• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Атрігран – швидке та ефективне кальцієве добриво для сої та люцерни

Атрігран – швидке та ефективне кальцієве добриво для сої та люцерни

Соя – є однією з стратегічних експортно-орієнтованих сільськогосподарських культур в Україні. Сучасні сорти сої мають потенціал продуктивності на рівні 6-8 т/га. Основними лімітуючими факторами на шляху до високого врожаю культури є наявність стресів біотичного (конкуренція з боку бур’янів щодо вологи та елементів живлення, фітопатогенне навантаження, діяльність шкідливих комах) та абіотичного (нестача ґрунтової вологи, високі температури протягом періоду бутонізація-цвітіння-налив врожаю) походження. 

Якщо ефективними засобами боротьби зі стресами першої групи є застосування засобів захисту рослин, то допомогти рослинам протистояти стресовим факторам другої групи допомагає раціональна система мінерального живлення. 

Ключовим місцем в мінеральному живленні сої, яке спрямоване на посилення стійкості клітинних мембран до пошкоджень та стресів є забезпечення рослин з ранніх періодів росту та розвитку достатньою кількість іону кальцію (Ca2+) з ґрунту та достатньою кількістю бору, який вноситься позакоренево у фази 2-3 трійчастого листа та у бутонізацію.

  • РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ АТРІГРАН 2018

Дослід закладено у ТОВ "ПКЗ-Агро", Пирятинський район, Полтавська обл.
Норма внесення Атрігран – 100 кг/га (перед посівом). Дата посіву сої – 10.05.2018.

Економічна складова результатів досліду, за умов:
Ціна 1 т сої (3 клас) – 9 850 грн. АПК-Інформ (09.2018)
Ціна 1 т Атрігран – 6 200 грн.

Продукти Врожайність бункерна, т/га  Вологість, % Врожайність на стандартну вологість, т/га ± до контролю, т/га

Вартість врожаю, грн/га

Додатковий дохід з прибавкою врожаю, грн/га

Вартість продукту, грн/га

Додатко-вий прибуток, грн/га

Поверне-ння інвестицій, грн/грн

Контроль 2,9 11 2,93 -

28 861

- 0 0 0
Атрігран (100 кг/га) 3,17 11 3,2 0,27

31 520

2660 620 2040 1 : 3,29

Зважуючи на параметри економічної ефективності та власні досліди, які були проведені у Відділі технологічної підтримки в 2018 році у Полтавській області, ефективним є застосування продукту Атрігран під посів сої сорту Галлек у нормі 100 кг/га.

Обов’язковим було 2-разове внесення позакореневого добрива Розалік В у нормах 0,5 л/га та 1,0 л/га відповідно.

Результатом передпосівного внесення продукту Атрігран було збільшення врожайності сої на 0,27 т/га, що було зумовлено збільшення неабортованих бобів на рослині та врожаю сої з гектара площі.

 Бажаємо всім гарних врожаїв з продуктами від компанії «Ерідон»!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

14 ms. PHP memory: 2097152 (522568)