• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Актуальні продукти для позакореневого живлення соняшника, сої та озимої пшениці

Актуальні продукти для позакореневого живлення соняшника, сої та озимої пшениці

Ефективне та економічно виправдане вирощування сільськогосподарських культур передбачає виконання серії технологічних операції, які сприяють росту, розвитку, накопиченню врожаю у товарній продукції та максимальне усунення факторів, які протидіють даним процесам.

Одним із найважливіших заходів по забезпеченню високих та сталих врожаїв соняшнику, сої та озимої пшениці є забезпечення оптимального мінерального живлення у передпосівне та припосівне внесення мінеральних добрив.

В умовах багатої на атмосферні опади вегетації 2019 року в більшості регіонах України великим технологічним значенням для агрономів стала потреба максимізувати споживання елементів живлення в умовах достатньої кількості вологи. Це пов’язано з тим фактом, що в умовах достатньої кількості дощів більшість елементів живлення мігрують у нижні шари та можуть стати недоступними для кореневої системи культурних рослин. Особливо це стосується регіонів де переважають ґрунти легкого гранулометричного складу (піски).

У даних умовах для максимального використання потенціалу 2019 року компанія "Ерідон" рекомендує своїм партнерам наступні заходи по забезпеченню ефективного мінерального живлення соняшнику, сої та озимої пшениці:

  • На соняшнику у період 5-6 листка – початок формування кошику («зірочка») ефективним є позакореневе внесення продуктів Розалік РК+МЕ (2 л/га) + Розалік В (1 л/га). Дана суміш забезпечує збереження динаміки наростання листя та коренів рослин, посилення резистентності до інфікування фітопатогенами за рахунок посилення ростових процесів та ділення клітин. Також дане підживлення сприяє збільшенню кількості кореневих волосків на кореневій системі та покращує споживання ґрунтової вологи (транспірація-синтез органічної речовини) та елементів живлення внесених під запланований врожай. Обов’язковим є додавання органо-силіконового прилипача Сіліксан 106 (0,05-0,075 л/га).
  • На сої у період 3-ого трійчастого листка - бутонізація, окрім вище наведених переваг, у суміші Розалік РК+МЕ (2 л/га) + Розалік В (1 л/га) додатково покращується азотне забезпечення рослин за рахунок кращого заселення кореневої системи бульбочковими бактеріями на фоні посиленого розвитку кореневої системи.

Для регіонів, де кількість опадів була недостатня, ефективним для позакореневого живлення соняшнику та сої є:
Використання суміші Розалік РК+МЕ (2 л/га) + Розалік В (1 л/га) + Блек Джек (1 л/га). В умовах недостатньої кількості вологи продукт Блек Джек виступає в якості активного антистресанту з гідроакумулючими властивостями всередині рослини. Даний ефект забезпечується вмістом у даному продукті гумінових, фульвових, ульмінових кислот та гуміну, які працюють як активатори росту рослин за допомогою «прямої дії» на рівні метаболічних, гормональних і ферментативних процесів. Низький рН продукту Блек Джек сприяє його повній сумісності у більшості бакових сумішей.

  • На озимій пшениці у період початку наливу врожаю ефективним та безпечним азотовмісним продуктом для рослин є рідке позакореневе добриво Розалік N. Вміст у даному продукті азоту, сірки та магнію робить його оптимальним рішенням для збільшення товарності врожаю та маси 1000 насінин. Даний продукт не містить біурету, що робить його найбезпечнішим позакореневим добривом для внесення на озимій пшениці після фази цвітіння.

Вдалих Вам врожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (527152)