Евіто Т, КС

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Соняшник СоняшникАльтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), Фомоз (плямистість чорна)Обприскування масивiв у фазу ВВСН 12-39 та ВВСН 40-650,5-0,7 л/га та 0,7-1,0 л/га відповідно
Пшениця озима Пшениця озимаБорошниста роса, Іржа, Піренофороз (плямистість жовта), Септоріоз (біла плямистість листя), ФузаріозОбприскування посiвiв вiд фази кущення до початку цвiтiння культури0,5-1,0 л/га
Ріпак озимий Ріпак озимийАльтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Фомоз (плямистість чорна), ЦиліндроспоріозОбприскування посiвiв у перiод вегетацiї культури0,5-1,0 л/га
Соя СояАльтернаріоз (рання суха плямистість), Антракноз, Борошниста роса, Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), ФузаріозОбприскування масивiв у фазу ВВСН 12-60 та ВВСН 65-710,5-0,7 л/га та 0,7-1,0 л/га відповідно
Ячмінь ярий Ячмінь ярийБорошниста роса, Іржа, Піренофороз (плямистість жовта), Септоріоз (біла плямистість листя), ФузаріозОбприскування посiвiв вiд фази кущення до початку цвiтiння культури0,5-1,0 л/га
Ріпак ярий Ріпак ярийАльтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Фомоз (плямистість чорна), ЦиліндроспоріозОбприскування посiвiв у перiод вегетацiї культури0,5-1,0 л/га
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Фунгіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Тебуконазол: 250 г/л
Флуоксастробін: 180 г/л
Препаративна форма
Концентрат суспензії
Хімічна група
Стробілурини
Триазоли
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Евіто Т, КС - системний двокомпонентний фунгiцид нового поколiння з функцiєю пiдсилення фiзiологiчних процесiв. Сукупнiсть властивостей було зареєстровано у якостi торгової марки Технологiя Ксилем-ПроТМ.

Механізм дії

Флуоксастробiн характеризується швидким проникненням, повним розподiлом та оптимальним утриманням у рослинi; iнгiбує процес дихання клiтин патогенiв, блокуючи передачу електронiв у мiтохондрiї. Тебуконазол характеризується високою ефективнiстю, тривалим перiодом захисту та системною дiєю; iнгiбує бiосинтез ергостеролу грибних органiзмiв, що призводить до швидкого руйнування клiтинних мембран збудникiв хвороб i зупинки їхнього розвитку.

Завдяки поєднанню дiї азолiв та стробiлуринiв Евiто® Т надiйно захищає рослину вiд грибних хвороб, а також запобiгає передчасному затуханню фiзiологiчних процесiв рослини за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi.

Головні переваги

  • ефективний контроль широкого спектру хвороб
  • довготривала профiлактична i лiкувальна дiя
  • пiдвищення якiсних показникiв урожаю
  • надiйний та тривалий захист, гнучкiсть у застосуваннi
  • швидке проникнення в тканини рослин
  • висока трансламiнарна активнiсть
  • пiдсилення фотосинтезуючої активностi

Особливості застосування

Профiлактичне обприскування рослин у перiод вегетацiї або за появи перших ознак хвороби. На всiх культурах дозволена дворазова обробка. Термiни останньої обробки — 30 днiв до збирання врожаю.

Ефективність

Фунгiцид Евiто® Т швидко проникає у покривнi тканини листка та розподiляється по їх поверхнi, таким чином забезпечуючи стiйкiсть до опадiв та швидку дiю (бiологiчна ефективнiсть проявляється через 15 хв пiсля обробки). Препарат забезпечує оптимальний баланс мiж лiпiдною та водною розчиннiстю для бiльш ефективного проникнення до кутикули листя, пiслядiї й перемiщення у рослинi. Залишковi кiлькостi фунгiциду формують «запас» дiючої речовини у тканинах, забезпечуючи ефективну дiю за будь-яких умов. Евiто® Т покращує фотоасимiлюючу функцiю рослини та оптимiзує азотний баланс, у результатi чого покращуються якiснi та кiлькiснi показники врожаю.

Сумісність

Фунгiцид Евiто® Т сумiсний з iншими засобами захисту рослин, окрiм препаратiв, що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед застосуванням необхiдно перевiрити сумiш на сумiснiсть i фiтотоксичнiсть щодо оброблюваної культури.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Де придбати?

15 ms. PHP memory: 2097152 (619024)