• Агроінфо
 • Агропомічник
 • Шість секретів успішного вирощування сої. Досвід США

Шість секретів успішного вирощування сої. Досвід США

В попередній статті «Секрети отримання рекордних врожаїв сої» ви мали можливість ознайомитися з сучасними рекордами, встановленими американськими фермерами. Але рекордний врожай не завжди означає економічно доцільний, іншими словами - прибутковий. Тому давайте «спустимося з висот» та спробуємо розібратися в секретах не рекордних, а високих врожаїв сої. Хоча не зайвим буде порахувати економіку саме рекордних врожаїв, оцінити реальність їх прибутковості.

Стосовно резервів підвищення врожайності сої досить цікавою є праці Фреда Белоу (Fred Below), професора фізіології польових культур Іллінойського університету (США). Його дослідження зосереджені на розумінні факторів, що обмежують продуктивність польових культур, зокрема кукурудзи та сої. Він витратив 5 років на дослідження способів підвищення врожайності сої. Результати цих досліджень опубліковані у праці «Шість секретів успішного вирощування сої» (Six Secrets of Soybean Success). Основні положення цих досліджень:

 • Погода

Має найбільший вплив на врожайність сої, але лишається практично поза нашим контролем. Звичайно, більш контрольованим даний фактор є у фермерів, які вирощують сою на зрошенні. Решта піддаються більш суттєвому впливу погоди на кінцевий результат. Крім вологозабезпечення, посіви сої також піддаються впливу високих температур, що особливо негативно проявляється в період цвітіння – формування бобів, і може призводити до абортації квіток та/або бобів. 

 • Система живлення

Раніше поширеною практикою було забезпечення поживними елементами таких культур, як наприклад кукурудза, а соя використовувала післядію внесених під її попередник добрив. За цієї системи живлення виробники не очікували на врожай вищий за 3-4 т/га. З проактивною системою живлення можна подолати рубіж врожайності сої в понад 4 т/га. Тому зараз, провідні виробники використовують повноцінну систему живлення сої з використанням усіх необхідних макро- та мікроелементів. За цієї системи живлення врожаї сої перетинають позначку у 5 т/га. 

Необхідно звертати увагу на калій. Соя за врожайності 4 т/га потребує 190-200 кг/га калію. Рослини сої щоденно поглинають біля 4 кг/га калію протягом 50-денного періоду, починаючи з початку утворення бобів. Велика кількість калію накопичується в стеблах, тому може бути швидко використана рослинами сої для потреб бобів. І лише 40% калію виноситься з поля разом з урожаєм. 

Поглинання фосфору триває протягом більш тривалого 70-денного періоду, починаючи з утворення бобів. Рослини не зберігають наявний у стеблі фосфор, тому більшість цього елементу повинно надходити безпосередньо з ґрунту. Біля 80% фосфору виноситься з поля разом з врожаєм. 

Таблиця 1. Порівняння поглинання та винесення з врожаєм поживних елементів за врожайності 4,2 т/га зерна сої та 14,4 т/га зерна кукурудзи
Елемент живлення Потреба, кг/га Винесення із зерном, кг/га Ідекс урожаю, %
кукурудза соя кукурудза соя кукурудза соя
N 287 304 166 217 58 71
P2O5 113 56 90 44 80 79
K2O 216 202 63 84 29 42

За даними досліджень Університету штату Іллінойс (США) найбільший вплив на врожайність сої має саме фосфор, а не калій, як вважалося раніше. Крім того, дослідження демонструють, що додатковий азот, особливо нітратний, не пригнічує азотфіксацію (у що раніше довго вірили).
Сої необхідно біля 70-80 кг азоту на формування 1 т врожаю зерна. Від симбіотичної азотфіксації бульбочковими бактеріями рослини сої можуть отримати біля половини зазначеної потреби. Решта необхідного азоту надходить з ґрунту. На початку формування насіння симбіотична азотфіксація сповільнюється. Саме тому соя за високої врожайності потребує більше азоту, ніж здатні забезпечити бульбочки. Дослідження показали, що досягнення врожайності в понад 4 т/га все більше залежить від додаткового азоту (з ґрунту та внесених добрив). 

Таблиця 2. Поглинання та винесення з урожаєм поживних елементів за врожайності 4 т/га зерна сої
Елемент живлення Потреба, кг/га Винесення із зерном, кг/га Індекс урожаю, %
N 274 200 73
P2O5 48 39 81
K2O 190 78 41
S 19 11,2 59
Zn 5,4 2,2 41
B 5,2 1,8 35

На посівах сої мінеральний азот може бути використаний у фазу V2-V3 (20-30 днів після посіву). У фазі R4 соя починає переміщувати азот з вегетативних тканин до бобів. Тому найбільш оптимальним часом для внесення мінерального азоту є фаза R3 (початок утворення бобів). Найефективнішими формами азотних добрив для застосування на сої є: аміачна селітра, сульфат амонію, карбамід-аміачна суміш (КАС). Норми застосування: перед посівом 35-60 кг/га N, під час вегетації 60-120 кг/га N. 

