• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Інокулянт МайкроСорч Плюс Кукурудза - невід'ємний елемент сучасної технології вирощування кукурудзи

Інокулянт МайкроСорч Плюс Кукурудза - невід'ємний елемент сучасної технології вирощування кукурудзи

Останніми десятиріччями у світовій індустрії землеробства зростає зацікавленість у використанні корисних мікроорганізмів у вигляді альтернативи хімічним пестицидам та синтетичним добривам. Відомо, що нанесення на насіння корисних мікроорганізмів є ефективним механізмом їх внесення у ґрунт, де вони надалі колонізують кореневу систему культурних рослин, покращуючи засвоєння ними поживних елементів та підвищуючи їх стійкість до збудників хвороб, які знаходяться в ґрунті та шкідників. 

Фосфор є одним з основних поживних макроелементів для рослини. Його достатня наявність у ґрунті в доступній для рослин формі є обов'язковою умовою для успішного виробництва сільгоспкультур. Однак ґрунтові запаси доступного для рослин фосфору знижуються на полях внаслідок двох основних причин. Перша причина – це виніс з ґрунту цього елементу рослинами. Друга причина – після внесення фосфорних добрив у ґрунті швидко формуються сполуки, які рослини не здатні засвоювати - це нерозчинні комплекси фосфору із катіонами Ca2+, Fe3+ (та іншими), а також органічні фосфоровмісні сполуки, що утворюються ґрунтовими мікроорганізмами. Перспективним підходом у вирішенні зазначеної проблеми є використання фосформобілізуючих бактерій, які здатні мобілізувати фосфор з ґрунту шляхом його мінералізації та розчинення і перетворити недоступні для рослин сполуки у форми, що є оптимальними для рослинного метаболізму. 

Біологічні препарати, які застосовуються для обробки насіння бобових з метою підвищення азотфіксації дуже добре відомі на українському ринку. У той же час, технології обробки азотфіксуючими бактеріями насіння інших сільгоспкультур, які завойовують у передових аграрних країнах все більшу популярність, для України можна вважати відносно новими. 

Зміст статті (ви можете обрати підпункт, який вас цікавить):

Сухий інокулянт МайкроСорч Плюс Кукурудза N + P Мобілайзер

У 2021 р. компанія «Ерідон» представляє для українських агровиробників по справжньому інноваційний біологічний препарат для обробки насіння кукурудзи – МайкроСорч Плюс Кукурудза від компаній IFAGRI та TALC USA. Препарат виробляється та успішно реалізується в США, країні, яка займає перше місце у світі з виробництва та експорту зерна кукурудзи. Відомо, що Сполучені Штати характеризуються впровадженням найбільш передових технологій з вирощування кукурудзи та найбільш високою конкуренцією серед постачальників продуктів та технологій для вирощування цієї культури.

Склад МайкроСорч Плюс Кукурудза

Біопрепарат МайкроСорч Плюс Кукурудза представляє собою порошок для сухого внесення, який містить:

  • три види фосформобілізуючих бактерій роду Pseudomonas 
  • азотмобілізуючі бактерії виду Azospirillium brasilense 
  • суміш тальку з графітом у пропорції 80/20
  • залізо (0,7%)
  • марганець (0,9%)

Технологія мікробіологічної стабілізації від Talc USA

Бактерії в біопрепаратах МАЙКРОСОРЧ демонструють більш ніж 99% виживання протягом 2 років зберігання. У складі препаративної форми бактерії перебувають у стані анабіозу (спокою/сплячки), і ті самі фактори, які викликають проростання насіння, тобто вологість і температура, виводять бактерії з цього режиму. Завдяки цьому бактерії зберігають життєздатність протягом 2 років за відсутності необхідності у використанні екстендеру (корму для бактерій, щоб зберегти їх живими). Технологія «замороження-розмороження» забезпечує практично повне збереження живучості бактерій навіть після декількох циклів замороження та розмороження. Бактерії у складі препаратів МАЙКРОСОРЧ можуть витримувати температуру навколишнього середовища до +38 ˚С.

Спосіб застосування препарату

Препарат застосовується у сухому вигляді шляхом перемішування з насінням до повного його покриття. Перемішування може здійснюватися як у бункерах сівалки, безпосередньо перед посівом, так і заздалегідь. В такому разі насіння має бути висіяним впродовж 90 днів після обробки. 

