• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Рекомендації щодо застосування добрив на сої у квітні 2020 в залежності від погодних умов та кількості вологи у ґрунті

Рекомендації щодо застосування добрив на сої у квітні 2020 в залежності від погодних умов та кількості вологи у ґрунті

Розглянуті фази розвитку: перед посівом та при посіві

  • Перший період: перед посівом 

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Для рослин сої найкращими азотними добривами є:

  • КАС-32 у суміші з Тіосульфатом амонію (концентрація 10% від норми КАС) без обробки насіння азот фіксуючими бактеріями
  • карбамід (100-200 кг/га залежно від планового врожаю) за умови якісно проведеної інокуляції бактеріями Bradirisobium japonicum титром життєздатних бактерій не менше 5*109
  • Салетросан 30 (200-300 кг/га залежно від планового врожаю) у випадку, коли інокуляція не проводилась

Для господарств, які мають ґрунти з рН нижче 5,5 під передпосівну культивацію вносимо по 100-150 кг/га Атрігран для збільшення ефективності внесених добрив та збільшення рН ґрунту в кореневмісному шарі ґрунту. Крім прямого впливу Атрігран на споживання елементів живлення з ґрунту та внесених добрив, даний продукт на сої сприяє збільшенню міцності клітинних стінок і клітин кореневих волосків. Це дозволяє зменшити шкодочинний вплив абіотичних стресів (висока температура і посуха) та погіршує процес зараження рослин фітопатогенними організмами впродовж вегетаційного періоду. Дана особливість дозволяє збільшити врожайність сої після внесення Атрігран в середньому на 0,2-0,3 т/га.

  • Другий період: при посіві 

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:
Наявність стартового припосівного фосфорного удобрення на сої збільшує динаміку наростання вегетативної маси за рахунок більш швидкого росту та розвитку кореневої системи, а також кращого забезпечення рослин на елементи живлення з ґрунту та внесених добрив. Рослини краще забезпечуються вологою у другу половину вегетації, коли відбувається формування і налив урожаю. 

За умови достатньо кількості вологи на момент посіву (вміст доступної вологи у шарі ґрунту 0-20 см - 40 та більше мм) при посіві сівалкою вносимо Росаферт 12-24-12+9S у нормі 100-120 кг/га
За умови недостатньої кількості вологи (вміст доступної вологи у шарі ґрунту 0-20 см - 20 та менше мм) вносимо добриво Росаферт 15-15-15+15S 120-130 кг/га або Росаферт 16-14-07+15S 125-130 кг/га
На ґрунтах легкого гранулометричного складу (легко-суглинкові, супіщані та піщані ґрунти) вносимо Росаферт 8-24-24 у нормі 100-120 кг/га.

Вдалих Вам врожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

21 ms. PHP memory: 2097152 (525648)