• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Препарати НОРОЛАК, БІЛАМІН та ГІБКУЛ для регулювання навантаження і покращення якості плодів яблуні

Препарати НОРОЛАК, БІЛАМІН та ГІБКУЛ для регулювання навантаження і покращення якості плодів яблуні

Багаторічні плодові дерева, особливо в період повного плодоношення, дуже часто мають надлишкову кількість плодових бруньок. Для прикладу, на 5-6 річному дереві яблуні може бути понад 4 тис. квіток, тобто при 60% заплідненні, потенційно може утворитись понад 2,4 тис. плодів або біля 240 кг яблук з одного дерева (за умови маси одного плоду 100 г). 

На формування всієї цієї зайвої зав’язі дерево витрачає велику кількість поживних речовин та вологи, що може негативно позначитися на рості, розвитку та якості плодів, які залишаються. Як висновок, надмірна кількість плодів пригнічує і виснажує дерево та призводить до періодичності плодоношення. Тому регулювання кількості зав’язі на дереві має дуже важливе значення для отримання високих та стабільних врожаїв.

Одним із важливих способів зменшення навантаження врожаєм є проведення вчасного та правильного обрізування, яке сприяє видаленню значної кількості зайвих плодових бруньок, забезпечує отримання більш крупніших плодів гарної якості. Але при обрізці ми залишаємо резервні бруньки, що мають компенсувати пошкоджені.  Тому може бути додатково використано хімічне проріджування, що в інтенсивному садівництві повинно бути щорічним обов’язковим заходом. 

Видаляти всю надлишкову кількість зав’язі за один раз доволі ризиковано, тому зазвичай хімічне проріджування проводять в декілька етапів.

Найбільш ефективним щодо проріджування зав’язі та покращення якості плодів є використання препаратів на основі 1-нафтилоцтової кислоти (ауксин, НОК, NAA)  та 6-бензиладеніну (цитокінін, 6-БА, 6-BA) при високій нормі водовиливу (1000 л/га).

  • Першу проріджуючу обробку проводять при обпаданні 80% пелюсток квітів препаратом Норолак, р.к. (д.р. – 1-нафтилоцтова кислота, 5%). Норма витрати препарату становить 0,25-0,3 л/га в залежності від сорту яблук (табл. 1). У такий спосіб провокують обпадання 10-15% зав’язі. Найкращого ефекту досягають за температури повітря 18°С. Разом з препаратом Норолак, р.к. рекомендовано використовувати кондиціонер води Спрей-Ейд Комплекс в нормі 0,6 л / 1000 л води через чутливість препарату до кислотності і жорсткості води. Також, обов’язковим елементом ефективного прорідження, являється додавання до бакової суміші ад’юванту МультиМастр в нормі 0,6 л/ 1000 л води. Вже через 6-7 днів після проведення першої обробки можна по кількості абортованої зав’язі визначитись з необхідністю проведення додаткового хімічного прорідження.
  • Друге обприскування проводять за розміру плодів 8-12 мм.  Найкраще для цього застосувати суміш препаратів Норолак, р.к. 0,25-0,3 л/га та Біламін, р.к. (д.р. 6-бензиладенін, 2%), 3,75-6 л/га, з обов’язковим додаванням кондиціонера води Спрей-Ейд Комплекс в нормі 0,6 л / 1000 л води та ад’юванта МультиМастр в нормі 0,6 л/ 1000 л води. Норма витрати препаратів залежить від конкретного сорту яблук (табл. 1). Застосування гормональних препаратів у цій фазі не має жодного впливу на інтенсивність закладення квіткових бруньок наступного року, а лише корегує розмір та смакові якості плодів.

Через три-чотири тижні після закінчення цвітіння, дерева починають закладати плодові бруньки, які будуть плодоносити наступного року. Відповідно, дереву необхідно мати в достатній кількості поживу та вологу, щоб одночасно сформувати плоди й закласти плодові бруньки. Тому друга обробка препаратами для прорідження зав’язі повинна бути точною, щоб вивільнити енергію для формування плодів та закладання плодових бруньок під врожай наступного року. 

В період між повним цвітінням та початком опадання пелюсток квітки найбільш сприйнятливі до обробок гормональними препаратами. Тому в цей час найбільш доцільно починати обробки для збільшення розміру та покращення якості плодів яблуні. Найдоцільніше використовувати для цього препарати на основі гіберелової кислоти (GA4+7). 

  • Першу обробку для збільшення розміру та покращення якості плодів проводять в період  обпадання пелюсток препаратом Гібкул, р.к. (д.р. - гіберелової кислоти (GA4+7), 3,6%) в нормі витрати 0,13 л/га в баковій суміші з препаратом Цитокін, р. (цитокініни 0,01% та екстракт морських водоростей Ascophyllum nodosum 99,99%) в нормі витрати 1 л/га. У баковій суміші мають бути присутніми кондиціонер води Спрей-Ейд в нормі 0,3 л / 1000 л води та ад’ювант МультиМастр в нормі 0,4 л / 1000 л води.
  • Повторну обробку проводять через 10-12 днів з нормою витрати препарату Гібкул, р.к. 0,1 л/га та Цитокін, р. 1 л/га.
  • Заключну обробку проводять ще через 12-14 днів після другої. Норма витрати препарату Гібкул, р.к. 0,1 л/га та Цитокін, р. 1 л/га (табл. 2). 

Застосування зазначених технологій  дасть можливість отримувати стабільні та високі врожаї яблук відмінної якості.

Таблиця 1. Технологічна схема прорідження зав’язі яблуні
Фаза розвитку Препарат Норма витрати, л/га (%)
Гала, Фуджи, Пінова Чемпіон, Джонаголд, Муцу Голден, Ліголь
1 80% опадання пелюсток Спрей-Ейд Комплекс 0,6 0,6 0,6
Норолак, р.к. (НОК 5%) 0,3 0,25 0,3
МультиМастр 0,6 0,6 0,6
2 Розмір плоду 10-12 мм Спрей-Ейд Комплекс 0,6 0,6 0,6
Норолак, р.к. (НОК 5%) 0,3 0,25 0,3
Біламін, р.к. (6-БА 2%) 0,6 3,75 4,5
МультиМастр 0,6 0,6 0,6
Таблиця 2. Технологічна схема регулювання розміру та якості плодів яблуні
Фаза розвитку Черговість Препарат Норма витрати, л/га
Опадання пелюсток 1 Спрей-Ейд 0,3
2 Цитокін, р. 1
3 Гібкул, р.к. 0,13
4 МультиМастр 0,4
Через 10-12 днів 1 Спрей-Ейд 0,3
2 Цитокін, р. 1
3 Гібкул, р.к. 0,1
4 МультиМастр 0,4
Через 12-14 днів 1 Спрей-Ейд 0,3
2 Цитокін, р. 1
3 Гібкул, р.к. 0,1
4 МультиМастр 0,4

Менеджер з розвитку продуктів «ЕРІДОН»
СВЕРІДА Віктор Михайлович |
(050)-357-03-88