• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Удобрення озимого ріпаку – сортова технологія від компанії "Ерідон"

Удобрення озимого ріпаку – сортова технологія від компанії "Ерідон"

Одним із основних критеріїв досягнення максимально можливого рівня продуктивності ріпаку озимого є сортова технологія живлення, яка повинна базуватися на особливостях росту та розвитку гібридів, ступеня активності наростання вегетативної маси восени та весною.

Питання, щодо отримання стабільно високих врожаїв ріпаку озимого є досить актуальним у колі аграріїв. При цьому, набір рекомендованих технологій мінерального живлення не можна назвати дефіцитним. Тим не менш, виробнича практика показує, що одна й та ж технологія не завжди однаково добре спрацьовує на різних гібридах. При цьому, визначальним фактором є не рівень ресурсного забезпечення (зокрема кількість внесених добрив), а сортові особливості вегетативного та генеративного розвитку гібридів. Застосування сортових технологій набуває особливої актуальності за потреби використання у сівозміні гібридів з різними морфолого-біологічними особливостями. В першу чергу це стосується великих підприємств де потрібно створювати різнорідність технологічних операцій з метою якісності та своєчасності їх виконання.

Компанія "Ерідон", як постачальник насіння ріпаку озимого, поставила за мету розробити сортові технології вирощування цієї культури для певного переліку гібридів. Спираючись на власний досвід застосування добрив, пропонуємо декілька ефективних, перевірених на практиці, технологій мінерального живлення ріпаку озимого.

Всі біологічні моменти технології живлення (не тільки норми, але й форми добрив) побудовані на основі ефективного управління ростом та розвитком рослин залежно від можливих кліматичних факторів впливу, що можуть виникнути на тому чи іншому етапі органогенезу рослин ріпаку озимого. Сучасні гібриди є надзвичайно продуктивними та вимагають збалансованої системи живлення, тому компанія "Ерідон" вже сьогодні закладає основи сортових технологій, що випливають з досягнень генетики, клітинної генної інженерії, соматичної гібридизації.

Так, згідно вище зазначеного, всі гібриди озимого ріпаку за фізіологічним комплексом ознак, які мають прямий вплив на особливості мінерального живлення можна розділити на 4 групи:

  • активний "осінь-весна"
  • активний "осінь"
  • середній "осінь-весна"
  • активний "весна"

До першої групи відносяться такі гібриди, як Марафон, Династі, Акапулько, Плуракс КЛ, Тайфун, Тігріс. Дані гібриди характеризуються потужним вегетативним розвитком восени та швидким відновленням вегетації навесні. Для гібридів даної групи ефективним є внесення при посіві добрива Росаферт 15-15-15 у нормі 125-170 кг/га або Росаферт 12-24-12 у нормі 120-150 кг/га. Ефективна сумарна норма азоту під посів культури у осінній період складає 40-50 кг. За умови вмісту рухомого калію у ґрунті менше 80 мг/кг ґрунту, ефективним є внесення перед посівом 100 кг/га калію хлористого. Під час осінньої вегетації у фазу 4-го листка на гібридах даного типу є ефективним, позакореневе внесення рідкого добрива Розалік В, Mo, S у нормі 1 л/га, а у фазу 8-го листка − позакореневих рідких добривом Розалік Zn, P, N, S (3 л/га) та Розалік В (1 л/га).

У період весняного відновлення вегетації ефективна норма азоту за 2 внесення для гібридів групи "активний "осінь-весна" складає 150-160 кг/га. Обов’язковим для даних гібридів у даний період є внесення фосфорних добрив. Оптимальним є внесення "по снігу" гранульованого комплексного добрива Росаферт 16-14-07 у нормі 100 кг/га. У випадку, коли сніговий покрив на полях є нещільним (умови Півдня України) рекомендованим є позакореневе внесення рідкого комплексного добрива Розалік РК+МЕ (2,0-3,0 л/га) після відновлення вегетації на початку фази формування розетки листів. Дане внесення доповнюється позакореневим рідким добривом Розалік В (1 л/га). За умови холодної затяжної весни внесення Розалік РК+МЕ замінюється на Розалік Zn, P, N, S (2,0-2,5 л/га). У фазу початку бутонізації, позакоренево вноситься Розалік В (1 л/га).

