• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Застосування "AtriGran" в садових господарствах

Застосування "AtriGran" в садових господарствах

Після збирання врожаю садових і ягідних культур з’являється невелике вікно для застосування комплексних складно-змішаних добрив та меліорантів. Для забезпечення швидкого та ефективного розчинення даних продуктів необхідна велика кількість вологи, яка доступна лише у осінньо-зимовий період. 

Для ефективної та швидкої корекції рН на кислих ґрунтах ефективним є застосування гранульованого вапняку – AtriGran (Атрігран). Окрім безпосередньої дії на розкислення ґрунту, даний продукт забезпечує необхідне для саду кальцієве живлення (СаСО3), що сприяє поліпшенню якості продукції садівництва та лежкості.

Розрахунок внесення Атрігран проводять згідно гідролітичної кислотності ґрунту у перерахунку на СаСО3 за методом Каппена

  • Норма CaCO3, т/га = Гідролітична кислотність (Нг) * 1,5

Меліорант AtriGran (Атрігран) майже повністю складається з очищеного вапняку і на 1 т містить 986 кг CaCO3. Задля збереження кількості рухомих форм фосфору у ґрунті рекомендовано розрахункову норму ділити мінімум на шість років у внесенні, з метою запобігання блокування засвоєння макро- і мікроелементів.

  • Мінімальна річна норма внесення добрива AtriGran складає 250 кг/га

Рекомендований тип внесення: з заробкою в ґрунт на невелику глибину (5-10 см) або під прогнозовану велику кількість опадів на мокрий ґрунт.
Метою застосування AtriGran (Атрігран) є доведення рН (KCl) ґрунту до рівня 6,5. Саме цей рівень рН є оптимальним для збільшення споживання елементів живлення з внесених під запланований врожай добрив та  збільшення кількості корисної ґрунтової мікробіоти, яка сприяє трансформації елементів живлення у ґрунті у доступні для рослин форми. 

Перехід  рН (KCl) з 5,2 до 6,5 збільшує кількість корисних бактерій з 8 до 12 млн. Завдяки більшій кількості корисних бактерій, такі елементи, як фосфор, та інші залежні від мікробіоти елементи живлення активніше поглинаються рослиною. 

При виникненні питань по розрахунку рекомендованої річної норми використання препарату AtriGran (Атрігран) та більш детальних консультацій щодо меліорації - звертайтесь до найближчого представника «Ерідон»!

Де придбати?

12 ms. PHP memory: 2097152 (521608)