• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Рекомендації щодо застосування добрив на озимому ячменю у квітні 2020 в залежності від погодних умов та кількості вологи у ґрунті

Рекомендації щодо застосування добрив на озимому ячменю у квітні 2020 в залежності від погодних умов та кількості вологи у ґрунті

Розглянуті фази розвитку: фаза кущіння – передпрапорцевий лист (ВВСН 26-34)

  • Перший період: повне кущіння (ВВСН 26-28)

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Аналогічно до посівів озимої пшениці, на посівах озимого ячменю важливо орієнтуватися на погодні умови, які супроводжують рослини у період кущіння. Якщо складаються холодні умови з достатньою кількістю вологи в ґрунті, то важливим завданням є робота на посилення фотосинтетичної активності рослин та синтезу цукрів у хлоропластах. Ефективним прийомом є застосування Розалік Mg, Mn, N, S 2-3 л/га + Міллерплекс 0,45-0,6 л/га. Марганець стимулює процеси синтезу хлорофілу, в нових молекулах якого магній є центральним атомом. Найважливіше, що рослини однаково добре засвоюють магній як з кореневої системи, так і з рідкого позакореневого добрива. 

Фактично марганець посилює використання магнію у рослині незалежно від джерела отримання протягом тривалого періоду часу.

На відміну від рослин озимої пшениці, озимий ячмінь за умови ранньовесняної посухи та холодної весни менш вимогливий на азот, проте потребує приділяти більше уваги фосфорному та калійному живленню
Тож в умовах достатньої кількості вологи та збільшенні температур або при недостатній кількості вологи та низьких температурах дієвим є використання концентрованих марок фосфорвмісних добрив: Розасоль 15-45-10 2 кг/га + Міллерплекс 0,45-0,6 л/га. В умовах жорсткої води (загальна мінералізація > 0.3-0.5 г/л) – Монокалій фосфат – 2 кг/га + Блек Джек 0,5-1,0 л/га

  • Другий період: передпрапорцевий лист (ВВСН 34-37)

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Разом з обов’язковим фунгіцидним захистом передпрапорцевого листа від сітчастої плямистості доцільним є внесення продуктів для посилення фотосинтезу та збільшення вмісту елементів живлення у тканинах рослин. У цей період ефективним є застосування Розалік Mg, Mn, N, S у нормі 2,0-2,5 л/га.


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

14 ms. PHP memory: 2097152 (524280)