Група гібридів озимого ріпаку "активні "осінь" є ідентичними, за умовами живлення у осінню вегетацію, до групи "активні "осінь-весна". Сюди відносяться такі гібриди: Атензо, Верітас КЛ, Далтон. Дані гібриди характеризуються потужним вегетативним розвитком восени та середніми темпами відновленням вегетації навесні. Відносно весняної вегетації – дані гібриди є менш вимогливими до фосфорного живлення. За рештою позакореневих підживлень – технологія їх удобрення ідентична до попередньої групи.

До гібридів групи "середні "осінь-весна" відносяться Александер, Едімакс КЛ, Популар. Вони вимагають внесення під посів у літньо-осінній період 50-60 кг/га азоту. Для гібридів даної групи ефективним є внесення при посіві добрива Росаферт 15-15-15 у нормі 125-140 кг/га або Росаферт 12-24-12 у нормі 120-130 кг/га. За вмісту рухомого калію у ґрунті < 80 мг/кг ґрунту, необхідно перед посівом внести 100 кг/га калію хлористого. В осінню вегетацію у фазу 4-го листка на гібридах даного типу ефективним є внесення рідкого позакореневого добрива Розалік В (1 л/га), а у фазу 8-го листка − позакореневих рідких добривом Розалік РК+МЕ (2,0-2,5 л/га) та Розалік В (1 л/га).

У період весняного відновлення вегетації ефективна норма азоту за 2 внесення для гібридів групи "активні "осінь-весна" складає 140-150 кг/га. Внесення фосфорних добрив у ранній весняний період не є критичним, але застосування Росаферт 16-14-07 у нормі 100 кг/га дозволяє суттєво збільшити врожайність культури. У фазу розетки листків ефективним є позакореневе живлення Розалік В (1 л/га). За умови холодної затяжної весни у фазу початку бутонізації разом з Розалік В (1 л/га) додається Розалік Zn, P, N, S (2,0-2,5 л/га).

До гібридів групи "активні "весна" відносяться Хорнет та Рафінесс. Перевагами вирощування даних гібридів з точки зору забезпечення мінерального живлення є відносно невеликі норми азоту для внесення під посів у літньо-осінній період – 30-40 кг/га. Відносно фосфор-вмісних добрив під посів ефективним є внесення при посіві добрива Росаферт 15-15-15 у нормі 125-140 кг/га або Росаферт 12-24-12 у нормі 120-130 кг/га.
Решта рекомендацій по забезпеченню мінерального живлення рослин озимого ріпаку даної групи є аналогічними до попередньої групи.

На даний момент в Україні не існує єдиної універсальної системи мінерального живлення, яка була б максимально ефективною та забезпечувала б однакові результати у будь яких ґрунтово-кліматичних умовах. Практично для кожного регіону та конкретних ґрунтів з урахуванням гідро-термічного коефіцієнту території можлива розробка високоефективної системи застосування добрив, яка буде максимально працювати тільки у конкретних умовах. Проте, створення універсальних ефективних систем мінерального живлення ріпаку озимого все ж таки є можливим. Критерієм для прив’язки та адаптації є генетика конкретного гібриду та створення оптимальних умов мінерального живлення, при яких потенціал культури за врожайністю та якістю продукції буде максимальним для даних ґрунтово-кліматичних умов.


Автори:

Менеджер з розвитку насіння цукрових буряків, сої, ріпаку, зернових та зернобобових культур, Відділ технологічної підтримки, компанія «Ерідон», кандидат с-г. наук, Якусик Михайло Михайлович

Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин, Відділ технологічної підтримки, компанія «Ерідон», кандидат с.-г. наук, Суворов Микита Олексійович

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (536808)