• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Біопрепарат МайкроСорч Плюс Соя для сухої інокуляції насіння сої та покращення текучості насіння в сівалці

Біопрепарат МайкроСорч Плюс Соя для сухої інокуляції насіння сої та покращення текучості насіння в сівалці

Відомо, що соя, як бобова культура, здатна фіксувати власний азот. Її рослини здатні засвоювати до 250 кг атмосферного азоту, з яких до 100 кг може залишатися у пожнивних рештках після збирання врожаю. Саме тому соя є гарним попередником для наступних культур в плані накопичення азоту і дозволяє заощаджувати на азотних добривах. Крім того, покращене засвоєння азоту рослинами сої дозволяє отримувати вищі врожаї кращої якості з максимальним вмістом білка в насінні. Також покращене засвоєння азоту рослинами сої дозволяє знизити забур'яненість посівів, оскільки бур’яни вимушені розвиватися в умовах дефіциту азоту. 

В дійсності рослини сої не здатні в повній мірі фіксувати азот самостійно. Для цього потрібна допомога бактерій роду Bradyrhizobium, які мають бути дотичними до кореневої системи рослин у ґрунті. В польових умовах певна кількість бактерій даного виду присутня в ґрунті у вигляді аборигенних штамів, але кількості цих бактерій не достатньо для якісної та ефективної фіксації атмосферного азоту. Особливо, якщо в попередні роки на даному полі мала місце сильна посуха, або навпаки випадали надмірні опади, в таких випадках популяції бактерій могли загинути, або надзвичайно скоротитися. Після розпаду бульбочок клітини бульбочкових бактерій потрапляють у ґрунт і незначна їх кількість виживає за рахунок органічних речовин, що перебувають у ґрунті. Але цієї кількості недостатньо для оптимальної азотфіксації наступного року. Природні ж штами ризобій, що мешкають у ґрунті, не є такими ефективними, як ті, що спеціально виведені для сучасних інокулянтів, та тому не забезпечать достатньої фіксації азоту для нормального розвитку рослин сої. Для оптимального інфікування на одну насінину повинно потрапити не менше ніж 100-500 тис. клітин корисних бульбочкових бактерій, інакше вони не зможуть домінувати над іншими. Як показує практика, економічно вигідно проводити інокуляцію високовірулентними штамами бактерій Bradyrhizobium japonicum під час сівби сої. Варто також зазначити, що висока кислотність ґрунту негативно впливає на довгострокову життєздатність азотофіксуючих бактерій. А отже, інокуляція є необхідним елементом технології інтенсивного вирощування сої.

З огляду на потребу та норм внесення стартових добрив, вони залежать від родючості ґрунту та від кількості внесених добрив під основний обробіток ґрунту з осені. Під час розрахунку норм внесення стартових добрив слід пам’ятати, що внесення азоту понад 25-30 кг/га затримує утворення бульбочок та знижує активність азотфіксації.

Біопрепарат МайкроСорч Плюс Соя

Виходячи з важливості використання інокулянтів на сої, компанія "Ерідон" презентує в Україні новий інноваційний біопрепарат для обробки насіння сої – МайкроСорч Плюс Соя.

Склад препарату

Біопрепарат - це готовий до використання премікс, в складі якого 2,27 кг сухого інокулянту (гарантований мінімальний вміст бактерій Bradyrhizobium japonicum 2 х 105 КУО/г) та 9,07 кг суміші тальку "Talc USA" з графітом 80/20, яка також включає мікроелементи — залізо 0,7% та марганець 0,9%.

Премікс (від лат. Prae — вперед, попередньо і лат. Misceo — змішую) — технологічне поняття, що означає попередньо змішані сухі компоненти, дозовані в мікрокількостях. Премікси застосовуються в технологічних процесах, де використовується попереднє сухе змішування компонентів для вирішення проблеми нерівномірності змішування.

Біопрепарат виготовляється в США з використанням технології мікробіологічної стабілізації, яка забезпечує найвищий рівень живих клітин бактерій порівняно з більшістю інших інокулянтів на ринку. У результаті застосування препарату підвищується рівень засвоєння рослиною азоту завдяки підвищенню симбіотичного потенціалу рослини з бульбочковими бактеріями, які фіксують азот із повітряних пустот ґрунту. 
 
