• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Внесення добрив та позакореневе підживлення озимої пшениці восени

Внесення добрив та позакореневе підживлення озимої пшениці восени

Озима пшениця є основною зерновою культурою України, яка займає значні площі вирощування. Завдяки ендемічності даної культури, її вирощування можливе у будь-якій природно-кліматичній зоні України. 

 Як підвищити врожайність озимої пшениці?

Основними агрономічними завданнями при вирощуванні озимої пшениці восени є:

 • отримання дружніх сходів
 • швидкий розвиток кореневої системи
 • формування розвиненого вузла кущіння і отримання 2-4 осінніх пагонів
 • успішне проходження процесу загартування рослин та вхід рослин у зиму з мінімальною кількістю вологи та максимальною кількістю цукрів у тканинах рослин

Як удобрити озиму пшеницю?

Підготовка до посіву - обробка насіння

Посів необхідно проводити при оптимальній кількості ґрунтової вологи та за необхідної температури ґрунту для проростання насіння, сівалкою налаштованою на визначену норму висіву насіння на гектар. Питання швидких та дружніх сходів можна вирішити за допомогою обробки насіння продуктами на основі гормонів, цинку, фосфору та гумінових речовин. Гормони гіберілін, брасиностероїди, ауксини та цитокініни є важливими для запуску процесів проростання, формування первинного корінця та стебла. Процес проростання починається з гідролізації крохмалю до глюкози. Гідролізація крохмалю відбувається завдяки ферменту альфа амілаза, який насінина починає синтезувати завдяки гіберилінам та брасиностероїдам. Після появи глюкози з’являються вільна енергія та поживні речовини для проростання зародку. Гумінові речовини посилюють поглинання вологи та елементів живлення насіниною, сприяють формуванню симбіотичних та асоціативних зв’язків кореневої системи з ґрунтом. Цинк стимулює синтез ауксинів, які в свою чергу стимулюють розвиток кореневої системи.

Ефективний та перевірений часом «коктейль», який забезпечує дружній старт проростання насіння та отримання сходів озимої пшениці: комплекс продуктів Блек Джек (0,5 л/т) + Ерайз (1,0 л/т) + Розалік (Zn, P, N, S) (1,5 л/т).

Застосування мінеральних добрив. Які добрива, коли та як краще вносити?

Після отримання дружніх сходів наступним агрономічним завданням є швидке формування розгалуженої кореневої системи. Забезпечити потрібний розвиток можливо шляхом внесення «стартових» NPK добрив разом із посівом. Ефективність «стартових» добрив при посіві вже доведена часом та агрономічною практикою. Добрива для озимої пшениці максимально подовжують доступність фосфорної складової. Основним критерієм «роботи» цих продуктів є кількість фосфору, яку рослина використає з гранул добрива впродовж перших 1,5-2 місяців після появи сходів.

При основному внесенні міндобрива під озиму пшеницю, а саме використанні амофосу (NP 12:52) або звичайної нітроамофоски (NPK 16:16:16, 7-20-30, 8-19-29), під оранку восени, доступність фосфору для рослин рідко досягає 10-12%. Припосівне внесення добрив під озиму пшеницю забезпечує збільшення ефективності фосфору до 25-30%, але й цього недостатньо для повного розкриття потенціалу даного агроприйому (припосівного NPK).

Застосування комплексних гранульованих добрив

З метою максимізації споживання фосфору рослинами з добрива та забезпечення рослин пролонгованим фосфорним живленням упродовж осіннього періоду вегетації озимої пшениці ефективним є застосування гранульованого спеціального добрива Росаферт NPK 12-24-12, Росаферт NPK 8-24-24 або Росаферт NPK 15-15-15. Коефіцієнт використання фосфорної складової з даних добрив складає близько 80% залежно від умов зволоження та є вищим у декілька раз порівняно з традиційними складними та складно-змішаними добривами. Така ефективність можлива завдяки наявності в даних продуктах фосфорної складової у 3-х формах, що допомагає рослинам отримувати та засвоювати необхідні елементи живлення довше (до 2-2,5 місяців). Тривала дія продукту гарантує максимальне вертикальне низхідне видовження кореневої системи, значний розвиток вторинних корінців та кореневих волосків, краще споживання елементів живлення як із ґрунту, так із внесених добрив, забезпечує рослини вологою не тільки з шарів 0-20 та 20-40 см, а й з глибших горизонтів ґрунту.

Виробничий дослід проведений у господарстві на Дніпропетровщині у 2021 р. показав надзвичайно високу ефективність добрив Росаферт NPK в посушливих умовах Східного регіону України на посівах зернових-колосових культур. Частини поля, де добриво не застосовувалось дуже сильно відрізнялось від частин поля де добриво було внесено:

Далі впродовж вегетації закономірно зберігався кращий розвиток рослин озимого ячменю, який виглядав так:

Чиста прибавка становила залежно від поля від 1,0 до 2,5 т/га.

Загалом у виробничих посівах 2020-2021 років на варіантах з добривом Росаферт NPK та без нього спостерігалась наступна тенденція:

Дослід проведений у 2018 р. у Київській області в межах землекористування господарства ПП «Євросем», показав високу ефективність добрив Росаферт, у порівнянні з традиційним більш концентрованими на фосфор добривом Амофос.