Покращення текучості насіння та змащення механізмів сівалки

Суміш тальку та графіту у пропорції 80/20 вбирає надлишкову вологість насіння, забезпечує текучість насіння в сівалці, змащування її механізмів та усуває статичну електрику. Покращення текучості і стабільності в подачі насіння механізмами сівалки забезпечують його більш рівномірне розподілення у полі завдяки попередженню злипання та склеювання насінин у сівалці.

Підвищення врожайності. Іноземний досвід

Згідно досліджень, проведених в США, препарат забезпечує до 25,8% збільшення засвоєння азоту з ґрунтової атмосфери, а також вивільнення фосфору з фосфатів у ґрунті для засвоєння його рослинами кукурудзи. Польові випробування на полях американських фермерів продемонстрували, що використання препарату в середньому збільшує врожай на 369 кг з 1 га. 

Результати випробувань в Україні у 2019-2020 рр.

Згідно експериментальних досліджень в умовах України протягом останніх двох років 2019 – 2020 рр., які проводилися на полях Київської та Житомирської областей, використання препарату в середньому збільшує врожайність на 850 – 1290 кг з 1 га при перерахунку на стандартну вологу зерна кукурудзи.

Польові дослідження проводилися з використанням для доробки насіння гібридів кукурудзи DEKALB, у 2019 році - ДКС 4408, а в 2020 році - ДКС 4014. Площа досліджуваних ділянок становила 20 га. У господарстві при посіві в 2020 році застосовували графітну суміш з розрахунку 450 г на 25 посівних одиниць.

Після появи сходів, у варіанті з доробкою насіння МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) спостерігали рівномірне розподілення насінин в рядку, а відповідно й самих рослин на відміну з варіантом без доробки (Фото 1).

Фото 1. Вплив доробки насіння  МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) на рівномірність розміщення рослин кукурудзи).

Також перед збиранням врожаю у варіанті з обробкою насіння МайкроСорч Плюс Кукурудза було відмічено однакову висоту кріплення початків в порівнянні з варіантом без доробки (Фото 2).

Фото 2. Вплив доробки насіння МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) на рівномірність кріплення початків на рослинах кукурудзи.

Згідно даних по біологічній врожайності можемо спостерігати різницю у 3,28 т/га при перерахунку на стандартну вологість у бік доробки насіння інокулянтом МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т), (Табл. 1):

Таблиця 1. Біологічна врожайність кукурудзи Декалб ДКС 4408, Київська обл., 2019 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 13,308 22,01 12,068 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,4 кг/т) 17,215 23,30 15,353 3,28

Стан гібриду гібрид ДКС 4408 на 26.09.2019 р., без доробки МайкроСорч Кукурудза

Стан гібриду гібрид ДКС 4408 на 26.09.2019 р., з доробкою МайкроСорч Плюс Кукурудза

Після проведеного структурного аналізу обох зразків, маємо наступні показники:

Показники Контроль МайкроСорч Плюс Кукурудза ± до контролю
Кількість рядів, шт. 17,60 17,78 0,18
Кількість зерен в ряду, шт. 30,86 34,47 3,61
Кількість зерен в початку, шт. 540,40 613,33 72,93
Маса зерна з початка, грам 133,08 172,15 39,07
Маса однієї зернівки, грам 0,246 0,281 0,035
Вологість зерна, % 22,01 22,30 1,29
Урожайність, т/га 13,308 17,259 3,951
Урожайність на базову вологість, т/га 12,068 15,353 3,285

Зібравши кукурудзу з досліджуваних ділянок комбайном у 2019 році отримали прибавку від доробки насіння інокулянтом МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) + 0,85 т /га (табл.2.)

Таблиця 2. Фактична врожайність кукурудзи Декалб ДКС 4408, Київська обл., 2019 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 10,548 20,79 9,715 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,4 кг/т) 11,749 22,70 10,561 0,85

На фотографіях нижче стан розвитку рослин на 12 червня 2020 р.

Під час  моніторингу посівів з певним проміжком часу хочемо  продемонструвати наступні відмінності в посівах кукурудзу з доробкою МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) в порівнянні з технологією господарства. Стан посівів фіксували 23.06.2020 р.

З огляду посівів хочемо відмітити слабший розвиток вегетативної частини рослин у варіанті без обробки інокулянтом.
Досліджуючи кореневу систему рослин з обох варіантів відмічаємо кращий розвиток у варіанті з доробкою. 

І якщо уважніше придивитися до товщини стебел в обох варіантах, то у варіанті з доробкою вони виглядають міцнішими й нижні листки більш зелені ніж у варіанті без доробки інокулянтом.

