Технологія вирощування кукурудзи

Кукурудза — одна з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового і технічного використання. Виробництво зерна кукурудзи є важливою складовою усього с/г виробництва України. Ця культура значною мірою визначає не тільки економічний стан тваринництва, але й зернової галузі в цілому. У виробництві кукурудзи зацікавлені галузі харчової, переробної, медичної промисловості, а також і паливно-енергетичний сектор держави, оскільки зерно цієї культури є високоенергетичною сировиною для промислового виробництва біоетанолу та інших паливних матеріалів.

Зерно кукурудзи використовують і на продовольчі цілі. З нього виготовляють понад 150 харчових і технічних продуктів: борошно, крупу, пластівці, крохмаль, сироп, глюкозу, спирт. Із 100 кг зерна одержують 37-40 л спирту, що на 3-5 л більше, ніж із зерна інших культур. Із зародків зерна добувають рослинну олію, яка є не тільки висококалорійним продуктом харчування, а й має лікувальні властивості: містить лецитин, який зменшує вміст холестерину в крові і запобігає атеросклерозу. Із стрижнів виготовляють лігнін, ксилозу, одержують целюлозу і папір. З 1 ц зерна можна одержати 56 кг крохмалю, 22,4 кг корму з вмістом протеїну 21%, 5,2 кг глютенового борошна і 2,7 кг кукурудзяної олії.

Крім того, у останні роки ця культура займає все більш стійку позицію на світовому ринку зерна. Завдяки вигідному географічному розташуванню та сприятливим природно-кліматичним умовам України ми можемо забезпечити не лише внутрішні потреби в зерні кукурудзи, а й значно наростити її експортний потенціал.

Для отримання високого врожаю, аграріям потрібно інвестувати в якісне насіння, різні засоби захисту рослин, добрива, а після збирання – проводити сушку (яка на сьогодні є надзвичайно дороговартісною) та зберігати. Через несприятливі фактори та обмеженість експорту в цьому році прогнозується, що площі під кукурудзою залишаться на рівні 4 млн га, решту площі замінить соняшник, соя, ріпак, нішеві культури. Якщо порівняти сезон 2022 і 2023 року то побачимо, що раніше кукурудзу висівали на площі 4,62 млн га, тоді як у 2023 році ці цифри суттєво зменшилися і кукурудза зайняла лише 3,86 млн га. - площі зменшилися на 760 тисяч гектарів. Однак, ця культура залишається стратегічно важливою і перспективною, тож ми вирішили розповісти про основні елементи технології вирощування кукурудзи, а також критичні періоди живлення і підживленні цієї культури.

Місце в сівозміні

У польових сівозмінах кукурудзу розміщують після озимих і ярих колосових та зернобобових, картоплі, баштанних. За сприятливих умов достатнього зволоження попередником кукурудзи може бути поле, де вирощувався цукровий буряк. На відміну від багатьох польових культур, кукурудзу можливо вирощувати на постійному місці – вона добре витримує монокультуру, за якої найкраще створити всі належні умови із відповідальною системою удобрення та підготовкою ґрунту, що в свою чергу дасть змогу отримати високий врожай. Кукурудза у сівозміні є добрим попередником для ярих зернових культур, а за раннього збирання – для озимих. Не рекомендовано сіяти кукурудзу після проса, щоб запобігти поширенню кукурудзяного метелика (найбільш небезпечного шкодочинного шкідника кукурудзи).

Система обробітку ґрунту

Кукурудза, розвиваючи велику кореневу систему, більша кількість якої розміщується в орному шарі, добре реагує на глибину оранки. У зв’язку з цим основний обробіток ґрунту включає глибоку зяблеву оранку з попереднім лущенням або без нього, якщо кукурудзу розміщують після картоплі чи цукрових буряків.

