• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Рекомендації щодо застосування добрив на озимому ріпаку у квітні 2020

Рекомендації щодо застосування добрив на озимому ріпаку у квітні 2020

Фази розвитку, що розглядаються: фаза повної розетки листів – бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 18-51)

  • Перший період. Фаза повної розетки листків-видовження стебла (ВВСН 17-49)

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
У період формування розетки листків важливою фізіологічною вимогою до рослин озимого ріпаку є максимальне поглинання і використання азоту та сірки. Ці елементи були внесені у період мерзлоталого ґрунту під час відновлення вегетації та у фазу повної розетки листків-початок видовження стебла (ВВСН 17-49). 

Якщо в період ВВСН 17-49 азотні добрива ще не застосовувались, то ефективним є внесення суміші карбамід-аміачної селітри (КАС) разом з Тіосульфатом амонію у співвідношенні 10:2. Застосування даної суміші дозволяє забезпечити рослини пролонгованим азотом у період вегетації від початку формування стебла до повного дозрівання насіння у стручках, що напряму впливає на врожайність озимого ріпаку та вміст олії у насінні.

Наступним обов’язковим елементом у системі застосування добрив на озимому ріпаку є позакореневе внесення борних водорозчинних добрив. Нажаль, не всі борвмісні сполуки є ефективними у питанні борного живлення озимого ріпаку:

Ефективним баковим партнером для добрив Розалік В або Розалік B, Mo, S  є кристалічне водорозчинне добриво Розасоль 15-45-10+МЕ у нормі 2 кг/га. За умов високої мінералізації води для приготування бакового розчину ефективною заміною є Розасоль 18-18-18+МЕ 2-3 кг/га або Розасоль 29-10-10 у нормі 3 кг/га. Не менш дієвим є додавання до бакової суміші позакореневих продукт Міллерплекс у нормі 0,5-0,6 л/га. Застосування даного продукту дозволяє максимізувати формування насіння у стручках ріпаку.

  • Другий період: бутонізація-поява першої розкритої квітки (ВВСН 49-60)

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Основа мета проведення позакореневого підживлення у даний період – забезпечення оптимального вмісту бору в клітинному соці рослин, що в свою чергу забезпечить пролонгування періоду цвітіння, запилення квіток рослин та зав’язування стручків та насіння. Для цього використовуємо Розалік В у нормі 1,0-1,5 л/га. З метою посилення росту кореневої системи та стимулювання процесів формування репродуктивних органів ефективним є додавання у бакову суміш рідкого позакореневого добрива Розалік РК+МЕ у нормі 1,5-2,0 л/га. Метою внесення даного продукту є подолання нестачі фосфору у живленні рослин у наступні фази, що саме собою здатне збільшити фактичний вихід насіння озимого ріпаку на 0,2-0,3 тони з гектара.


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (523752)