• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Дієві способи підвищити ефективність мінерального живлення за рахунок позакореневих добрив

Дієві способи підвищити ефективність мінерального живлення за рахунок позакореневих добрив

В умовах підвищення цін на основні добрива найбільш актуальним питанням для аграріїв є шляхи збільшення ефективності добрив. Одним із основних є застосування багатокомпонентних продуктів, які містять азот, фосфор, калій та інші елементи живлення у одній гранулі. Тобто комплексних складно-змішаних добрив.

Елементи живлення Коефіцієнти використання у 1 рік внесення*
N P K S Mg Ca
N 50          
NP 55 30        
NPK 60 35 60      
NPKS 65 40 65 20    
NPKSMgCa 75 60 70 70 50 25

Як видно із таблиці внесення комплексних добрив в основне, перед- або припосівне внесення буде завжди ефективнішим, ніж внесення простих однокомпонентних добрив.

Другим дієвим способом збільшення ефективності основного мінерального живлення є внесення позакореневих добрив. Зазвичай використовуються рідкі або кристалічні водорозчинні добрива, основною метою яких є тимчасове підвищення концентрації елементів живлення у клітинному соці. Вони створюють ефект стимулювання фізіологічних процесів, збереження темпів росту та розвитку сільськогосподарських рослин. Дана особливість позакореневих добрив дає можливість нівелювати нестачу певних елементів живлення у критичні період росту рослин, які зазвичай відбуваються при переході рослин з вегетативного на генеративний розвиток, початок формування елементів продуктивності (колос зернових колосових, качан у кукурудзи, кошик у соняшника) або просто на момент цвітіння.

Саме тому в практиці застосування позакореневих добрив відомі такі невід’ємні елементи технології вирощування:

  • позакореневе внесення борних добрив на ріпаку у період початок видовження стебла та бутонізації;
  • цинк-вмісних на кукурудзі у фазі 4-6 листка;
  • марганець-вмісних у період початок видовження стебла - прапорцевий лист на озимій пшениці;
  • молібден-вмісних - на сої та гороху у фазу 3-4-х листків.

Окрім безпосереднього впливу на вміст необхідного елементу живлення у тканинах рослин у визначений період вегетації позакореневе внесення сприяє посиленню вбирної здатності кореневої системи та посилення поглинання елементів живлення.

Так, позакореневе внесення добрива Розалік (Zn, P, N,S) у фазу 4-6 листка кукурудзи безпосередньо впливає не тільки на ініціацію закладки качану, але й посилює розвиток кореневої системи та споживання з ґрунту азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію.

На сої позакореневе внесення рідкого добрива Розалік (B, Mo, S) стимулює розвиток точок росту, активізує галуження та формування гілок, а також споживання азоту з ґрунту у нітратній формі. Окрім того дане добриво стимулює заселення кореневої системи симбіотичними азот фіксуючими організмами та загальне забезпечення на даний елемент рослин.

Застосування на озимій пшениці та соняшнику Розалік (Mg, Mn, N, S) сприяє посиленню синтезу хлорофілу у тканинах листа, утворенню цукру та прискоренню ростових процесів. Добриво сприяє закладці елементів продуктивності: колосу на озимій пшениці та кошику на соняшнику. Окрім перелічених переваг посюється забезпечення коренів цукром, прискорюється їх розвиток та забезпечується посилене споживання з ґрунту азоту, фосфору, калію, цинку, міді та заліза.

В умовах глобального збільшення вартості основних мінеральних добрив зрозумілим є бажанням сільськогосподарського виробника зекономити та зберегти рівень врожайності. Раціональний підхід при виборі гранульованого добрива та правильне застосування позакореневих добрив дають таку можливість.

Бажаємо всім приймати правильні рішення у полях та отримувати стабільні врожаї!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (523720)