• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Ефективне використання добрив на основі агрохімічного аналізу ґрунту

Ефективне використання добрив на основі агрохімічного аналізу ґрунту

Використання мінеральних та спеціальних добрив стало невід’ємною частиною технології вирощування сільськогосподарських культур з метою отримання високого врожаю. У структурі загальновиробничих витрат на вирощування частка добрив може сягати 60%.

Стрімке зростання цін на сировину для виробництва добрив у 2021 році змусило аграріїв шукати шляхи зменшення витратної частини на добрива, щоб зберегти рівень врожайності. Одним із способів правильного зрозуміти потреби рослин у елементах живлення та сформувати об’єктивну систему застосування добрив є використання результатів агрохімічного аналізу ґрунту.

За вітчизняної класифікації рівнів забезпеченості рослин на елементи живлення розрізняють наступні градації залежно від елементу живлення у ґрунті та його вмісту:

Градація по вмісту елементів живлення дуже низький низький середній підвищений високий дуже високий
Вміст гумусу, % <1,1 1,1-1,2 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 >5
Легкогідролізований азот, мг/кг ґрунту <101 101-151 151-200 >200    
Вміст рухомих форм фосфору, мг/кг ґрунту (за Кірсановим, дерново-підзолистих і сірі лісові ґрунти) <25< 25-50 51-100 101-150 151-250 >250
Вміст рухомих форм фосфору, мг/кг ґрунту (за Чіріковим, темно-сірі опідзолені та чорноземні ґрунти) <50 51-100 101-200 201-400 401-600 >600
Вміст рухомих форм фосфору, мг/кг ґрунту (за Мачігіним, висококарбонатні ґрунти) <11 11-15 16-30 31-45 46-60 >60
Вміст рухомих форм калію, мг/кг ґрунту (за Кірсановим, дерново-підзолистих і сірі лісові ґрунти) <40 41-80 81-120 121-170 171-250 >250
Вміст рухомих форм калію, мг/кг ґрунту (за Чіріковим, темно-сірі опідзолені та чорноземні ґрунти) <50 51-100 101-200 201-300 301-400 >400
Вміст рухомих форм калію, мг/кг ґрунту (за Мачігіним, висококарбонатні ґрунти) <80 81-160 161-240 241-340 341-600 >600
Вміст рухомих форм сірки, мг/кг ґрунту ≤3,1 3,1-6,0 6,1-9,0 9,1-12,0 12,1-15,0 >15
За сумою ввібраних основ, мг-екв/100 г ґрунту <5 5,1-10,0 10,1-15 15,1-20 20,1-30 >30
За вмістом обмінного кальцію, мг-екв/100 г ґрунту 0-2,5 2,6-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0 >20
За вмістом обмінного магнію, мг-екв/100 г ґрунту 0-0,5 0,6-1,0 1,1-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 >4,0
За вмістом бору, мг/кг ґрунту <0,15 0,15-0,22 0,23-0,33 0,34-0,5 0,51-0,7 >0,7
За вмістом марганцю, мг/кг ґрунту <5,1 5,1-7,0 7,1-10 10,1-15,0 15,1-20 >20
За вмістом міді, мг/кг ґрунту <0,11 0,11-0,15 0,16-0,20 0,21-0,30 0,31-0,50 >0,50
За вмістом цинку, мг/кг ґрунту <1,1 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-5,0 >5,0
За вмістом кобальту, мг/кг ґрунту <0,071 0,071-0,10 0,11-0,15 0,16-0,20 0,21-0,30 >0,30
За вмістом молібдену, мг/кг ґрунту <0,05 0,05-0,07 0,08-0,10 0,11-0,15 0,16-0,22 >0,22

 

Якщо вміст елементів у ґрунті вище середнього рівня, то на певних елементах технології можна зекономити та зберегти кошти

Протилежна ситуація або збиток неминуче виникне, коли вміст елементів живлення в ґрунті нижче необхідного, а саме низький та дуже низький. Це буде характеризуватись зменшенням врожаю порівняно з іншими господарствами у районі/області.

Як видно з таблиці, якщо вміст бору в ґрунті менше 0,34 мг/кг ґрунту, то такі культури, як соняшник та соя не зможуть реалізувати свій генетичний потенціал по врожайності. Стосовно ріпаку – врожай може бути вдвічі менше можливого в даний рік. Ефективним рішенням є застосування позакореневого рідкого добрива Розалік (В).

Вміст цинку нижче 1,6 мг/кг ґрунту спричиняє істотне зниження врожаю на кукурудзі. Позакореневе внесення у фазу 4-6 листка рідкого добрива Розалік (Zn, P, N, S) здатне повістю нівелювати можливі проблеми у мінеральному живленні та зберегти врожай.

Вміст марганцю нижче 7,1 мг/кг ґрунту при вирощуванні пшениці та сої істотно вплине на ефективність магнієвих добрив. Навіть на тих полях, де такі добрива вносились. Результатом стане зменшення інтенсивності фотосинтезу, динаміки наростання листової поверхні та, у деяких випадках, прояв ознак дефіциту. Ефективним продуктом для «профілактики» прояву цих явищ є позакореневе застосування рідкого позакореневого добрива Розалік (Mg, Mn, N, S).

Слід зауважити, що ознаки дефіциту певного елементу живлення гарантовано вплинуть на врожай. У переважній більшості випадків ознаки дефіциту можуть взагалі не проявлятись, але рослини будуть недотримувати елементи живлення, а господарство – прибуток.

Найбільш ефективним способом визначення стану «нагодованості» рослин є систематичне проведення агрохімічної листової діагностики рослин у критичні періоди росту та розвитку. Листова діагностика дає можливість об’єктивно подивитись на те, наскільки ефективно працює запроваджена у господарстві система застосування добрив та оперативно зреагувати на можливі відхилення.

Бажаємо завжди приймати правильні рішення у полях та отримувати високі врожаї!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

12 ms. PHP memory: 2097152 (530568)