• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Актуальний період для внесення мінеральних добрив та меліорантів в садах

Актуальний період для внесення мінеральних добрив та меліорантів в садах

Весна цього року вносить поправки в технології вирощування садових культур. Використовуючи наявний сніговий покрив, з’являється можливість внести в садах мінеральні добрива та меліоранти (за допомогою розкидачів). Таке внесення необхідно запланувати в той час, коли сніговий покрив почне сходити і буде на рівні 3-5 см.

  • Рекомендації щодо внесення. В садових господарствах є потреба в стартовому внесенні азоту (N 30-40 кг в д.р.). Це дасть поштовх початковому наростанню вегетативної маси і посилить перегнивання зараженого спорами парші листя, що залишилось з минулого року. Рекомендовано давати аміачну селітру або гранульований сульфат нітрат амонію Saletrosan 26 Makro (Салетросан 26 Макро).
  • Норма внесення становить 100-150 кг/га.

На кислих ґрунтах вносимо меліорант AtriGran (Атрігран). Добриво виготовлене з високоякісної сировини, а його застосування успішно оберігає рослини від токсичного впливу марганцю, алюмінію і важких металів. Гранульована форма дає можливість легко проводити внесення наявною у господарстві технікою. Якість продукту забезпечується та гарантується виробником – фінською компанією Nordkalk. 

  • Розрахунок внесення AtriGran (Атрігран) проводять згідно гідролітичної кислотності ґрунту в перерахунку на СаCO3 (за методом Каппена в модифікації ЦІНАО).  
  • Норма AtriGran (Атрігран) у т/га дорівнює = Гідролітична кислотність (Нг) * 1,5 

Добриво AtriGran (Атрігран) на 98,6% складається з карбонату кальцію (вапняку), та 1,4 % карбонату магнію (MgCO3). Для збереження доступності рухомих форм фосфору у ґрунтовому розчині та забезпечення мінерального живлення плодових культур кальцієм, рекомендуємо підраховану норму меліоранту поділити на шість років внесення. За цією методикою внесення добрив також досягається збереження у доступному стані більшості мікроелементів, а саме заліза, цинка, міді, марганцю та бору та уникнення прояву хлорозу листя плодових культур протягом вегетації. 

  • Мінімальна річна норма внесення добрива AtriGran (Атрігран) на плодових складає 250-300 кг/га.

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (523368)