• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Рекомендації щодо застосування добрив на соняшнику у квітні 2020

Рекомендації щодо застосування добрив на соняшнику у квітні 2020

Розглянуті фази розвитку: перед посівом та при посіві

  • Перший період: перед посівом

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:

Найкращим передпосівними азот-вмісними добривами для соняшнику є суміші сульфату амонію та аміачної селітри – продукти Салетросан 30 та Салетросан 26. Середня норма внесення даних продуктів без урахування агрохімічного аналізу ґрунту – 150-250 кг/га. Вносимо добрива під передпосівну культивацію

  • Другий період: при посіві

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:

Як і під кукурудзу, соняшник потребує стартової кількості елементів живлення під час формування первинної кореневої системи та росту і розвитку вторинної кореневої системи.

Ефективним гранульованим NPK+S спеціальним добривом, яке істотно покращує динаміку формування первинної вегетативної маси у соняшника, є продукти Росаферт (ROSAFERT).

При достатній кількості вологи у ґрунті та глинистому або суглинковому гранулометричному складі ґрунту вносими добриво Росаферт 12-24-12+9S у нормі 120-140 кг/га.

За умов недостатньої кількості вологи в ґрунті – Росаферт 15-15-15+15S 140 кг/га або Росаферт 16-14-07+15S у нормі 140-145 кг/га.

За фізичними показниками розчинності у воді гранули мінеральних добрив розчиняються тим краще, чим менше в них міститься фосфорної складової. Так, амофос 12:52 завжди буде довше та гірше розчинятися, порівняно з Сульфоамофосом 20:20+14S. Та сама особливість стосується і добрив Росаферт.

Для умов господарств Північних, Центральних та Західних регіонів, на полях з рН ґрунту нижче 5,5 під передпосівну культивацію вносимо по 100-150 кг/га Атрігран для збільшення ефективності внесених добрив та збільшення рН ґрунту в кореневмісному шарі ґрунту.

Непродуктивні втрати елементів живлення з добрив через pH ґрунту
pH ґрунту Скільки % доступно Скільки не використовується елементів живлення з добрив
Азот Фосфор Калій
4,5 pH 30% 23% 33% 71,34%
5,0 pH 53% 34% 52% 53,67%
5,5 pH 77% 48% 77% 32,69%
6,0 pH 89% 52% 100% 19,67%
7,0 pH 100% 100% 100% 0,00%

Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (523192)