• Агроінфо
  • Новини
  • Органічне виробництво в Україні

Органічне виробництво в Україні

На сьогодні розвиток органічного ринку в Україні є одним із пріоритетних напрямків. Міністерство аграрної політики та продовольства України у співпраці з місцевими учасниками органічного ринку та міжнародними партнерами розробило програму, що базується на Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки.

Україна, маючи сприятливі умови для органічного сільського господарства: розміри країни, географічне положення, близькість до потенційних міжнародних покупців, велика територія з родючими ґрунтами, досягла певних результатів у розвитку власного органічного виробництва. За даними міжнародного незалежного Науково-дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL), станом на початок 2017 року, Україна займає 20 місце у світі та 11-те в Європі за загальною площею сільськогосподарських угідь, сертифікованих як органічні.

При цьому, майже половина сертифікованих органічних земель в Україні зайнятті під вирощуванням зернових – 48,1%, а це 7 місце серед основних країн-виробників органічних зернових. Понад 16% таких угідь займають олійні – 5 місце у світі, і ще 4,6% бобові – 7 місце. Наступні у списку йдуть овочі – 2%, де Україна посідає 10 місце, фрукти – 0,6% і виноград – 0,1%.

Однак, в Україні споживання органічних продуктів на душу населення є значно меншим, ніж в країнах ЄС, і складає 0,5 євро. Наприклад, у Швейцарії вартість органічних продуктів на душу населення дорівнює 274 євро/чол., а в ЄС – 40 євро/чол. При цьому популярність органічної сільськогосподарської продукції на ринках розвинених країн зростає швидкими темпами, вже зараз попит на органічну продукцію в ЄС значно перевищує пропозицію. Найбільшими країнами-імпортерами української «органіки» за даними Органік Стандарт є Нідерланди (100 тис. т), Німеччина (50 тис. т), Великобританія (40 тис. т), Італія (30 тис. т), Австрія (14 тис. т), Польща (7 тис. т), Швейцарія (6 тис. т), Бельгія (3 тис. т), Чехія (3 тис. т), Болгарія (2 тис. т). Основними продуктами українського експорту є пшениця (80 тис. т), кукурудза (74 тис. т), соя (17 тис. т), ячмінь (12 тис. т), соняшник (12 тис. т), пшениця спельта (8 тис. т), яблука / концентрат (5 тис. т), пшоно / просо (4 тис. т), ріпак (4 тис. т), чорниця (заморожена) (4 тис. т) та ін. Загалом експортується близько 80% органічної продукції, виробленої в Україні.

Принципи органічного сільського господарства
Органічне сільське господарство ґрунтується на наступних принципах:

Принцип здоров’я - органічне сільське господарство повинне підтримувати та поліпшувати здоров’я ґрунту, рослини, тварини, людини та планети як єдиного й неподільного цілого. Цей принцип показує, що здоров’я індивідуума та суспільства не може існувати окремо від здоров’я екосистеми - на здорових ґрунтах ростуть здорові рослини, які підтримують здоров’я людей і тварин. Відповідно до цього принципу, слід уникати використання мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів для тварин та харчових добавок, які можуть мати негативний вплив на здоров’я.

Принцип екології - органічне сільське господарство має ґрунтуватися на принципах природних екологічних систем та циклів, працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх. Принципи ведення органічного землеробства, випас худоби та використання природних систем у дикій природі, які використовуються для одержання врожаю, мають існувати збалансовано та за природними циклами. Виробники, переробники, торговці, споживачі органічних продуктів мають захищати та охороняти навколишнє середовище, включаючи ландшафти, клімат, середовище перебування, біологічне різноманіття, повітря й воду.

Принцип справедливості - органічне сільське господарство має базуватися на відносинах, що гарантують справедливість із врахуванням інтересів навколишнього середовища та життєвих можливостей. Цей принцип підкреслює, що всі, хто залучаються до органічного сільського господарства, повинні дотримуватися принципів гуманності у формі, що гарантує справедливість на всіх рівнях і для всіх сторін - фермерів, робітників, переробників, розповсюджувачів, продавців і споживачів. Цей принцип стверджує, що тварини повинні бути забезпечені умовами й можливостями для життя, які узгоджуються з їхньою фізіологією, природною поведінкою та здоров’ям.

Принцип турботи - управління органічним сільським господарством повинне мати попереджувальний і відповідальний характер для захисту здоров’я й добробуту як нинішніх і прийдешніх поколінь, так і довкілля. Цей принцип стверджує, що обережність і відповідальність є ключовими компонентами у виборі методів управління, розвитку, а також сприйнятливих технологій органічного сільського господарства. Органічне сільське господарство повинне запобігати ризикам шляхом застосування відповідних технологій і відмови від впровадження деяких з них, якщо наслідки їх використання важко передбачити, наприклад генної інженерії.

Всі зазначені принципи повинні використовуватись як єдине ціле і повинні надихати на конкретні дії, вони є основою для розвитку органічного сільського господарства.

Допоміжні продукти в органічному сільському господарстві 
Компанія «Ерідон» постачає широкий спектр продуктів для господарств клієнтів, які працюють за різними технологіями, в т.ч. і для органічних господарств. 

До переліку допоміжних продуктів, дозволених для використання в органічному сільськогосподарському виробництві в 2018 році згідно вимог стандарту МАОС з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний Постановам (ЄС) № 834/2007 та №889/2008 в т.ч. входять наступні продукти, які ексклюзивно на ринку України представляє компанія «Ерідон»:

БлекДжек – являє собою суспензію чистого гумусу, який не піддавався хімічному перетворенню. Використовується в якості потужного стимулятора росту для рослин. Є відмінною альтернативою гуматам, в своєму складі окрім гумінових (19-21%) та фульвокислот (3-5%) містить також ульмінові кислоти та гумін, які мають найбільшу активність в рослині, активують поділ клітин та ріст, стимулюють і посилюють розвиток кореневої системи. БлекДжек рекомендується до застосування на польових, овочевих, плодових, ягідних культурах та виноградниках. 