Якщо поля чисті, можемо обмежитися одним лущенням на 6-8 см, якщо поля забур’янені кореневищними бур’янами проводите дворазове лущення важкими дисковими боронами (БДТ-3, БДТ-7) або лущильниками (ЛДГ-10, ЛДГ-15) на глибину 10 – 12 см. Оранку на чорноземах проводимо плугами з передплужниками вітчизняних марок: ПЛН-5-35, ПЛН-6-35 або ж зарубіжних: Lemken, Amazone, New Holland, Pottinger, Kuhn і інших на глибину 27 – 30 см, тоді як на дернових ґрунтах Полісся глибину зменшують до 20 – 22 см.

Обробіток ґрунту є одним із базових та найбільш витратних елементів технології вирощування кукурудзи. За допомогою основного обробітку ґрунту регулюється водний, температурний, підживлювальний, повітряний режими та вологоємкість ґрунту, що особливо важливо за посушливих умов вирощування. Найбільший рівень урожайності кукурудза формує при розміщенні її на полях, де здійснено глибокий основний обробіток ґрунту, що сприяє ефективному накопиченню вологи та зумовлюється морфологічною будовою її кореневої системи. Коренева система кукурудзи формується ярусами. У скоростиглих гібридів, як правило, 5-7 ярусів, у пізньостиглих – 7-9 підземних ярусів вузлових коренів. На коренях із заглибленням, на відміну від інших злаків, збільшується кількість повітроносних порожнин. Їхня наявність зумовлюється тим, що кукурудза виявляє підвищені вимоги до аерації ґрунту, оптимальні параметри якої забезпечує традиційна глибока оранка (на 25-27 см) або енергоощадний безполицевий чизельний обробіток. 

Весняний обробіток ґрунту розпочинають з настанням фізичної стиглості ґрунту. Проводять боронування для закриття вологи та розрівнювання поверхні після осінніх польових робіт важкими зубовими боронами БЗСС-1,0 або боронами зубчастими ОР-0,7. На незораних з осені площах навесні доцільно провести обробіток ґрунту важкими дисковими знаряддями або протиерозійними культиваторами на глибину 12-14 см. Перед початком сівби проводимо дві культивації, першу на глибину 10-12 см, а другу-передпосівну на глибину загортання насіння культиваторами УСМК-5,4; КПС-4; АГ-6 Борекс «Європак»; Unia Atlas HP; Lemken Kompaktor, Farmet Kompatkomat і іншими сучасними агрегатами.

Система удобрення кукурудзи

Кукурудза надмірно вимоглива і дуже позитивно реагує на внесення органічних та мінеральних добрив. На створення 1 тони зерна з відповідною кількістю соломи необхідно 24-30 кг азоту (N), 10-12 кг фосфору (Р) та 25-30 кг калію (К). За нестачі елеметів живлення, особливо азоту, різко зменшується урожай зеленої маси і зерна, а його надлишок сповільнює дозрівання. Для отримання урожаю 55-60 ц/га зерна кукурудзи потрібно внести орієнтовно N 60 Р 60-90 К 40-60 кг в діючій речовині. Гарний ефект має внесення 30-40 т/га наполовину перепрілого гною. Норми добрив під кукурудзу визначають балансовим методом з врахуванням планової врожайності, особливостей зони вирощування та типу ґрунтів.

Під оранку вносять фосфорно-калійні суміші (суперфосфат, фосфорне борошно, добриво азотно-фосфорно-калійне, калій хлористий) та органічні добрива. Азотні добрива вносять навесні в різні фази розвитку – у залежності від технології і запланованої врожайності до посіву, з посівом, в підживлення, з поливною водою (на зрошенні). Важливим в застосуванні азотних добрив таких як карбамід, карбамідно-аміачна суміш (КАС) є пролонгований ефект. За використання рідких азотних добрив (КАС, аміачна вода) доцільним є використання інгібіторів амоніфікації та нітрифікації. Одним з найефективніших та найдоступніших варіантів пролонгації азоту є додавання Thio-Sul® (розчину тіосульфату амонію) у КАС.

Thio-Sul® – інноваційне рідке азотно-сірчане добриво від бельгійської компанії. Воно має властивості інгібітора, яке забезпечує ефективність рідкого добрива КАС та покращує майбутні врожаї за рахунок пролонгації азотного та сірчаного живлення кукурудзи.