Про покращений розвиток кореневої системи, що в подальшому дає змогу рослині мати кращу та більшу можливість для споживання елементів живлення, які будуть працювати на майбутній врожай,  свідчать дані фотографії. Також можна відмітити той факт, що посів з доробкою інокулянту швидше переходить на вторинну кореневу систему.

Вартако також відмітити факт власного візуального спостереження, при детальнішому огляді кореневої системи рослин з обох варіантів.
На варіанті без доробки інокулянтом, на насіннєвій оболонці спостерігали дуже подібні за своєю морфологією ґрунтові сапротрофи –  цвіліві гриби, що в подальшому може призводити до проблем з кореневою системою та з рослиною вцілому.

З графітом, без доробки МайкроСорч Кукурудза

У варіанті з доробкою інокулянтом МайкроСорч Плюс Кукурудза в нормі 2,4 кг/т, на насінині відмічали відсутність вищезгаданих сапротрофів, як можливий, з нашого погляду, наслідок антагоністичної взаємодії присутніх в нашому інокулянтів бактерій на ґрунтових мікроорганізмів-сапротрофів. Сама насіннєва оболонка виглядала, так би мовити, сухою ніж у варіанті без доробки інокулянтом. Це дає більшої впевненості в позитивній вегетації культури до кінця сезону, з огляду того що проблем в ґрунті, а саме з кореневою системою не має бути, так як вище описана насіннєва оболонка не буде слугувати субстратом для живлення фітопатогенної мікрофлори.

З доробкою МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т)

Також хочеться відмітити, ще раз, кращий розвиток кореневої системи з огляду на кількість кореневих волосків та “якість” самого коріння, що в подальшому відображається на самому врожаї, про що свідчать результати за 2020 р. досліджень.

Збір врожаю

Таблиця 3. Фактична врожайність кукурудзи Декалб ДКС 4014, Житомирська обл., 2020 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 4,113 18,65 3,891 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,4 кг/т) 5,513 19,22 5,178 1,29

На відміну від врожаїв 2019 року, показники врожайності на порядок нижчі з огляду на складні умови сезону 2020 р. Хочеться лише відмітити, що закономірність в прибавці врожаю у варіанті з доробкою насіння ДКС 4014 інокулянтом МайкроСорч Плюс Кукурудза (2,4 кг/т) зберіглася й склала 1,29 т/га при врожайності на контролі 3,89 т/га, а у дослідному варіанті 5,18 т/га в перерахунку на стандартну вологість (табл.3). 

Результати випробувань в Україні у 2021 р.

На Чернігівщині у ФГ «ДЕМЕТРА-АГРО МС» на посівах гібриду РЖТ ЛЕККСТУР застосовували даний препарат перед посівом. Під час вегетації спостерігали більш розвинену кореневу систему з потужнішим стеблом, що в подальшому вплинуло на результати врожайності.

Результат завершення вегетації могли спостерігати під час обмолоту кукурудзи, де також відмічали розвиток кореневої системи та загальний вигляд качанів. Результати фактичної врожайності наведені у табл. 4.

Таблиця 4. Фактична врожайність кукурудзи РЖТ Леккстур у ФГ «ДЕМЕТРА-АГРО МС», Чернігівська обл., 2021 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 11,12 22,8 9,98 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 11,96 24,3 10,53 0,55

Інокулянт застосовували також у іншому господарстві Чернігівської області - ПрАТ «Кремінь» на гібридах Вархол та Пятов.

Таблиця 5. Фактична врожайність кукурудзи Вархол від IFAGRI у ПрАТ «Кремінь», 2021

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 11,98 24,3 10,54 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 13,65 28,3 11,38 0,84

Таблиця 6. Фактична врожайність кукурудзи Пятов від DSV у ПрАТ «Кремінь», 2021 р

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки_1 14,66 24,3 12,90 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 15,33 25,4 13,30 0,4
Без доробки_2 14,56 29,2 11,98 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 14,51 24,3 12,77 0,79

На Хмельниччині, у ТОВ «Аграрна компанія 2004» на гібриді ДКС 4014 отримали наступні результати врожайності при інокуляції кукурудзи перед посівом (табл. 7).

Таблиця 7. Фактична врожайність кукурудзи Вархол від IFAGRI у ПрАТ «Кремінь», 2021

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 12,25 22,1 11,2 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 12,76 23,4 11,5 0,3

У Дніпропетровській області, ТОВ «Пігрейн», на гібриді ДКС 5057 від Dekalb отримали наступні результати врожайності при інокуляції кукурудзи перед посівом (табл. 8).

