• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Підходи до основного удобрення польових культур

Підходи до основного удобрення польових культур

Основне удобрення є найбільш розповсюдженим способом удобрення сільськогосподарських культур. У більшості випадків добрива вносяться за допомогою розкидача на поверхню поля, підготовлену після збирання попередника (дискування), після чого проводиться основний обробіток ґрунту.

  • Головна мета основного внесення добрив – рівномірно перемішати оброблюваний шар ґрунту з внесеним добривом.
  • Основний критерій внесення – забезпечити кращу доступність елементів живлення з добрива для наступної культури.

1. Найбільш доцільно застосовувати під основне внесення калійні добрива. Калій як елемент живлення здатний до вимивання у нижчі шарі ґрунту легкого гранулометричного складу (до 60 см). У ґрунтах суглинкового та глинистого гранулометричного складу рухомість калію обмежується наявністю глинистих мінералів. На їх поверхні калій здатний тимчасово фіксуватись, що зменшує рух калію нижче по профілю ґрунту.
З точки зору рослини, промивання калію в нижні шари ґрунту не містить жодної загрози для забезпечення на даний елемент. Навпаки зосередження основної частини калію у шарі 30-40 см дозволяє забезпечити рослини на цей елемент саме в той період, коли вони найбільше його потребують. Зазвичай це період у другій половині вегетаційного періоду, коли вже утворились репродуктивні органи та рослина споживає підвищену кількістю калію з метою стимулювання відтоку продуктів фотосинтезу від листя до репродуктивних органів. Крім того, на культурах озимого клину повноцінне забезпечення на калій сприяє кращій перезимівлі та меншій вразливості рослин ранніми заморозками перед входом в зиму. 
Найбільш розповсюдженим та доступним калійним мінеральним добривом для основного внесення є хлористий калій.

2. Другим важливим елементом для основного внесення є фосфор. На відміну від калію цей елемент живлення у ґрунтах із нейтральною реакцію ґрунтового розчину (рН≥6,0) не здатний до міграції у нижні шари ґрунту, а за наявності високого вмісту кальцію у вигляді карбонатів (вміст Са>2 000 мг/кг ґрунту) здатний фіксуватись у вигляді нерозчинних у воді фосфатів кальцію. Фосфор із даних сполук дуже обмежено доступний для рослин. Підвищена рухомість та доступність фосфору досягається виключно на ґрунтах з кислою реакцією ґрунтового розчину (рН<5,9). Найбільш раціональним добривом для основного внесення на ґрунтах з нейтральною або слабо лужною реакцією є амофос. На ґрунтах із слабо кислою або кислою реакцією ґрунтового розчину доцільніше при основному внесенні застосовувати подвійний амонізований суперфосфат, простий суперфосфат або фосфоритне борошно (на дуже кислих ґрунтах рН 4,0-4,5).

Як практично визначити доцільність проведення основного внесення мінеральних добрив під наступну культуру та визначити правильний спосіб внесення мінеральних добрив?

Відповідь на це запитання дадуть результати проведення агрохімічного обстеження ґрунтів:

  • якщо вміст рухомих сполук калію становить більше 60 мг/кг ґрунту – основне удобрення таких культур як озима пшениця (запланований врожай до 10 т/га, соя (до 4 т/га), кукурудза (до 12 т/га), соняшник (до 3 т/га) – економічної доцільності вносити калійні добрива під основне внесення немає.
  • За вмісту рухомого фосфору в ґрунті на рівні 40 мг/кг ґрунту та аналогічній запланованій врожайності наведених культур – основне внесення фосфорних добрив під озимі культури не є економічно доцільним. Під ярі культури ефективним є внесення припосівного фосфорного добрива навесні в кількості 24-30 кг/га д.р. добрива для стартового розвитку кореневої системи та подальшого споживання потенціалу родючості ґрунту на формування вегетативної маси та врожаю культури.

Ефективність добрив у залежності від вмісту карбонатів у ґрунті та рН

  • Підвищений вміст карбонатів у ґрунті при нейтральній або слабо лужній реакції ґрунту зменшує ефективність основного фосфорного добрива (амофос), тоді як ефективність калійних добрив збільшується.
  • За зменшення вмісту карбонатів кальцію в ґрунті та зменшення рН ґрунту ефективність фосфорного добрива збільшується (в тому числі простого суперфосфату та фосфоритного борошна), тоді як ефективність калійного добрива частково зменшується.

Більше про агрохімічний аналіз - переходьте за посиланням

Замовити послугу агрохімічного аналізу ґрунту від компанії Ерідон можна прямо зараз за телефоном: ☎ (050)-410-16-14, Микита Суворов

Бажаємо успішного та раціонального внесення добрив!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

12 ms. PHP memory: 2097152 (525304)