• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Важливість цинку на кукурудзі у фазу 7-8 листків (ВВСН 17-18)

Важливість цинку на кукурудзі у фазу 7-8 листків (ВВСН 17-18)

Фази розвитку: 7-8 листків (ВВСН 17-18)

Основні заходи по забезпеченню мінерального живлення та формування врожаю:

Як відомо, найбільш важливим мікроелементом для кукурудзи є цинк (Zn). За даними вчених і дослідників із США на формування врожаю кукурудзи 200 буш/акр (12,6 т/га) рослини потребують 231 г/га цинку (Zn) з яких 95 г/га використовується на формування зерна, а 136 г/га використовується на формування листової поверхні та кореневої системи. Позакореневе застосування цинку у фазу 7-10 листків ставить на меті оптимізацію мінерального живлення рослин через вирівнювання співвідношення P:Zn у живленні до пропорції 10:1. У переважній кількості ґрунтів цей вміст є неоптимальним та складає від 100:1 до 50:1. Це призводить до зменшення продуктивності посівів кукурудзи та недобору врожаю на регулярній основі.

На відміну від застосування цинку у фазу 4-6 листків, позакореневе внесення цинк вмісних добрив у фазу 7-8 листків має на меті посилення фотосинтетичної активності рослин кукурудзи та формування більшої кількості первинного цукру (глюкози) та оптимізацію водного балансу рослин впродовж періоду вегетації. Останній аспект дозволяє рослинам із меншими втратами врожаю переносити посуху.

Більша потреба кукурудзи у цинку порівняно з іншими культурами зумовлена генетичною особливістю С4 рослин, до яких вона відноситься. Через наявність та роботу у фотосистемі даної культури цинк-залежного ферменту карбон-ангідрази, будь-який дефіцит цинку веде до зниження фотосинтезу, ростових процесів та розвитку кореневої системи. Ефективними продуктами для внесення у дану фазу є Розалік (Zn, P, N, S) 3,0 л/га або Редонік ЦИНК 1,0-1,5 л/га. За умови необхідності прискорення ростових процесів та забезпечення додаткового «грін ефекту» до Розалік (Zn, P, N, S) варто додати Розасоль 18-18-18+МЕ 2,0 кг/га.

Простими словами застосування цинку у нормі 240 г/га у вигляді продукту Розалік (Zn, P, N, S) забезпечує на кукурудзі кращий ефект, ніж застосування 10-15 кг/га сульфату цинку. Дана фізіологічна особливість притаманна виключно кукурудзі і саме застосування добрива Розалік (Zn, P, N, S) у нормі 3,0 л/га і додає в живлення рослин 240 г/га цинку в хелатній формі, що повністю забезпечує потребу кукурудзи в даному елементі на весь період вегетації. Високе забезпечення рослин кукурудзи на цинк є необхідною передумовою отримання високих врожаїв та високої окупності внесених під культуру азотних добрив.

Бажаємо здорових та продуктивних рослин!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (521608)