Miller Chemical and Fertilizer LLC (США)

Заснована в 1937 році, компанія Miller Chemical & Fertilizer представлена в більші, ніж 90 країнах світу. Miller прагне оперативно реагувати на світовий сільськогосподарський ринок, який вимагає розумних, ефективних та дієвих рішень для підвищення врожайності та якості сільськогосподарських культур.

З 1965 року запущено виробництво спеціальних агрохімічних препаратів, таких як:

  • Ад'юванти для захисту рослин
  • Препарати для живлення та біо-стимуляції рослин
  • Препарати для допомоги при абіотичних стресах рослин
  • Комплексноутворюючі агенти для ґрунту
  • Регулятори росту рослин

В Україні портфель продуктів представлений препаратами:

Перейти в Каталог товарів ЗЗР

Перейти в Каталог Спеціальних добрив

8 ms. PHP memory: 2097152 (509456)