• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Позакореневі добрива для посилення споживання елементів живлення з добрив та ґрунту

Позакореневі добрива для посилення споживання елементів живлення з добрив та ґрунту

Україна володіє значними площами найбільш родючих ґрунтів у світі – чорноземів. Високий вміст органічної речовини та мікробіологічна активність, переважання процесів гумусонакопичення, гарна оструктуреність робить дані ґрунти ідеальними для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур.

У ґрунтознавців є прислів’я про чорноземи: «Чорнозем багатий тим, що він бідний». Це твердження пояснюється високою здатністю чорноземних ґрунтів акумулювати та перетворювати органічні сполуки у багаті на елементи живлення та енергію гумусові речовини. Останні під дією процесу мінералізації з часом поступово переходять у доступні до споживання для наступних рослин елементів живлення.

Основними органами рослин для споживання елементів живлення та вологи з ґрунту є корені. Окрім цього корені рослин здатні за допомогою спеціальних кореневих виділень, які називаються «ексудати» забезпечувати підкислення ризосферного шару ґрунту та посилювати процес мінералізації органічної речовини ґрунту.

Всі агротехнологічні заходи, які сприяють розвитку кореневої системи сільськогосподарських рослин напряму впливають на збільшення здатності рослин отримувати з ґрунту більше елементів живлення, вологи та краще використовувати потенціал родючості ґрунту.

До найбільш дієвих засобів відноситься удобрення. В умовах необхідності збільшити ефективність добрив, які вносяться під запланований врожай сільгоспвиробник шукає способи збільшення віддачі ґрунту та покращення ефективності інвестицій у майбутній врожай. Одним з найпростіших та дієвих способів посилення споживання елементів живлення рослинами з добрив та ґрунту є застосування позакореневих комплексних добрив.

При застосуванні наступних технологічних схем агровиробник може розраховувати на швидкий ріст кореневої системи рослин та краще використання потенціалу родючості ґрунту:

Мета Культура Період застосування Можлива комбінація внесення Агрономічний ефект
При оптимальних термінах посіву. Посилення споживання елементів живлення з добрив та ґрунту. Озима пшениця Осінь — кущіння / перед закінченням вегетації БлекДжек, КС (0,5-1,0 л/га) з Розалік (РК+МЕ) (2,0-3,0 л/га) Краще кущення і розвиток кореневої системи, більш повне використання внесених добрив. Підготовка до зими.
Озимий ріпак перед завершенням осінньої вегетації БлекДжек, КС (0,5-1,0 л/га) + Терра-Сорб Фоліар (1,0 л/га) або Терра-Сорб Комплекс (0,6 л/га) Кращий розвиток кореневої системи та більш повне використання внесених добрив. Підготовка рослин до зимівлі.

 

Бажаємо всім зважених та правильних рішень у полі та високого прибутку з кожного гектару посівної площі!


Заступник керівника Відділу технологічної підтримки «ЕРІДОН» 
ЧЕРНЕНКО Євген Петрович |
(050)-373-95-24

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (522456)