Переваги технології мікробіологічної стабілізації:

 • 2-річний термін придатності біопрепарату;
 • Відсутня необхідність в екстендері;
 • Оброблене насіння можна зберігати до 90 днів;
 • Бактерії у складі препарату можуть витримувати температуру до +38 ˚С.

Особливості застосування

Біопрепарат МайкроСорч Плюс Соя застосовується у сухому вигляді шляхом механічного перемішування з посівним матеріалом до повного покриття поверхні насіння. Це змішування може здійснюватися як у бункерах сівалки безпосередньо перед посівом, так і на лініях, де насіння протруюється фунгіцидами та інсектицидами вологим способом, перед його фасуванням. Якщо насіння обробляєтеся біопрепаратом МайкроСорч Плюс Соя заздалегідь, таке насіння має бути висіяним впродовж 90 днів після обробки. 

На ефективність самого процесу азотфіксації, який відбувається в симбіозі з рослиною, впливає ґрунтова волога. Нестача вологи, як і перезволоження ґрунту, впливає безпосередньо на рослину, а вже потім на бульбочки. Тобто, однією з причин зниження активності бульбочок за водного дефіциту є не пряма дія нестачі вологи, а зниження інтенсивності фотосинтезу в рослині за таких умов. Що стосується перезволоження, то оскільки азотфіксуючі бактерії є аеробними, вони потребують достатньої кількості кисню. У результаті перезволоження знижується вміст кисню, що призводить до зниження азотфіксуючої активності бульбочок. Для розвитку бульбочкових бактерій оптимальна вологість становить 60-70% від повної вологоємкості ґрунту, мінімальна – 16%. За нижчої вологості бактерії не гинуть, а зберігаються в неактивному стані. За умов стабілізації оптимального водного режиму ґрунту відновлюється і активна азотфіксація бактерій.

Завдяки симбіозу з бульбочковими бактеріями посіви сої можуть на 80% забезпечувати свою потребу в азоті. Симбіотично фіксований азот надходить до рослини в органічній формі, тому має 100% засвоєння, тоді як азот мінеральних добрив, за наявності достатніх запасів продуктивної вологи, у кращому разі засвоюється на 70% і має пройти цілу низку перетворень до переходу в білкову форму. Також постає питання сумісного використання мікроелементів з інокулянтами під сумнів, так як переважно всі мікроелементи є важкими металами. Тому додавати їх під час інокуляції не рекомендується. Через їх високу токсичність для бактерій безпосередній контакт із ними призводить до загибелі останніх. Особливо потрібно наголосити, що це стосується молібдену, кобальту та міді. Препарати мікроелементів для сої краще застосовувати по вегетації.

Норма застосування біопрепарату

Норма застосування складає 2,5-2,8 кг/т. Підвищена норма рекомендується для застосування протруєного насіння та за умов підвищеної вологості.  
Препарат постачається у контейнерах місткістю 11,34 кг, які містять ємність для відмірювання, що вміщує приблизно 200 г препарату.

Покращення текучості насіння та змащення механізмів сівалки

Суміш тальку та графіту у пропорції 80/20 знижує вологість насіння, забезпечує текучість насіння в сівалці, змащування її механізмів та усуває статичну електрику. Покращення текучості і стабільності в подачі насіння механізмами сівалки забезпечують його більш рівномірне розподілення у полі завдяки запобіганню злипанню та склеюванню насінин у сівалці.

Результати застосування Майкросорч Плюс Соя у 2021 році

Партнери компанії "Ерідон" отримали наступні результи середньої врожайності сої при застосуванні МайкроСорч Плюс Соя:

 • Волинська область – 22 ц/га;
 • Київська область – 30-35 ц/га;
 • Сумська область – 22-24 ц/га;
 • Рівненська область – 25-27 ц/га;
 • Тернопільська область – 30-40 ц/га;
 • Херсонська область – 41-46 ц/га;
 • Хмельницька область – 32-39 ц/га;
 • Черкаська область – 34 ц/га.

Згідно спостережень середня прибавка врожаю сої в 2021 р. при інокуляції насіння препаратом МайкроСорч Плюс Соя склали від 5 до 12 %.
Агровиробники, які використовували препарат шляхом обробки насіння у бункерах сівалок, відмітили добру проникність інокулянту крізь насіння сої на фоні інокулянтів з торф’яною основою та високу якість покриття самого насіння.

Підібрати насіння сої та технологію вирощування сої можна за посиланням

До зустрічі в полях!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»  
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович | 
(050)-332-57-89

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (531184)