, що містять фосфор

Другий тип реакцій які відбуваються у ґрунті при внесенні Thio-Sul® – це реакція зі сполуками які містять фосфор (P). Мінеральний склад фосфатів у ґрунті містить мінерали фосфору, які можуть бути розчинними у воді та легко доступними для рослин, в той час, як інші можуть бути менш розчинними та важко доступними. Thio-Sul® вступає в реакції обміну у ґрунті та переводить не водорозчинні форми у доступні водорозчинні форми, які легко засвоюються рослинами:

3Ca3(PO4)2 (нерозчинний фосфат) + (NH4)2S2O3 (тіосульфат амонію) + 6H2O (вода) → 2NH4H2PO4 (розчинний фосфат) + 3CaSO4 (гіпс) + 2H2SO4 (сірчана кислота)

У цій реакції тіосульфат амонію розчиняє нерозчинний фосфат кальцію, перетворюючи його на розчинний фосфат амонію ((NH4)2HPO4), а також утворює гіпс (CaSO4) і сірчану кислоту (H2SO4). Розчинний фосфат амонію легко доступний для рослин і може служити як джерело фосфору для їх росту та розвитку. Так, згідно з результатами досліду Thio-Sul® збільшує доступність водорозчинного фосфору на 600% після внесення в порівнянні з сульфатом амонію.

Рис. 3. Порівняння переведення нерозчинних форм Фосфору (Ni) після внесення Thio-Sul® та сульфату амонію у розчинні форми

Важливо враховувати, що вплив внесення тіосульфату амонію на доступність фосфору в ґрунті може бути комплексним і залежить від різних факторів, включаючи тип ґрунту, його властивості та кліматичні умови. Так найбільш активно властивості Thio-Sul® будуть проявлятись на ґрунтах з високим pH при суцільному внесенні.

На практиці, внесення Thio-Sul® може суттєво заощадити ресурси на внесенні фосфорних добрив та інших мікроелементів таких як залізо (Fe), цинк (Zn), нікель (Ni), при цьому підвищуючи також і ефективність азоту завдяки своїм інгібуючим властивостям, що робить цей продукт унікальним на ринку України.

Для отримання більш детальної інформації та рекомендацій щодо застосування звертайтеся до менеджерів з агрономічних питань "Ерідон" у вашому регіоні.

Більше інформації про Thio-Sul® ви знайдете у статті.


ЛУГОВСЬКИЙ Євген, менеджер з агрономії в Україні та СНД компанії "Tessenderlo Kerley"

Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович | 
(050)-332-57-89

Де придбати?

16 ms. PHP memory: 2097152 (529200)