Робота суміші КАС-32 + Thio-Sul® спрямована на подовження ефективної дії амідної та амонійної форм азоту в ґрунті за рахунок тимчасового пригнічення роботи ґрунтових бактерій, які синтезують фермент уреаза та окислюють амонійний азот (NH4+) до нітратного (NO3-). Середній термін пролонгування роботи азоту в ґрунті при застосуванні Thio-Sul® складає 3-5 тижнів залежно від умов зволоження, температури ґрунту, мікробіологічної активності та загального рівня родючості ґрунту.

З метою забезпечення швидкого старту рослин кукурудзи оптимальним буде застосування передпосівного або припосівного гранульованого добрива IFAGRI NPK 10-20-20+7S або IFAGRI NPK 10-28-15+5S у нормі 100-120 кг/га.

Позакореневе підживлення кукурудзи

Позакореневе підживлення через листя й стебла дає змогу оптимізувати норму і співвідношення між елементами живлення під час вегетації рослин. Відсутність певних елементів живлення через погодні умови або якщо в ґрунті їх немає призводять не лише до недобору урожаю, а ще й до погіршення його якості. Всі елементи мінерального живлення тісно взаємопов’язані між собою та беруть активну участь в одних і тих же процесах, але кожному з них відведена своя специфічна роль.

Визначено, що протягом вегетації різні елементи живлення поглинаються рослинами кукурудзи нерівномірно. Використання азоту (N) триває до воскової стиглості, з максимальною потребою у період від викидання волоті до цвітіння. Поглинання фосфору (P2O5) проходить більш рівномірно майже до повної стиглості зерна, впливає на ріст коренів, утворення квіток та насіння, пришвидшує дозрівання. Калій (K2O) активує ферменти, накопичує цукри, бере участь у синтезі білка, спільно з сіркою (S) тримає стійкість проти захворювань.Рослини найбільш інтенсивно використовують калій у першій половині вегетації та в період утворення і формування зерна. 

У живленні рослин кукурудзи виділяють три критичних періоди споживання елементів живлення рослинами:

 • Період появи 3-7 листка (підвищена потреба молодих рослин у фосфорі), є ефективним застосування рідкого позакореневого добрива - Редонік СТАРТ 1,5-2 л/га або Розалік (Zn, P, N, S) в нормі 2-3 л/га; Потреба в борі може бути забезчена мікродобривами Редонік БОР 0,5-1 л/га або Розалік (B) 1-1,5 л/га;
 • Період росту 8-10 листків, викидання волоті (потреба рослин у азотному живленні): Розасоль 18-18-18+МЕ 2 кг/га або Розалік (Zn, P, N, S) у нормі 2 л/га;
 • Період утворення і формування зерна (спостерігається потреба калію), але на даному періоді вкрай складно внести позакореневі продукти, хіба що авіавнесенням чи за допомогою дронів. 

Окрім основних елементів живлення кукурудзі необхідні також чимало мікроелементів, зокрема: 

