• Агроінфо
  • Новини
  • Переваги застосування комплексних гранульованих добрив ROSAFERT

Переваги застосування комплексних гранульованих добрив ROSAFERT

Застосування будь-якого добрива у вітчизняному аграрному виробництві ставить на меті декілька задач:

  • Забезпечувати високий рівень мінерального живлення протягом визначеного періоду вегетації.
  • Забезпечувати високий рівень повернення інвестиції шляхом максимізації споживання елементів живлення з одиниці добрив у перший рік застосування.

Остання задача характеризується показником «коефіцієнт споживання елементів живлення з добрив», який вимірюється у % від загальної маси застосованих добрив.

Так, основні коефіцієнти споживання елементів живлення з добрив наведені у таблиці 1.

Табл 1. Коефіцієнти споживання елементів живлення із різних видів добрив
Елементи живлення Коефіцієнти використання Марки добрив
В 1 рік внесення*
N P K S Mg Ca
N 50           Аміачна селітра, ВАС, аміачна вода, зкраплений аміак
NP 55 30         Амофос
NPK 60 35 60       НАФК, Суперагро (15-15-15), ДАФК
NPKS 65 40 65 20     Комплексні добрива NPK+S
NPKSMg 65 45 65 30 50    
NPKSMgCa 70 50 70 70 50 15 Розаферт 15-15-15, Розаферт 15-15-15 (SOP), Розаферт 16-14-07, Розаферт 12-24-12
NPKSMgCa+ME 75 60 70 70 50 25 Розаферт 12-12-17+МЕ (SOP)

*зазначені показники є орієнтовними

Як видно з таблиці, найбільшими коефіцієнтами використання елементів живлення з добрив володіють добрива Росаферт.

Чому така вражаюча різниця?
Відповідь полягає у спеціальній технології виготовлення гранул добрив (Рис. 1) та у комплексі форм елементів живлення в складі добрив та Табл. 2.

Рис. 1 Зовнішній вигляд гранул добрива Розаферт 12-24-12

Табл 2. Доступність фосфору з різних мінеральних добрив
                                  Добриво           Вміст фосфору, % Вміст доступного рослині фосфору, % Форми діючої речовини фосфору
НАФК 16-16-16 16 80 МАФ
Амофос (12-52) 49-61 80 МАФ
ДАФК 18-26-26 26 70 ДАФ
Розаферт 12-24-12 24 90 МАФ, ДАФ, Монокальцій фосфат

Які переваги дають для рослини декілька форм діючих речовин? В даному випадку – фосфору. 
Найкраще дані переваги зображені на рисунку 2.

Наявність 3-х форм діючої речовини фосфору: моноамонійфосфату, диамонійфосфату, монокальційфосфату дозволяють безперебійно забезпечувати рослини доступними формами фосфору з добрив протягом 3-х місяців, що більш ніж достатньо для забезпечення максимального розвитку кореневої системи, реалізації потенціалу продуктивності сільськогосподарських культур та зменшення впливу негативних абіотичних факторів, таких як посуха та високі температури.

9 ms. PHP memory: 2097152 (526696)