• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Рекомендації щодо застосування добрив на кукурудзі у фазу 4-6 листків (ВВСН 14-16)

Рекомендації щодо застосування добрив на кукурудзі у фазу 4-6 листків (ВВСН 14-16)

Розглянуті фази розвитку: 4-6 листків (ВВСН 14-16). 

Вказана фаза розвитку рослин кукурудзи є однією з найбільш відповідальних у реалізації генетичного потенціалу, закладеного у гібриді. Це стосується швидкості проникнення у ґрунт кореневої системи та ініціації утворення качану. Саме тому бажання заощадити на хімічному захисті та позакореневому живленні у цей період може спричинити суттєвий недобір врожаю.

Після появи сходів на початкових етапах росту і розвитку рослин кукурудзи основним завданням отримання високого врожаю є розвиток глибокої та розгалуженої кореневої системи і ініціація утворення качану між першим та другим міжвузлям. Для забезпечення цих завдань дієвим є позакореневе внесення у фазу 4-6 листків кукурудзи рідких позакореневих добрив Розалік (Zn, P, N, S) 2-3 л/га Редонік БОР Розалік (В) 0,5-1,0 л/га

Завдяки наявності у складі Розалік (Zn, P, N, S) хелатної форми цинку та водорозчинної форми фосфору досягається ефект посилення стимулювання синтезу у тканинах рослин фітогормону ауксину, який на початкових етапах росту стимулює ріст і розвиток первинної кореневої системи. Крім прямого ефекту на фітогормональну регуляцію цинк безпосередньо впливає на синтез протеїнів та регуляцію генної експресії, структуру та стабільність роботи клітинних стінок. Саме завдяки спрямованої дії продукту Розалік (Zn, P, N, S) покращується забезпечення рослин вологою у наступні фази (за рахунок гарного розвитку кореневої системи) та реалізація генетичного потенціалу гібриду, завдяки збільшенню кількості рядів і зерен у качанах. Крім того, правильне застосування цинкових добрив сприяє формування качану у найвищій із можливих точок, що забезпечує качан у період наливу максимальною кількістю цукрів, що в свою чергу, збільшує масу 1000 насінин.

Зазначений фізіологічний сценарій дозволяє збільшити врожай кукурудзи на 0,8-1,2 т/га за умов правильного застосування одного продукту!

Додавання у бакову суміш рідкого добрива Редонік БОР Розалік (В) дозволяє стимулювати ріст точок росту кореневої системи (кореневих волосків), що вже на ранніх етапах сприяє кращому споживанню елементів живлення як з ґрунту, так і з внесених добрив.

На фоні понижень температур до 8-10 ºС вночі у рослин кукурудзи можливе прояви гормональних дисбалансів. З метою уникнення негативних явищ, таких як відставання у рості, рекомендуємо додавати до Розалік (Zn, P, N, S) та Редонік БОР препарат Ерайз у нормі 0,8-1,0 л/га

Вдалих Вам урожаїв!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»  
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович | 
(050)-332-57-89

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (522112)