 • Сірка (S) - важливий компонент ферментів, приймає участь у синтезі білка. Нестача сірки призводить до незасвоєння азоту;
 • Цинк (Zn) - один із найважливіших для кукурудзи елементів живлення, який бере активну участь у процесах обміну та синтезу протеїну, хлорофілу та вітамінів B, P, C, впливає на процеси росту та розвитку, підвищує стійкість до приморозків, на що ми маємо рішення продукт Редонік ЦИНК 0,5-1,5 л/га або Розалік (Zn) 0,5-0,8 л/га;
 • Магній (Mg) - основний компонент хлорофілу, сприяє засвоєнню фосфору, калію і інших елементів, прискорює обмінні процеси. Для запобігання дефіциту даного елемента доцільно вносити магнієвмісні комплексні мікродобрива, наприклад, Розалік (Mg, Mn, N, S) 1 – 2 л/га;
 • Марганець (Mn) - через низьку засвоюваність у ґрунті даний елемент краще внести по листку у будь-якій формі: сульфат оксид чи хелатне добриво, для цієї мети пропонуємо Редонік АНТИСТРЕС АМІНО у нормі 0,5-2,0 л/га; 
 • Бор (B) - покращує переміщення вуглеводів та синтез, приймає важливу роль у поділі і рості клітин, впливає на розтягнення пилкових трубок та проростання пилку, посилює ріст коренів. При дефіциті бору виникає вірогідність втратити значну частину врожаю, тому рекомендуємо обприскування посівів борвмісним добривом Редонік БОР 0,5-1,0 л/га або Розалік (B)  0,5-1,0 л/га по листку; 
 • Дефіцит міді (Cu) та заліза (Fe) на кукурудзі зустрічається досить рідко, але у подібних випадках найдоцільнішим буде внесення позакореневого добрива по вегетації Редонік АНТИСТРЕС АМІНО у нормі 0,5-2,0 л/га

Сівба кукурудзи: вибір гібридів, інокуляція, способи сівби, глибина, строки та норми висіву насіння

В умовах що складаються, а саме при зростанні посушливості клімату, змін погодних умов впродовж вегетації, з’являється саме собою питання впровадження адаптивних, удосконалених технологій вирощування кукурудзи в Україні та й в світі в цілому. Через це потрібно правильно підібрати гібрид за показником ФАО (ФАО – це індекс скоростиглості кукурудзи, різниця в 10 балів відповідає 1-2 дням різниці по дозріванню), який підійде для певної зони, отримає максимальну суму опадів і температур для повноцінної вегетації кукурудзи. Для ефективного використання техніки в господарстві, оптимальним співвідношенням гібридів за показниками ФАО вважаються наступні: ФАО 200-250 має займати до 30-40%, ФАО 260-300 30-40% і решта на ФАО > 300. Тим не менш, наразі триває тенденція до зменшення ФАО.

Насіння є однією з найважливіших складових у вирощуванні цієї культури, тому потрібно ретельно підійти до вибору гібриду, зокрема, групи стиглості. Компанія "Ерідон" пропонує лінійку зернових та силосних гібридів кукурудзи бренду IFAGRI, які пристосовані до вирощування на українських просторах та погодно-кліматичних умов.

 • Сілверклауд ФАО 200 - ранньостиглий, адаптований до різних типів ґрунтів гібрид, який може використовуватися на зерно, силос та біогаз. Добре переносить низькі температури.
 • Сканер ФАО 250 - простий середньоранній гібрид з невисоким розміщення канача, який характеризується пізнім цвітінням. Серед переваг варто виділити високу стійкість до посухи, похирчастої сажки та вилягання. Має добру вологовіддачу при дозрівання. Зерно зубовидного типу.
 • Староф ФАО 290 - кременисто-зубовидний гібрид з доброю стійкістю до коренового та стеблового вилягання, має високий потенціал врожайності. Придатний для використання на силос, має гарний ефект стей-грін.
 • Вархол ФАО 300 - простий середньостиглий гібрид з високим потенціалом врожайності із зубовидним типом зерна та потенціалом 170 ц/га. Вирізняється раннім цвітінням та стійкістю до посухи, високою натурою зерна та відмінною стійкістю до вилягання;
 • Блекрок ФАО 340 - середньостиглий, трьохлінійний, адаптивний гібрид з високим потенціалом врожайності та зубовидним типом зерна. Має високі рослини з середнім розміщенням качана, качан довгий з середньою запиленістю верхівки. Має гарну стеблову та кореневу стійкість до вилягання, високу початкову енергію росту;
 • Мітинг ФАО 390 - адаптивний, трьохлінійний та стабільний гібрид з високим розміщенням качана. Належить до середньостиглої групи та має зубовидний тип зерна. Висока енергія початкового росту, добра стійкість до вилягання та основних хвороб роблять цей гібрид вдало збалансованим та перспективним.

