• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Критерії вибору припосівного добрива під ярі культури

Критерії вибору припосівного добрива під ярі культури

Припосівне внесення фосфорвмісних мінеральних добрив під посів таких ярих культур як кукурудза та соняшник є ефективним заходом по забезпеченню молодих рослин стартовою нормою фосфору. Остання сприяє утворенню розвиненої первинної кореневої системи та початку формування вторинних коренів. Припосівне внесення мінеральних добрив здійснюють гранульованими продуктами, які містять, окрім фосфору, азот, калій, сірку та, іноді, мікроелементи. Композиція макро- та мезоелементів (NPKS) при припосівному внесенні завдяки ефекту синергії дозволяє забезпечити рослини повним спектром елементів живлення під час етапу переходу гетеротрофного на автотрофне живлення.

Якщо говорити окремо про фосфор - він є найбільш цінним та дієвим елементом, який напряму впливає на ростові процеси рослин соняшнику та кукурудзи на початкових етапах. Основний функціонал даного елементу в рослинах пов’язаний з:

  • синтезом основних макроергічних сполук (АТФ, АДФ, АМФ)
  • роботі гормональних систем (синтез індоліл оцтової кислоти (ауксин) у зв’язці з цинком (Zn)), є основою формування банку генетичної інформації про рослину (ДНК),
  • механізму зчитування даної інформації (РНК)
  • переводу у послідовність білкових сполук, які і будуть визначати фенотип рослини відносно генотипу.

Традиційний спосіб забезпечення рослин на фосфор впродовж вегетації – рівновіддалене розміщення гранул добрива або іонів H2PO4-  та HPO42- у верхньому (15-30 см) шарі ґрунту. Для рівномірного забезпечення надходження елементу в рослину кожні 10-20 діб відбувається оновлення конусу наростання кореневих волосків, що безпосередньо забезпечує рослині безперебійне надходження фосфору за рахунок постійного росту кореневої системи до моменту утворення репродуктивних органів. Під час проходження періоду активного росту пізніх ярих культур середньодобова потреба у споживанні фосфору становить від 0,3 до 0,5 кг/га при тому, що сумарне споживання за вегетацію може становити від 80 до 120 кг/га.

Тому першим критерієм оптимального припосівного внесення добрив з фосфором є забезпечення рослин якомога довшим мінеральним живленням з метою підтримки ростових процесів у коренях для формування розгалуженої мережі кореневих волосків у ґрунті. До можливих способів пролонгування роботи фосфорних добрив внесених при посіві відносяться:

  • нанесення на поверхню гранул полімерних плівок, які деградують під дією факторів навколишнього середовища (волога, температура, мікроорганізми);
  • дробне внесення фосфорних добрив впродовж вегетаційного періоду в кореневмісний шар ґрунту;
  • введення у склад гранульованих продуктів декількох форм фосфору з різною динамікою розчинності та доступності для рослини.

З технологічної та економічної точки зору більш доцільним та дієвим є припосівне використання добрив останньої ґрупи. Зрозумілий механізм роботи, ефективна робота в будь-яких ґрунтових умовах та універсальність застосування на широкому спектрі сільськогосподарських культур робить даний тип продуктів найбільш затребуваними споживачами на ринку.

Другим критерієм вибору припосівного NPKS добрива є погодні умови, які найчастіше зустрічаються сільськогосподарськими рослинами після появи сходів. До них відносяться наявність достатньої кількості атмосферних опадів після посіву культури та впродовж вегетаційного періоду, вірогідність повернення періодів з негативними температурами (приморозки або заморозки). Так, в умовах повернення низьких температур та за браку ґрунтової вологи, ефективним є вибір NPKS продуктів з переважанням вмісту у фосфорній складовій моноамоній фосфату – найбільш швидкорозчинної форми фосфору, яка додатково здійснює підкислення ґрунту при розчиненні та локально покращує рухомість (доступність для рослин) не тільки фосфору, але і інших елементів, таких як цинк, залізо, марганець, мідь.

Третім критерієм вибору припосівного NPKS добрива є ґрунтові умови, забезпечення 15-30 см шару ґрунту на фосфор як у рухомих формах, так і загальний його вміст, реакція ґрунтового розчину (рН). Як відомо доступність макро- та мезоелементів у кислому ґрунті (рН<5,9) зменшується, та збільшується на ґрунтах з нейтральною (рН 6,0-7,0) або слабо лужною (рН>7,0) реакцією.

Серед мезоелементів у кислих ґрунтах критичним є зменшення доступності кальцію (Са)

При нестачі у мінеральному живленні рослин кальцію часто проявляється такі ознаки, як ослизнення кореня та нездатність його розвиватись у вертикально низхідному напрямку навіть за достатнього забезпечення на фосфор з добрив. Відповідно, для покращення доступності для рослин фосфору з припосівного добрива необхідною умовою є використання гранульованих NPKS продуктів, в складі фосфорних сполук яких будуть переважати кальцієвмісні фосфати – суперфосфат подвійний або потрійний.

Зважуючи на низку погодних факторів та ґрунтових умов, які різняться по полям та бажання отримати універсальний надійний продукт для широкого спектру сільськогосподарських культур, слушним є запитання: «Яке все ж таки добриво краще обрати для припосівного внесення під соняшник та кукурудзу

Такими продуктами, на нашу думку, є гранульовані добрива лінійки Росаферт NPK марок 12-24-12, 8-24-2415-15-15 та 5-10-25. Дані продукти містять в своєму складі азот у амонійній та нітратній формах, фосфор у формах моно-, діамоній та монокальцій фосфату, калій, сірку у формі сульфату та кальцій. Крім того, зазначені продукти ми застосовуємо у своїх господарствах та бачимо економічний результат від їх використання.

Запрошуємо і Вас спробувати ці добрива на ваших полях і переконатися у їх ефективності!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

34 ms. PHP memory: 2097152 (525456)