• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Внесення мінеральних добрив та позакореневе підживлення кукурудзи

Внесення мінеральних добрив та позакореневе підживлення кукурудзи

Кукурудза вважається справжньою «царицею» полів. У структурі посівних площ вона займає третє місце та перше місце – по експорту зерна. У структурі окремих господарств доля кукурудзи у сівозміні може досягати 30 і більше відсотків.

Ключові фактори отримання високих врожаїв кукурудзи:

 • Посів у зволожений та прогрітий ґрунт;
 • Проведення агрохімічного аналізу ґрунту;
 • Застосування стартових добрив;
 • Позакореневе підживлення у найбільш критичні фази розвитку;
 • Збирання врожаю у оптимальні агротерміни.

Посів у зволожений та прогрітий ґрунт

 • Оптимальна температура ґрунту для посіву кукурудзи 8-10 ºC;
 • Глибина посіву – від 4 до 8 см залежно від гранулометричного складу ґрунту;
 • Для швидкого росту та розвитку рослин бажаним є відсутність весняних приморозків та заморозків після отримання сходів культури.

Проведення агрохімічного аналізу ґрунту

Агрохімічний аналіз ґрунту дає можливість виявити основні обмежуючі елементи в ґрунті, на які слід зробити акцент при запровадженні системи застосування добрив.

Застосування добрив при вирощуванні кукурудзи та їх пріорітетність

 • Азотні добрива

   Зазвичай основним видом добрив, які застосовують під кукурудзу – це азотні. Важливим є застосування добрив з пролонгованим ефектом, таких як карбамід, карбамід-аміачна суміш. При використання рідких азотних добрив (КАС, аміачна вода) доцільним є використання інгібіторів амоніфікації та нітрифікації. Одним з найдешевших та простих варіантів пролонгації азоту є додавання Тіосульфату амонію.
 • Фосфорні добрива

    На другому місці по важливості у результатах агрохімічного аналізу ґрунту іде фосфор. Зазвичай при середньому та високому вмісті рухомого фосфору в ґрунті достатнім є припосівне внесення добрива Росаферт NPK
 • Сірчані добрива

    На третьому місці по важливості стоїть сірка. Частково потребу у сірці можна задовільнити внесенням Тіосульфату амонію. Якщо фактичний вміст рухомої сірки складає <5 мг/кг ґрунту – доцільним є внесення перед посівом сульфату амонію або сульфату магнію.
 • Калійні добрива

    На четвертому місці по значенню для кукурудзи в агрохімічному аналізі ґрунту іде вміст рухомого калію. Зазвичай в основних регіонах кукурудза сіяння на ґрунтах чорноземного ряду вміст доступного калію коливається в межах від 80 до 120 мг/кг ґрунту, що цілком є достатнім для забезпечення потенціалу врожаю на рівні 10-12 т/га (по калію). При менших показниках вмісту калію у ґрунті та бажанні отримати високий врожай доцільним є внесення з осіні під обробіток ґрунту 100-150 кг/га калію хлористого.
 • Інші показники агрохімічного аналізу ґрунту

  Такі показники як вміст мезо- (магній, кальцій) та мікроелементів (цинк, бор, мідь, залізо, марганець, молібден, кобальт) є важливими та моніторити їх вміст у ґрунті потрібно. Але повноцінний контроль за «нагодованістю» рослин поживними елементами дасть аналіз зразків рослин, які відбираються впродовж вегетації.

Припосівне застосування стартових добрив на кукурудзі

З метою забезпечити дружній швидкий стартовий ріст рослин кукурудзи оптимальним є застосування припосівного гранульованих добрив Росаферт NPK, які за рахунок трьох форм фосфору забезпечують пролонговане стартове та після стартове мінеральне живлення. Це сприяє формуванню глибокої розгалуженої кореневої системи, яка здатна поглинати більше вологи та елементів живлення: 

 • Для ґрунтів легкого гранулометричного складу доцільним є внесення Росаферт NPK 8-24-24 (120-140 кг/га)
 • Для ґрунтів важкого гранулометричного складу в умовах достатнього зволоження – Росаферт NPK 12-24-12 (120-140 кг/га)
 • Для ґрунтів важкого гранулометричного складу в умовах НЕдостатнього зволоження – Росаферт NPK 15-15-15 (150-175 кг/га)
 • Для екстремальних умов нестачі вологи допустимим є застосування добрива Росаферт NPK 16-14-07 (100 кг/га).

Позакореневе підживлення кукурудзи

Визначальним для забезпечення рослин поживними елементами є їх вміст у ґрунті та динаміка споживання через коріння рослинами кукурудзи. Впродовж вегетаційного періоду налічується 3 основні критичні періоди споживання елементів живлення рослинами:

 • період появи 5-7 листка (V3 за американською класифікацією);
 • фаза викидання волоті (VT);
 • період наливу врожаю (R2-R3).

Ідеальна система застосування добрив має ставити за мету задоволення потреби кукурудзи у елементах живлення у вище наведені періоди росту та розвитку.

 • У фазу 5-7 листка кукурудзи ефективним є внесення рідкого позакореневого добрива Розалік (Zn, P, N, S) у нормі 2-3 л/га. За низького вмісту у ґрунті доступного бору (<0,5 мг/кг ґрунту) доцільним є внесення Розалік (В) у нормі 0,5 л/га
 • У фазу 8-10 листка доцільним є внесення Розалік (Zn) у нормі 0,2-0,4 л/га.
 • Застосування позакореневих продуктів у фази VT та R2-R3 з точки зору прийнятих методик не є можливим.

Всім бажаємо високих рожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович | 
(050)-410-16-14

Де придбати?