Також у нашому асортименті насіння кукурудзи представлені гібриди наступних брендів: DSV, RAGT, Dekalb, LideaLimagrain, MAS Seeds, Syngenta.

Інокуляція насіння кукурудзи

У світовій індустрії землеробства зростає зацікавленість у використанні корисних мікроорганізмів як альтернативи хімічним пестицидам і синтетичним добривам. Відомо, що нанесення на насіння корисних мікроорганізмів є ефективним механізмом їх внесення у ґрунт, де вони надалі колонізують кореневу систему культурних рослин, покращуючи засвоєння ними поживних елементів і підвищуючи їх стійкість до збудників хвороб, які містяться у ґрунті та шкідників. Фосфор є одним з основних поживних макроелементів для рослини. Його достатня наявність у ґрунті в доступній для рослин формі – обов’язкова умова успішного виробництва сільгоспкультур. Однак ґрунтові запаси доступного для рослин фосфору знижуються на полях із двох основних причин. Перша – винесення цього елемента із ґрунту рослинами. Друга – після внесення фосфорних добрив у ґрунті швидко формуються сполуки, які рослини не здатні засвоювати: нерозчинні комплекси фосфору із катіонами Ca2+, Fe3+ (та іншими), а також органічні фосфоровмісні сполуки, що утворюються ґрунтовими мікроорганізмами. Перспективним підходом у вирішенні зазначеної проблеми є використання фосформобілізуючих бактерій, які здатні мобілізувати фосфор із ґрунту шляхом його мінералізації та розчинення і перетворити недоступні для рослин сполуки у форми, що є оптимальними для рослинного метаболізму. Біологічні препарати, які застосовуються для обробки насіння бобових з метою підвищення азотфіксації, дуже добре відомі на українському ринку. Водночас технології обробки азотфіксуючими бактеріями насіння інших сільгоспкультур, які в розвинутих аграрних країнах набувають дедалі більшої популярності, для України можна вважати відносно новими. У нашому асортименті представлений інноваційний біологічний препарат для обробки насіння кукурудзи – МайкроСорч Плюс Кукурудза N + P Мобілайзер (2,4-2,6 кг/т). Препарат виробляється й успішно реалізується в США, країні, яка займає перше місце у світі з виробництва та експорту зерна кукурудзи. Відомо, що саме для Сполучених Штатів характерні впровадження найбільш передових технологій із вирощування кукурудзи та найвища конкуренція серед постачальників продуктів і технологій для вирощування цієї культури.
 .   
Біопрепарат МайкроСорч Плюс Кукурудза N + P Мобілайзер представляє собою порошок для сухого внесення, який містить:

 • два види фосформобілізуючих бактерій роду Pseudomonas;
 • азотмобілізуючі бактерії виду Azospirillium brasilense;
 • суміш тальку із графітом у пропорції 80/20;
 • мікроелементи залізо (0,7%) і марганець (0,9%).

Препарат застосовується у сухому вигляді шляхом перемішування з насінням. Перемішування може здійснюватися як у бункерах сівалки, безпосередньо перед посівом, так і завчасно. В такому разі насіння має бути висіяним впродовж 90 днів після обробки. Як свідчать результати досліджень, проведених у США, препарат забезпечує до 25,8 % збільшення засвоєння азоту з ґрунтової атмосфери, а також вивільнення фосфору з фосфатів у ґрунті для засвоєння його рослинами кукурудзи. Польові випробування на полях американських фермерів продемонстрували, що використання препарату в середньому збільшує врожай на 369 кг з 1 га. Застосування даного інокулянту в Україні демонструє збільшення врожаю в межах від 0,4 до 1,5 т/га протягом 2019-2023 рр.

