• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Складові покращення перезимівлі озимої пшениці

Складові покращення перезимівлі озимої пшениці

Основою для збереження густоти стояння рослин озимої пшениці та забезпечення отримання максимальної продуктивності посіяного насіння є забезпечення оптимальних умов перезимівлі та зменшення прояву ознак вимокання та випрівання рослин під шаром снігу.

Окрім традиційних заходів – від обробки насіння до внесення позакореневих добрив після появи сходів, не варто забувати й про застосування ефективних ґрунтових добрив, збалансоване позакореневе живлення та застосування таких продуктів, які здатні покращити споживання з ґрунту внесених добрив, азоту та інших елементів живлення впродовж осінньої вегетації.

  • Першим етапом побудови ефективної системи живлення є застосування продуктів, які консервують від втрат та пролонгують ефективність азотних добрив, які вносяться під посів озимих зернових культур.

До таких продуктів відноситься рідке концентроване добриво Тіосульфат амонію (ТАС). ТАС, завдяки наявності 2-х форм сірки (швидкої та пролонгованої), інгібуванню розвитку нітрифікуючих та уреаза-продукуючих груп мікроорганізмів вдається збільшити коефіцієнт споживання азоту з аміачної селітри, сульфату амонію на 15-20%. Оптимальна норма внесення Тіосульфат амонію є 20% від норми внесення азотних добрив. 

Найкращим партнером для Тіосульфату амонію (ТАС) є КАС-32

  • Другим етапом збільшення ефективності внесених добрив та покращення окупності врожаєм є контроль рН ґрунту. Так, за рівня рНсол. 5,5, як мінімум 30% внесених у ґрунт NPK добрив втрачаються марно та не працюють на ріст та розвиток рослин.

Внесення 200-300 кг/га продукту Атрігран забезпечують збільшення рНсол. ґрунту та істотне збільшення приросту врожаю при сталих затратах на добрив.

  • Третім та найважливішим етапом побудови ефективної системи живлення є припосівне внесення гранульованих добрив з високим вмістом фосфору у пролонгованій формі. До таких продуктів відносяться добрива Rosafert 12-24-12 або Rosafert 15-15-15. Саме завдяки пролонгованому надходженню фосфору у шар ґрунту, де розвивається коренева система, досягається ефект потужного розвитку кореневої системи рослин озимої пшениці та покращене споживання ґрунтової вологи та елементів живлення. 

Ефективна норма внесення добрива ROSAFERT при посіві під озиму пшеницю складає 100-120 кг/га

Всі вищенаведені продукти, об’єднані в одну систему застосування добрив, забезпечують посилення ростових процесів у рослинах озимої пшениці та створюють об’єктивні передумови перенесення зимових умов з мінімальними втратами.

Бажаємо гарних врожаїв та високої ефективності агровиробництва!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

17 ms. PHP memory: 2097152 (523152)