Отже, соя потребує досить великої кількості поживних речовин, зокрема азоту, фосфору та калію. При цьому, досить велика кількість поживних речовин виноситься з поля разом з урожаєм, зокрема азот, фосфор та сірка.

 • Захист листової поверхні від хвороб та шкідників

На врожай сої найбільший вплив має кількість бобів на одній рослині. Різниця між врожайністю 3,4 та 4,2 т/га в основному в кількості бобів в середній частині рослини. Орієнтовно 60% врожаю сої забезпечується саме середньою частиною рослини (7-13 вузли), тому важливо захистити листову поверхню саме в цих місцях. Поставте собі за мету збільшити кількість бобів на рослинах сої. Додавання одного додаткового боба до кожної рослини – це додаткові 140 кг/га врожаю зерна. 

 • Генетика

Виробникам завжди нагадують, що вибір сорту є одним із найважливіших рішень. Завжди необхідно вибирати сорти з високою врожайністю, гарною стійкістю до основних хвороб (чи найбільш поширених у вашому регіоні), адаптовані під конкретно ваші ґрунтово-кліматичні умови. Зазвичай найбільш врожайними є сорти з більшим періодом вегетації. Але сорти досить по-різному реагують на управління (додавання технологічних заходів), тому необхідно вибирати сорти з відомою і позитивною реакцією на управління. 

Ширина міжрядь

Дослідження показали, що найбільш оптимальною шириною міжрядь є міжряддя 50 см. Вужче міжряддя (50 см у порівнянні з 70 см) спричиняє більший вплив на кінцевий врожай та краще відгукується на додавання більш інтенсивних методів управління.   

 • Обробка насіння

Ваша мета, як виробника сої – отримати гарно розвинуті та рівномірні сходи, що є практично неможливим без комплексної обробки насіння.  

Підсумуємо:

 • Ранній посів та використання більш пізніх за вегетацією сортів підвищує врожайність сої;
 • Фосфор дуже часто є причиною обмеження рівня врожайності сої;
 • Намагайтеся сформувати рослини з більшою кількістю бобів. Додавання ще одного боба на рослині додає 140 кг/га врожаю. Надійно захищайте листову поверхню – близько 60% врожаю зерна сої формується в середньому ярусі рослин (7-13 вузли);
 • Посів вузькими міжряддями (50 см у порівнянні з 70 см) підвищує врожайність. Рослини сої посіяні вужче краще реагують на фактори інтенсифікації;
 • Сорти сої досить сильно відрізняються між собою реакцією на практики управління, тому вибір правильного сорту має важливе значення.

І на завершення, спробуймо оцінити реальність прибутковості рекордних врожаїв сої

Таблиця 3. Розрахунок прибутковості вирощування рекордних врожаїв сої, грн/га
  Стандартна технологія Рекордний врожай
Обробіток ґрунту 1 000 1 200
Протруювання насіння 650 750
Внесення мінеральних добрив N30 1260  
Внесення мінеральних добрив N300P120K120   16 000
Посів 2 800 3 000
Внесення ґрунтового гербіциду 630 630
Внесення страхового гербіциду 1 030 1 030
Внесення грамініциду 630 630
Фугніцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 230 1 500
Фугніцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення 1 380 1 500
Фугніцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення   1 500
Фугніцидно-інсектицидний захист, позакореневе живлення   1 500
Зрошення   15 000
Десикація посівів 920 920
Збирання врожаю 730 1 500
Оренда 5 000 5 000
Всього затрат, грн. 17 260 51 660
Плановий врожай, т/га 3 7
Вартість зерна, грн/т 10 000 10 000
Дохід, грн/га 30 000 70 000
Прибуток, грн/га 12 740 18 340

Даний розрахунок носить виключно інформативний характер і має на меті надихнути вас на роздуми. В розрахунку було взято порівняння затрат за планових врожайностей 3 т/га та 7 т/га. І як ви бачите, навіть за більш суттєвого рівня затрат, рекордні врожаї сої можуть бути більш прибутковими. А рішення, щодо вибору підходів та технологій завжди залишається за вами.


Керівник відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»
Грищенко Віталій

Де придбати?

15 ms. PHP memory: 2097152 (549848)