Способи сівби

Одним із основних критеріїв, за яким більшість виробників посівної техніки класифікують сівалки, є тип висівної системи. За цією ознакою сівалки бувають механічні або пневматичні. Важливо, щоб сівалка була правильно налаштована - так вона зможе забезпечити рівномірне закладення одиночних насінин на задану глибину, що є гарантією рівномірних сходів і отримання бажаної густоти рослин на гектарі і врешті-решт, багато в чому визначає, яким буде врожай. Також потрібно подбати, щоб швидкість висіву не перевищувала 5-7 км/год. Обов'язково слід проводити контроль якості висіву шляхом розкриття рядка та перевірки глибини і рівномірності розкладання насіння в рядку. Для оптимальних умов (тепло, вологий ґрунт) ідеальною глибиною загортання насіння є 5 см. За дуже ранньої сівби і достатньої кількості вологи в ґрунті потрібно зменшити глибину загортання на 1-2 см в розрахунку на те, що ґрунт там прогрівається швидше. Якщо ґрунт сухий, слід сіяти так, щоб насіння отримало контакт з вологим шаром ґрунту, навіть якщо для цього доведеться заглибити його на 8−10 см. Серед найбільш поширених сівалок, які представлені в Україні, виділяють: Vaderstad Tempo, Lemken Azurit 9, John Deere, Kinze, Great Plains, Horsch Maestro DV, Amazone ED, Mashio Gaspardo SP, Demetra СПМ-8, Grain-8, Venza-8-PRO, Kvernerland Optima, Monosem NG Plus 8R, Kuhn Planter, KLEINE, Bednar, Demetra, Harvest Multicorn, Vesta та інші.

Норми висіву

Рекомендована густота для умов України коливається в значних межах від 40-80 тисяч рослин на 1 га перед збиранням. Щоб забезпечити передзбиральну густоту рослин, встановлюють страхові надбавки насіння. Вони можуть становити від 5-10 % до 30-40 % в залежності від технології, зокрема якості насіння, підготовки ґрунту, класу сівалки. Вагова норма висіву насіння становить 10-25 кг/га. Також потрібно врахувати що загущення посівів викличе надмірне споживання вологи з ґрунту, підвищить конкуренцію за освітлення та призведе до ослаблення наливання зерна, збільшення дрібних качанів. Дуже важливим є ще і той фактор що розміщення насінин в полі має бути рівномірним, для цього сівбу проводять зі швидкістю 4-7 км/год. Для пневматичних сівалок швидкість 5 км/год, механічних не більше 7 км/год. 

Для того, щоб зрозуміти з якою густотою кукурудза повинна бути до збирання, потрібно ретельно вивчити інформацію про насіння від виробника. Там вказані рекомендації і норми висіву по густоті, відносно зони вирощування і зони забезпечення вологою.

Строки сівби і глибина загортання насіння

Оптимальним строком сівби кукурудзи є стійке прогрівання ґрунту до +10-12 °С на глибині загортання насіння. Як надто ранні, так і пізні строки сівби знижують урожайність культури. Досвід вирощування показує, що при ранніх (прогрівання ґрунту до +8-10 °С) строках сівби у рослин кукурудзи цвітіння волотей настає раніше ніж при пізніх строках, що дає змогу раннім посівам раціональніше використовувати ґрунтові запаси вологи та певною мірою зменшити ризик негативного впливу на рослини посушливих явищ у найбільш важливі фази упродовж вегетації. За сприятливих умов проростання насіння і відсутності бур’янів рання сівба кукурудзи (стійке прогрівання ґрунту до +8-10 °С) має суттєву перевагу перед пізньою.

Встановлено, що ранньостиглі та середньоранні форми, як правило, не суттєво змінюють урожайність при запізненні із сівбою, а більш пізньостиглі гібриди краще реалізують свій генетичних потенціал за сівби в ранні строки при досягненні ґрунтом температури +8-10 °С. Одночасно при сівбі у ці строки всі біотипи мають найменшу вологість зерна при збиранні. За ранньої сівби обов’язково слід враховувати рівень холодостійкості гібрида та застосовувати відповідні технологічні заходи захисту насіння при його підготовці (обов’язкова інкрустація насіння комплексом препаратів: фунгіцидний протруйник, мікроелементи, регулятори росту). У процесі ухвалення рішення про настання строків сівби кукурудзи слід врахувати вірогідність приморозків на початкових фазах розвитку рослин, які здатні викликати суттєві пошкодження надземної вегетативної маси. Для одержання гарантованих дружніх сходів кукурудзи надзвичайно важливою є наявність продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту. Запаси продуктивної вологи під час сівби культури у шарі 0-10 см вважаються недостатніми при її вмісті в кількості 7-8 мм, задовільними – 9-13 мм, добрими –14-15 мм і більше. 

