• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Добрива Росаферт NPK – надійні агрохімічні рішення для ґрунтового мінерального живлення рослин

Добрива Росаферт NPK – надійні агрохімічні рішення для ґрунтового мінерального живлення рослин

Одним з найкращих способів забезпечити високу ефективність азоту, фосфору та калію у мінеральних добривах є їх сумісне використання у складі добрив, які об’єднують під назвою «комплексні добрива». Кожна гранула даних добрив містить весь набір відповідного співвідношення елементів живлення. Такі добрива більш зручні у використанні, порівняно з простими однокомпонентними добривами, та забезпечують рівномірний розподіл NPK у ґрунті. Перевагою комплексних добрив порівняно з тукосумішами є відсутність розшарування за елементним складом впродовж транспортування, рівномірне внесення запланованої норми по всім ділянкам поля. Найбільш розповсюджені компонентами при виробництві переважної кількості комплексних добрив: є аміак, фосфати амонію, карбамід, сірка та солі калію.

Про добрива Росаферт 

Компанія Rosier є одним з найбільших постачальників добрив у Європі. Компанія має більш ніж 120-річний досвід виробництва агрохімічних продуктів. Розуміючи глобальну проблему здорожчання сировинних ресурсів та потребу кінцевого споживача у максимальній ефективності добрив, компанія вивела на ринок лінійку високоефективних гранульованих добрив Росаферт (Rosafert). Завдяки вирівняному вмісту у кожній гранулі азоту, фосфору, калію, сірки та кальцію досягається ефект синергізму, що забезпечує максимальний коефіцієнт споживання рослинами елементів живлення з гранул – у середньому складає він складає 60-80% по кожному складнику. Всі елементи живлення у добривах марки Росаферт представлені у водорозчинній формі. Це дає можливість продукту швидко сполучатись з ґрунтовою вологою та ставати доступними для рослин.

Особливу увагу слід приділити найбільш дорожчій складовій добрив – фосфору. Фосфор у складі гранул добрив Росаферт міститься у формі моно-, діамоній фосфату та монокальцій фосфату. Завдяки цьому досягається менша непродуктивна втрата даного елементу через процес ретраградації фосфатів та забезпечується його пролонгована дія. Це дає можливість, використовуючи добрива Росаферт, задовільняти безперебійне живлення рослини протягом тривалішого періоду. Пролонговане фосфорне живлення, в свою чергу, забезпечує гарний старт, швидкий та гармонійний розвиток кореневої системи – основного органу рослин, який постачає в рослинний організм воду та елементи живлення з ґрунту, а також внесених добрив.

Застосування добрив Росаферт є високоефективним елементом оптимізації системи мінерального живлення

Лінійка добрив Росаферт

Асортимент добрив Росаферт містить найбільш оптимальне співвідношення елементів живлення та представлений в Україні наступними марками добрив:

 1. Оптимізоване мінеральне живлення на старті за рахунок вирівняного вмісту NPK+S;
 2. Є ефективним у широкому діапазоні норм застосування;
 3. Універсальне добриво для широкого спектру сільськогосподарських культур;
 4. Швидка та стабільна дія всіх елементів живлення;
 5. Є універсальним для всіх ґрунтів в незалежності від рівня родючості та генезису;
 6. Ефективне добриво в умовах нестачі вологи ранньою весною.

Максимальна ефективність даного продукту буде на легких ґрунтах (піщаний, супіщаний та легко-суглинковий гранулометричний склад), де вміст калію (K2О) складає менше 50-60 мг/кг ґрунту.

 1. Стимуляція потужного розвитку кореневої системи за рахунок високого вмісту фосфору;
 2. Найкраще для припосівного застосування під озимі зернові та ріпак;
 3. Відмінне стартове припосівне добриво для технічних культур;
 4. Містить 9% сірки та кальцій;
 5. Забезпечує швидке наростання кореневих волосків на фоні суттєвого збільшення кореневої маси;

Максимальна ефективність даного продукту буде на глинистих та суглинкових ґрунтах (важко-суглинковий та середньо-суглинковий гранулометричний склад) із недостатнім забезпеченням рухомих форм фосфору та підвищеним вмістом калію.

