Фунгіцидний захист озимої пшениці

Весна цього року для України – надскладна. Це стосується і посівів озимої пшениці, на яку впливали погодні фактори:

  • пониження температур та весняні приморозки;
  • надмірна кількість опадів, що унемовжливлювало дотримуватися технології вирощування, а саме вчасно застосовувати фунгіциди;
  • відсутність стабільного наростання позитивних температур, які притаманні для цього періоду.

На одержання високих урожаїв впливають різноманітні фактори, серед яких значну увагу варто приділяти фітопатогенам. На даний момент переважна більшість посівів озимої пшениці знаходься у фазі кінець трубкування – прапорцевий листок. У свою чергу збереження прапорцевого листка від ураження збудниками хвороб, гарантує 45 % потенційного врожаю, за який він відповідає.

Актуальні хвороби сьогодення на зернових колосових: піренефороз, септоріоз, фузаріоз, бура іржа, стеблова іржа, сітчаста плямистість, темно-бура плямистість, карликова іржа, ринхоспоріоз, борошниста роса та інші.

Останнім часом серед плямистостей листя прогресують хвороби, що раніше не мали відчутного господарського значення – це піренофороз та септоріоз.

  • Піренофороз – шкодочинна, швидкопрогресуюча в багатьох країнах світу хвороба, викликана збудником P. tritici-repentis. Збудник щорічно проходить сумчасту і конідіальну стадії розвитку, що сприяє появі більш вірулентних та агресивних форм. Оптимальна температура для розвитку збудника в межах +12 – +18 °С, проте навіть при +32 – +40°С розвиток його не припиняється. Ураження піренофорозом впливає на довжину колоса, кількість зерен у колосі, масу зерна з колоса і масу 1000 зерен, блокує процес перенесення азоту з листя до колосу.
  • Септоріоз – шкодочинна, прогресуюча у світі хвороба, активно зростає і в Україні. Ураженість посівів озимої пшениці відбувається впродовж всієї вегетації. Шкідливість хвороби полягає в тому, що уражені рослини відстають у рості, листя на них часто всихає, колосся недорозвинене, зерно формується щупле, що призводить до зниження врожайності і погіршення посівних якостей насіння. У роки епіфітотій у країнах врожай знижується до 15 %. Збудники септоріозу пшениці розвиваються в широкому діапазоні температури 4−35º С. оптимальною є температура 20−22º С. Інтенсивному розвитку хвороби сприяють часті дощі, коли відносна вологість повітря перевищує 80 %.

Cеред небезпечних хвороб, на ряду з піренофорозом, септоріозом стоять іржасті хвороби. Серед іржастих хвороб трапляються: стеблова або лінійна іржа, бура листкова іржа пшениці, жовта іржа.

  • Лінійна стеблова іржа злаків особливо поширена на Поліссі і в західних областях Лісостепу. Хвороба проявляється на надземних частинах рослини у вигляді іржасто-бурих уредіній з уредоспорами, які розміщуються на рослині у вигляді бурих розірваних смуг. Збудник – Puccinia graminis. Зараження відбувається в присутності краплинної вологи при температурі 5-22 °С.
  • Зараження збудником Puccinia reconditабурої листкової іржі пшениці відбувається в межах оптимальної температури 15-25°С. Поширене захворювання переважно в Лісостепу і на Поліссі.
  • Особливої уваги до себе, на Поліссі і в західних областях Лісостепу України, привертає жовта іржа. Збудником даного захворювання є Puccinia striiformis, ураження яким настає при 11-13 °С.

На сьогоднішній день, температурні режими сприятливі для зараження як збудниками іржастих хвороб так і збудниками плямистостей. Це, у свою чергу, може призвести до значних недоборів і втрат врожаю.

Акцентуємо Вашу увагу, що для вирішення питань з обмеженням збудників хвороб, які впливають на врожаї варто робити профілактику, яка набагато дешевша й ефективніша, ніж лікування наслідків ураження. Для обмеження розвитку збудників варто застосовувати наступні продукти:

Для пролонгованої робити роботи зазначених продуктів фіксації та поширення їх на рослинах необхідно застосовувати ад'юванти Сіліксан 106 та МультиМастр.

Вчасне застосування фунгіцидів, як одного з елементів технології вирощування, дасть можливість посівам продуктивніше реалізувати свій потенціал! За більш детальною інформацією щодо використання зазначених фунгіцидів, враховуючи фітосанітарний стан у Вашому регіоні, наявність тих чи інших хвороб, звертайтеся до регіональних менеджерів з агрономічних питань.


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (525816)