Глибина загортання насіння кукурудзи істотно залежить від фізико-механічних властивостей ґрунту, його температурного режиму і вологості. Оптимальна глибина загортання насіння кукурудзи при сівбі на важких суглинкових ґрунтах становить 4 – 5 см, на легких суглинкових 5 – 6см, на чорноземних 5 – 7см, а на супіщаних – 6 – 8 см. При пересиханні верхнього шару глибину загортання насіння збільшують на 1 – 2 см.

Захист посівів кукурудзи: гербіцидний, фунгіцидний, інсектицидний та захист від стресів

Захист посівів кукурудзи від бур’янів

У випадку значної забур’яненості поля злаковими та коренепаростковими бур’янами неможливо обійтися без допомоги гербіцидів. Система застосування гербіцидів у посівах кукурудзи передбачає внесення ґрунтових і післясходових препаратів. Головним завданням ґрунтових препаратів є очищення поля від злакових однорічних бур’янів. Більшість ґрунтових гербіцидів застосовуються як до сівби, під передпосівну культивацію, так і після сівби, але до появи сходів культури.

У посівах кукурудзи поширені однорічні (щириця, лобода біла, гірчиця польова, куряче просо і інші ) і багаторічні дводольні бур’яни (берізка польова, осот рожевий тощо). Оскільки рослини кукурудзи спочатку розвиваються дуже повільно, вони не конкурентноспроможні з ранньовесняними бур’янами. Критичний період розвитку кукурудзи, коли засміченість значно впливає на врожайність і якість зерна, починається з фази розвитку 2-3 листа. З цього періоду і до появи 8-10 листків посіви кукурудзи мають бути чистими від бур’янів. Для боротьби з ними поряд із дотриманням сівозміни та агротехнічними заходами необхідно застосовувати хімічні методи боротьби.

За умов використання класичної технології обробітку ґрунту під кукурудзу необхідно максимально проконтролювати забур’яненість шляхом механічного обробітку. Для боротьби з наступними хвилями бур’янів слід застосовувати гербіциди, де поєднання ґрунтової і страхової гербіцидних обробок допоможуть втримати поле в чистому від бур’янів стані. 

Ґрунтові гербіциди краще внести відразу після сівби, що дасть змогу стримати міжвидову конкуренцію на ранніх стадіях розвитку кукурудзи, коли культура найбільш буде вразлива до потреб вологи та поживних елементів і вибаглива до освітлення. 

У асортименті "Ерідон" є наступні ґрунтові гербіциди для кукурудзи:

Страхові гербіциди будуть доречні при неможливому внесенні ґрунтових або ж при появі другої хвилі бур’янів. У боротьбі проти однорічних та багаторічних широколистних бур’янів ефективними і дієвими будуть страхові гербіциди від IFAGRI:

Із шкідливими злаками допоможуть поборотися:

Якщо поле забур’янене пирієм, просом, берізкою, гірчаком, амброзією, хвощ польовий та інш.) провести обробку посівів гербіцидом Рініді, ВГ 0,25 – 0,44 + ПАР Тенеріс 90 0,2 л/га.

Захист кукурудзи від стресів

У зв’язку з мінливими погодними умовами (нічні приморозки та брак вологи) потрібно зменшувати негативний вплив на рослини кукурудзи. Для цього потрібно швидко вивести рослини зі стресу від мінусових температур та стимулювати розвиток кореневої системи. Це можна зробити різними способами, наприклад, за допомогою затосування біостимуляторів із амінокислотами, гормонами та гуматами: 

Наведені продукти випробувані роками і швидко знімають стрес від приморозків, граду, стимулюють розвиток кореневої системи в глибину, а також створення нових кореневих волосків. Це підвищує стійкість рослин до складних погодних умов та браку вологи.

