• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Внесення мінеральних добрив та позакореневе підживлення сої

Внесення мінеральних добрив та позакореневе підживлення сої

Соя відноситься до однієї з основних олійних культур, які вирощуються в Україні. Для отримання високого врожаю сої (>3 т/га) необхідне чітке розуміння оптимальних умов для вирощування даної культури та системи застосування добрив, яка буде забезпечувати рослини необхідною кількістю елементів для процесів росту, розвитку та формування врожаю.

Запаси продуктивної вологи

Основою для планування системи застосування добрив є розуміння запасів продуктивної вологи на момент посіву та кількість продуктивної вологи, яка буде накопичена у ґрунті та послідуючими опадами впродовж періоду травень-липень. Орієнтовно, необхідною кількістю продуктивної вологи у метровому шарі ґрунту на момент посіву культури при запланованому врожаю у 3 т/га є 150 мм + як мінімум 80-100 мм опадів впродовж вегетації.

Розглянемо три основні елементи успішного застосування добрив при вирощуванні сої:

1. Азотні добрива

Першим елементом у плануванні системи застосування добрив під врожай сої є застосування азотних добрив. Зважуючи на високу потребу сої у азоті на формування 1 тони врожаю (зерна), яка в середньому становить 55 кг/га - високий врожай може бути отриманий виключно на високих нормах внесення азотних добрив. Зазвичай інокуляція насіння штамами симбіотичних азотфіксуючих бактерій не забезпечує належного забезпечення рослин на даний елемент живлення, особливо це стосується періоду цвітіння культури та наливу бобів. Тому у плануванні врожаю сої >3 т/га обов’язковим заходом є внесення перед посівом культури азотних добрив. Найвища ефективність з точки зору приросту врожаю забезпечується при використанні добрив пролонгованої дії. Найбільш доступним на даний момент агрохімічним рішенням є суміш Карбамід аміачної суміші (КАС) з продуктом Thio-Sul®. Згідно проведених виробничих дослідів у минулі роки були отримані найвищі результати по приросту врожаю при передпосівному внесенні Thio-Sul® у нормі 75-100 кг/га разом з КАС-32.

2. NPK+S добрива

Другою складовою ефективної системи застосування добрив при вирощуванні сої є застосування припосівних фосфор вмісних NPK добрив. На даний момент у всіх основних зонах сіяння сої найкращу ефективність демонструють припосівне внесення бельгійських гранульованих добрив Росаферт NPK марок 12-24-12 та 8-24-24 у нормах 100-140 кг/га. З метою скорочення проходів по полю з внесенням азотних добрив високу ефективність та зручність досягають при припосівному внесенні добрива Росаферт NPK 16-14-07 у нормі 150-175 кг/га.

3. Позакореневі добрива та регулятори росту

Третім важливим елементом системи застосування добрив при вирощуванні сої є застосування позакореневих добрив та регуляторів росту. Існують 4 основні етапи внесення позакореневих добрив для отримання врожаю культури на рівні >3 т/га:

  1. Фаза 3-4 трійчастого листа. Позакореневе внесення рідкого продукту Розалік (B, Mo, S) 1 л/га + Міллерплекс 0,6 л/га. Дана технологічна операція спрямована на збільшення кількості продуктивних гілок культури та збільшення потенціалу закладки бобів. Разом з тим дана суміш продуктів забезпечує посилення споживання соєю азоту з ґрунту та внесених азотних добрив (до посіву).
  2. Період 4 трійчастий лист-бутонізація. Позакореневе внесення рідкого добрива Розалік (Mg, Mn, N, S) у нормі 3 л/га. Ця операція спрямована на посилення ефективності фотосинтезу та збільшення відтоку цукрів від листя до кореневої системи та нового приросту. Краще забезпечення рослини на власні цукри напряму впливає на темпи проросту листової поверхні соєю та швидкість закриття міжрядь.
  3. Фаза бутонізації. Позакореневе внесення Розалік (В) 1,0 л/га + Розалік (РК+МЕ) 2,0 л/га. Технологічна операція спрямована на посилення розвитку генеративних бруньок, подовження періоду цвітіння та поліпшення запилення та формування бобів.
  4. Період появи першого сформованого бобу. Позакореневе внесення рідкого добрива Розалік (РК+МЕ) 2,0 л/га. Впливає на посилення наливу бобів та збільшення маси 1000 насінин.

Всім бажаємо високих, стабільних врожаїв сої та високого прибутку з кожного гектару з продуктами від ТОВ Фірма Ерідон!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?