• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Методика відбору зразків надземної частини рослин для проведення тканинної діагностики та актуальність рекомендації по корекції живлення

Методика відбору зразків надземної частини рослин для проведення тканинної діагностики та актуальність рекомендації по корекції живлення

Проведення агрохімічного аналізу рослинного матеріалу є одним з найбільш потужних інструментів агронома для моніторингу ефективності запровадженої системи застосування добрив у конкретному господарстві.

Базовий принцип проведення агрохімічного аналізу рослин за допомогою методу «мокрого» озолення є визначення загального вмісту макро- (NPK), мезо- (S, Ca, Mg) і мікроелементів (Fe, B, Mn, Cu, Zn, Mo) та визначити рівні параметри даних поживних елементів в тканинах рослин. Це дає можливість мати чіткі розуміння стосовно рівня забезпечення елементами живлення та давати максимально ефективні рекомендації по позакореневій корекції мінерального живлення рослин.

Після відбору зразків рослин та проведення позакореневої корекції мінерального живлення має пройти не більше 7 діб.

При запізненні з проведенням корекції живлення рослин рекомендації стают неактуальними.

Існують декілька простих методик відбору рослинного матеріалу для агрохімічного аналізу:

  • Відбір рослинного матеріалу методом «конверту» - по периметру ділянки відбираються 4 зразки, а решта – через рівні інтервали по двом діагоналям через рівні інтервали: 100-150 м при вирівняному рельєфі поля та через 10-20 м на ділянках з неоднорідним рельєфом. Отримані зразки рослин ретельно змішуються та формується середній зразок вагою 1 кг. Отриманий зразок поміщається у паперовий або поліетиленовий пакет та передається до лабораторії.

  • Відбір рослинного матеріалу по «діагоналі» поля - цим методом відбираються проби вегетуючих рослин, до яких є легкий доступ. По діагоналі поля, в 7 - 10 точках, відступаючих на рівних відстанях в визначених інтервалах аналогічно з методикою «конверта», беруться проби рослин в кількості, достатній для отримання вихідного зразка (1 кг).

  • Метод відбору проб по «суміжним» сторонам - цим методом відбираються проби по вегетуючим рослинам, до яких доступ в глибині поля утруднений (наприклад: кукурудза, соняшник). На двох суміжних сторонах поля намічають 3 - 4 точки так, щоб вони охоплювали всю довжину сторони. Потім на відстані 5 - 10 - 15 метрів від краю поля беруть проби. Загальна кількість відібраного матеріалу повинен відповідати величині вихідного зразка (1 кг).

Які ж частини рослин потрібно відбирати для аналізу? Оберіть культуру зі списку:

Вдалих Вам врожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (523824)