Препарат може використовуватись для обробки насіння польових культур (норма витрати 0,5 – 1,5 л/т), листкового внесення (0,5 – 2 л/га) та в системах краплинного зрошення (2,5 л/га). Для активації ґрунтової мікрофлори та покращення фізико-механічних властивостей грунту препарат можна вносити на поверхню ґрунту в нормі 4 л/га. 

Терра-Сорб Фоліар – складається з вільних амінокислот, які відіграють роль поживних елементів та активаторів багатьох фізіологічних процесів. До складу препарату входять також деякі мікроелементи (бор, цинк, марганець), що доповнюють його фізіологічну цінність для рослин. Рекомендується застосовувати для ліквідації наслідків стресових ситуацій (висока температура, посуха, надлишок вологи, критичні фізіологічні фази розвитку, проблеми з засвоєнням поживних речовин, засоленість ґрунту); природнього стимулювання ростових процесів, цвітіння та запилення, розвитку кореневої системи; підвищення якості продукції. 

Препарат може використовуватись для обробки насіння польових культур (норма витрати 3 – 9 л/т), листкового внесення (1 – 3 л/га). Терра-Сорб Фоліар рекомендується до застосування на польових, овочевих, плодових, ягідних культурах та виноградниках.

МультиМастр – мультифункціональний натуральний ад’ювант, який виконує функції прилипача та змочувача, продовжує активність контактних препаратів, покращує проникність системних препаратів, захищає нанесені на рослину препарати від ультрафіолету, спеки, випаровування, змивання їх опадами. Завдяки натуральним компонентам МультиМастр може застосовуватись для підвищення ефективності практично всі біологічних препаратів. 

Стандартна норма витрати 80 мл на кожних 100 л робочого розчину. 

Вапор Гард – це натуральний антитранспірант, який застосовується на плодово-ягідних, овочевих культурах та винограді для покращення якості та транспортабельності продукції, збільшення розміру плодів, покращення їх забарвлення, захисту від сонячних опіків, запобігання розтріскування плодів. Вапор Гард після нанесення формує на рослині прозору, еластичну і блискучу плівку, яка уповільнює непродуктивні втрати вологи рослинами без шкоди для росту, розвитку, процесів дихання та фотосинтезу. ВапорГард також може використовуватись при пересадці розсади та саджанців для зниження транспірації і стресу від пересадки, прискорення приживання. Зазвичай Вапор Гард використовується в 1% розчині. 

Еквілібріум – біостимулятор для збалансованого зав’язування та розвитку плодів. Містить суміш амінокислот, полісахаридів (альгінова кислота або манітол) і бетаїнів, отриманих із екстракту морських водоростей Ascophyllum nodosum. Застосування препарату сприяє покращеному фітогормональному регулюванню рослин, оптимізує процеси поділу клітин та мобілізації резервів рослини, вливає на ростучі органи, підтримуючі їх фізіологічний баланс. 

Еквілібріум рекомендується до застосування на овочевих, плодових, ягідних культурах та виноградниках у нормі 0,15 – 0,3 л на кожні 100 л води робочого розчину. 

Цитокін – в своєму складі містить натуральні цитокініни. Застосування препарату забезпечує додаткове надходження цитокінінів до культурних рослин, що забезпечує покращення розвитку кореневої системи, а також підтримання необхідного рівня цитокінінів під час цвітіння, зав’язування та розвитку плодів; стимулює клітинний поділ та регулює клітинну диференціацію (трансформацію клітин в різноманітні органи). Цитокініни також викликають збільшення листків і плодів завдяки розтягненню (збільшенню) клітин, затримують процес старіння в тканинах рослин, активують поживні речовини в рослинах, збільшують споживання калію та фосфору. 

Келпак – натуральний регулятор росту, який в своєму складі містить ауксини та цитокініни. Сприяє енергійному росту, підвищує стійкість рослин до захворювань, покращує якість продукції. 7 видів ауксинів, що входять до складу препарату Келпак, відповідають за ріст та розтягнення клітин, а 12 видів цитокінінів стимулюють прискорене ділення клітин, що в цілому призводить до прискореного росту рослин. Рекомендується до застосування на польових та овочевих культурах на ранніх стадіях розвитку культур в нормі 2 – 5 л/га.

АтріГран – гранульований вапняк призначений для зниження кислотності ґрунту, покращення його структури та підвищення біологічної активності ґрунту. Містить 98,6% карбонату кальцію (CaCO3), тому його застосування також задовольняє потреби рослин в такому важливому мезоелементі, як кальцій. Атрі Гран характеризується відмінною реактивністю (завдяки високій пористості); швидкою розчинністю у ґрунті, миттєво забезпечуючи останній карбонатом кальцію; зручний у транспортуванні, зберіганні та внесенні.

Застосування АтріГрану дозволяє зменшити кислотність ґрунту, збільшити концентрацію кальцію та магнію, покращує доступність для рослин макро та мікроелементів, підвищує здатність ґрунтів утримувати вологу, покращує структуру і відповідно повітряно-водний баланс ґрунту, посилює активність розвитку корисної мікрофлори ґрунту, суттєво зменшує надходження (акумулювання) токсичних речовин до рослин.

За консультаціями щодо особливостей застосування перелічених продуктів в органічних господарствах звертайтесь до технологічних експертів компанії «Ерідон».

8 ms. PHP memory: 2097152 (548552)