Результати дослідів у ПП "Євросем", Київська область, озима пшениця, сорт Самурай
Варіант Фаза внесення Добрива, норма внесення Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість, т/га До контролю, т/га
К При посіві Амофос (150 кг/га) - Контроль 6,53 13,9 6,54 -
1 При посіві Росаферт NPK 12-24-12+9S+6,7Ca (80кг/га) 7,43 13,6 7,47 0,93
2 При посіві Росаферт NPK 12-24-12+9S+6,7Ca (100кг/га) 8,30 14,7 8,23 1,69
3 При посіві Росаферт NPK 12-24-12+9S+6,7Ca (120кг/га) 8,35 13,9 8,36 1,83

Потужний розвиток кореневої системи напряму впливає на формування вузла кущіння та забезпечення рослин озимої пшениці достатньою кількістю вологи та поживних речовин в осінній період.

Позакореневе підживлення озимої пшениці восени

Спробуємо дати відповіді на найпоширеніші питання:

 • Як підживлювати озиму пшеницю?
 • Чим підживлювати озиму пшеницю?
 • Коли підживлювати озиму пшеницю?
 • І наважливіше – пояснимо чому саме так.

Застосування мікродобрив та стимуляторів росту у фазу 3-5 листків (ВВСН 13-15)

Успішне проходження процесу загартування та вхід рослин у зиму з мінімальною кількістю вологи та максимальною кількістю цукрів у тканинах рослин є необхідною передумовою для успішної перезимівлі рослин. Частково це завдання вирішується ефективним передпосівним та припосівним удобренням. Не меншу роль відіграють стимулятори росту озимої пшениці та протруйники при обробці насіння.

Друга частина завдання полягає у тому, щоб правильно застосувати мікродобрива для озимої пшениці, іншими словами - провести правильне осіннє підживлення озимої пшениці у фазу 3-5 листків (ВВСН 13-15). Вирішальним у накопиченні необхідної кількості цукрів для перезимівлі є інтенсифікація процесу фотосинтезу. Тому перше підживлення озимої пшениці ефективно вирішується позакореневим внесенням продукту Блек Джек у нормі 1,0 л/га разом із позакореневим добривом Розалік (Mg, Mn, N, S) у нормі 2,0 л/га. Завдяки комплексній стимулювальній дії продукту Блек Джек рослина накопичує достатню кількість вологи для ефективної транспірації та покращує розвиток кореневої мікорізи. Розалік (Mg, Mn, N, S) посилює синтез нового хлорофілу у листках пшениці. Візуально це помітно з потужного «грін-ефекту». Внаслідок цього в рослин формується більше первинних цукрів, збільшується концентрація глюкози в клітинному соці та зменшується рівноважна кількість води в рослині. Дана особливість є обов’язковою для успішного загартування рослин, яке зазвичай відбувається у 2 етапи при температурі: 10-12ºС та 0-5 ºС.

Застосування оптимального співвідношення елементів живлення для забезпечення кущення озимої пшениці

За умови дотримання всіх аспектів агротехніки обробки ґрунту, посіву, удобрення та догляду за посівом восени, ефективним продуктом у друге підживлення озимої пшениці, який систематизує всі агрохімічні рішення є Міллерплекс. Даний продукт складається з елементів живлення, полісахаридів та фітогормонів, які сприяють комплексному впливу на фізіологію рослин з метою стимуляції ростових процесів та забезпечують збільшення загального кущіння рослин в осінній період. Дана особливість напряму впливає на кількість продуктивних пагонів озимої пшениці навесні та кількість продуктивних колосів на момент збирання. Норма підживлення озимої пшениці за допомогою Міллерплекс становить 0,6 л/га у фазу 3-5 листків.

Ключові фази росту та розвитку рослин озимої пшениці восени

Висока рентабельність вирощування озимої пшениці рідко пов’язана з близькою до нуля затратною частиною на вирощування. Зазвичай, щоб отримати врожайність більше 8,0 т/га - потрібно вкладати у інтенсивну технологію. Головне, щоб кожна інвестиція була розумною. Правильність прийняття рішення напряму залежить від розуміння важливих етапів розвитку рослин, коли рослинам вкрай потрібна допомога.

Ключовими етапами розвитку є:

 1. Проростання та сходи забезпечують продукти, які поліпшують та прискорюють даний процес – Розалік (Zn, P, N, S), БлекДжек та Ерайз;
 2. Формування глибокої та розгалуженої кореневої системи з осені задля кращого забезпечення рослин вологою та елементами живлення – добрива Росаферт;
 3. Стимуляція фотосинтезу для збільшення накопичення поживних речовин для успішної перезимівлі з найменшими втратами – Розалік (Mg, Mn, N, S) та БлекДжек;
 4. Збільшення кількості продуктивних пагонів, кожний з яких сформує повноцінний колос – Міллерплекс.

Компанія "Ерідон" допомагає сільгоспвиробникам у забезпеченні взаємовигідної оптової закупівлі добрив, насіння, засобів захисту рослин, мікродобрив, регуляторів росту найвищої якості з доставкою безпосередньо у господарство.

У наступних матеріалах ми детальніше розглянемо весняне підживлення озимої пшениці. 

Вдалих Вам врожаїв!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (549792)