Таблиця 8. Фактична врожайність кукурудзи ДКС 5057, ТОВ «Пігрейн», 2021 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 12,3 24,8 10,76 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 12,8 24,8 11,19 0,4

У Кіровоградській області, у АВПП «УКРАГРОТЕХНОЛОГІЯ», інокулянт був застосований на гібриді P9903 та були отримані наступні результати врожайності (табл. 9).

Таблиця 9. Фактична врожайність гібриду кукурудзи P9903, АВПП «УКРАГРОТЕХНОЛОГІЯ», 2021 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 7,7 18,8 7,27 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 8,1 18,02 7,7 0,43

Перед збиранням зробили візуальне порівняння початків з доробкою інокулянтом та без.

Не менш цікаво було побачити стан кореневої системи у кінці вегетації. Зліва коренева система рослин, які були інокульовані МайкроСорч Плюс Кукурудза N + P Мобілайзер 2,5 кг/т, а праворуч коренева система рослин без обробки інокулянтом, яка візуально менш розвинена.

У Сумській області в ПрАТ «Райз-Максимко» під час вегетації гібриду Гран 6 спостерігали різницю у розвитку кореневої системи з обробкою інокулянтом та без. Перед збиранням стан початків оброблених та необроблених інокулянтом був наступний.

Результати врожайності при інокуляції кукурудзи в ПрАТ «Райз-Максимко» гібриду Гран 6 наступні (табл. 10). Ефективність інокулянту підтверджується врожайністю з додатковими 0,5 т/га, що помітно на фото вище.

Таблиця 10. Фактична врожайність кукурудзи Гран 6, в ПрАТ «Райз-Максимко» , 2021 р.

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 9,2 23,6 8,2 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 9,72 23,1 8,7 0,5

У Житомирській області, у ПАФ «ЄРЧИКИ», під час вегетації гібриду ДКС 3972 спостерігали різницю в результатах врожайності з обробкою інокулянтом та без (табл. 11).

Таблиця 11. Фактична врожайність кукурудзи ДКС 3972 у ПАФ «ЄРЧИКИ», 2021 р

Варіанти Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 11,2 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 12,46 1,26

У Київській області, у ТОВ «ФК ЛТД» під час вегетації гібриду КВС Рікардо була відмічена різниця врожайності при обробці інокулянтом (табл. 12).

Таблиця 12. Фактична врожайність кукурудзи КВС Рікардо у ТОВ «ФК ЛТД», 2021 р

Варіанти Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 9,3 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 10,05 0,75

Ще в одному господарстві Київщини, ТДВ «Терезине» молотили гібрид кукурудзи КВС Кавалер з доробкою МайкроСорч Плюс Кукурудза, 2,5 кг/т (табл. 13).

Таблиця 13. Фактична врожайність кукурудзи КВС Кавалер у ТДВ «Терезине» 2021 р

Варіанти Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки 10,9 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 11,08 0,18

У ПАП «Аркадія», що на Тернопільщині, інокулянт МайкроСорч Плюс Кукурудза в нормі 2,5 кг/т застосовували на 2-х гібридах кукурудзи ДН Галетея та СИ Пандорас (табл. 14 та 15).

Таблиця 14. Фактична врожайність кукурудзи ДН Галетея, ПАП «Аркадія», 2021 р

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки  11,28 24,3 9,93 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 11,27 22,1 10,21 0,28

Таблиця 15. Фактична врожайність кукурудзи СИ Пандорас, в ПАП «Аркадія», 2021 р

Варіанти Врожайність бункерна, т/га Вологість, % Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки  15,3 23,10 13,68 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 15,6 22,80 14 0,32

Результати 2022. У ФГ «П'ятигірське», Рівненська обл., інокулянт МайкроСорч Плюс Кукурудза в нормі 2,5 кг/т застосовували на посівах гібриду кукурудзи ДКС 3969 (ФАО 310) (табл. 16).

Таблиця 16. Фактична врожайність кукурудзи ДКС 3969, ФГ «П'ятигірське», 2022 р.

Варіанти Врожайність на стандартну вологість (14%), т/га ± до контролю, т/га
Без доробки  9,8 -
Із доробкою МайкроСорч Кукурудза (2,5 кг/т) 10,7 0,9

 

Зовнішний вигляд Майкросорч Плюс Курурудза N+P Мобілайзер

Застосування МайкроСорч Плюс Кукурудза N+P Мобілайзер на Ваших полях – допоможе отримати якісні посіви та  гарантовано-заплановані стабільно-високі врожаї. 

Наша співпраця гарантує Ваш успіх!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

12 ms. PHP memory: 2097152 (625120)