Захист посівів кукурудзи від хвороб

Порівнюючи з іншими культурами кукурудза значно менше уражається хворобами. Проте хвороби кукурудзи завдають значної шкоди посівам. Кукурудза пошкоджується такими хворобами як: хвороби проростків і сходів, кореневі і стеблові гнилі, гельмінтоспоріоз листя, пухирчаста сажка, летюча сажка, вірусні хвороби. Захист більшості з перелічених хвороб здійснюється за допомогою агрозаходів, тобто чергування культур в сівозміні, якісний обробіток після попередника, внесення добрив у певних співвідношеннях, вчасне збирання, сівба в оптимальні строки. 
Проти хвороб по вегетації (гельмінтоспоріоз, іржа, септоріоз, фузаріоз, сажка) рекомендуємо застосовувати: 

Захист посівів кукурудзи від шкідників

Важливо правильно підібрати інсектицидний протруйник, який можна якісно нанести на насіння та який буде цілком безпечним для самих насінин, не впливатиме негативно на схожість насіння й допоможе отримати якісні та дружні сходи, таким препаратом є: Інітер 600, ТН – універсальний інсектицидний протруйник проти комплексу наземних та ґрунтових шкідників в нормі 5-9 л/т насіння.

Загалом кукурудза вражається багатьма шкідниками, що призводить до значного зменшення врожайності. Серед шкідників, що пошкоджують кукурудзу, відомо близько 190 видів комах. Основні з них: кукурудзяний стебловий метелик, дротяники, чорниші, західний кукурудзяний жук, шведська муха, бавовникова совка та інші.

Найбільшу небезпеку становить комплекс фітофагів, що живуть у ґрунті, чисельність яких останніми роками значно збільшилась, і в переважній більшості у кілька разів перевищує економічні пороги шкідливості (ЕПШ – 3-5 екз./м2). Для захисту від ґрунтових шкідників ви можете використовувати гранульований інсектицид Тефлікс, ВГ, який своїм механізмом дії викликає загибель шкідника ще до того, як він встигне пошкодити культуру. 
Для боротьби з найбільш шкодочиннішим шкідником кукурудзяним стебловим метеликом ми пропонуємо двокомпонентний інсектицид, що має системну і контактну дію Інстрайкер, КЕ у нормі 0,1-0,25 л/га. Чудовим вибором для посівів кукурудзи може стати двокомпонентний інсектицид Катадін, КЕ, який має високу біологічну ефективність проти лускокрилих завдяки поєднанню двох діючих речовин, які належать до різних хімічних класів, а також має овіцидну дію.

Збирання кукурудзи

Кукурудзу на зерно збирають при фізіологічній стиглості за вологості зерна не більше за 35-40% зернозбиральними комбайнами (основні марки в Україні: Claas, John Deere, Case, New Holland, Fendt, Massey Ferguson, Challenger, Caterpillar, Deutz-Fahr і інші) з кукурудзяними жатками.Збирання з нижчою вологістю скорочує обсяги сушіння та знижує витрати. Проте і затримка зі збиранням є ризикованою, оскільки уповільнюється вологовіддача зерна, можливо навіть його зволоження внаслідок випадання опадів. Потрапляння товарної кукурудзи під заморозки також небажане, оскільки погіршує якість і стійкість зерна під час зберігання. За вирощування гібридів різних груп стиглості розпочинати збирання слід з ранньостиглих або середньоранніх, щоб більш пізні знизили вологість зерна. Вологе зерно кукурудзи сушать до стандартної вологості за допомогою різних типів сушарок.

Бажаємо всім успішного вирощування і гарних врожаїв кукурудзи!


Менеджер по дослідженнях Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН»
КОБИЛІНСЬКИЙ Ігор Миколайович |
(050)-463-44-99

Де придбати?

20 ms. PHP memory: 2097152 (660640)