 1. Оптимізоване мінеральне живлення на старті за рахунок вирівняного вмісту NPK+S;
 2. Є ефективним у великому діапазоні норм застосування;
 3. Універсальне добриво для широкого спектру сільськогосподарських культур;
 4. Швидка та стабільна дія всіх елементів живлення;
 5. Є універсальною для всіх ґрунтів в незалежності від рівня родючості та генезису;
 6. Ефективні добрива в умовах ранньої весняної нестачі вологи.

Максимальна ефективність даного продукту буде на глинистих та суглинкових ґрунтах (важко-суглинковий та середньо-суглинковий гранулометричний склад) із середнім та підвищеним вмістом калію та фосфору.

 1. Максимальне забезпечення фосфором озимих культур при відновлені вегетації;
 2. Підвищений вміст сірки та магнію;
 3. Ідеальне співвідношення елементів для швидкого наростання вегетативної маси;
 4. Ефективне для швидкого ранньовесняного старту озимих культур;
 5. Вирівняні гранули за розміром (3,3-4,0 мм) та за вмістом елементів живлення.

Спеціально розроблений продукт для підживлення озимих зернових та ріпаку в кінці зими, коли вже малий сніговий покрив або по тало-мерзлому ґрунту, з додатковим застосуванням азотних добрив. Також відмінний продукт для припосівного застосування при вирощуванні сої та інших бобових культур на ґрунтах з підвищеним вмістом калію.

 1. Універсальне безхлорне добриво для повного спектру плодових, овочевих та ягідних культур;
 2. Найкращий продукт при вирощуванні рослин на бідних на фосфор ґрунтах;
 3. Універсальне добриво для будь-якого типу ґрунтів;
 4. Містить підвищений вміст сірки – до 20%.

Це безхлорне добриво з підвищеним вмістом сірки рекомендується для живлення культур, які чутливі до вмісту хлору. Найбільша ефективність досягається при застосуванні на ґрунтах із збалансованим забезпеченням фосфору та калію. Підвищений вміст сірки сприяє максимальному споживанню культурними рослинами азоту з ґрунту та внесених добрив. 

 1. Спеціалізоване комплексне добриво для вирощування високомаржинальних культур;
 2. Високий вміст сірки до 25%, а також 2% магнію та мікроелементи;
 3. Адаптоване для застосування під каліє-фільні культури: овочі, картопля, плодові культури.

Рекомендується для застосування при вирощуванні картоплі, овочевих та плодово-ягідних культур на ґрунтах бідних на калій та/або з низьким вмістом доступних форм мікроелементів. Найкраще спеціалізоване безхлорне добриво для вирощування високовимогливих до мінерального живлення культур.

 1. Забезпечує швидку розчинність у ґрунті та швидку доступність елементів живлення навіть за посушливих умов;
 2. Підвищений вміст калію є необхідним за вирощування культур на піщаних ґрунтах;
 3. Є ідеальним добривом під посів озимих та ярих культур на бідних ґрунтах;
 4. Покращує толерантність культур до низьких та високих температур.

Рекомендується до застосування при вирощуванні повного спектру культур на бідних на калій ґрунтах. Ефективно забезпечує ґрунтове живлення рослин в умовах посухи.

 1. Сприяє швидкому старту та інтенсивному розвитку кореневої системи;
 2. Покращує толерантність культур до низьких температур;
 3. Підвищує стійкість рослин до різкого перепаду температур та посухи;
 4. Пролонговане фосфорне живлення за рахунок вмісту різних форм фосфору.

Рекомендується до застосування при вирощуванні повного спектру культур на ґрунтах з низьким забезпеченням фосфору та калію.

Бажаємо всім високих та стабільних врожаїв з добривами Росаферт!


Заступник керівника ВІДДІЛУ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІТРИМКИ «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (530784)