• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Живлення ріпаку борними добривами. Правильний вибір, особливості використання

Живлення ріпаку борними добривами. Правильний вибір, особливості використання

Первинна роль бору як елементу живлення у рослинному організмі тісно пов’язано з утворення специфічної сполуки борат-галактуронану – яка є складним пектиновим полісахаридом який входить у склад первинних клітинних мембран. Ця функція напряму відображається на зупиненні росту молодих тканин, листків та коренів як відповідь на дефіцит бору у ґрунті або поживній суміші, в якому ростуть рослини.

Бор також формує крос-зв’язки з гліколь протеїнами, що напряму впливає на стійкість рослинних тканин до високої сонячної радіації та низьких температур. Разом з здатністю збільшувати якість лігнін-вмисних зв’язків, достатнє забезпечення бором сприяє посиленню формування репродуктивних органів та зерна/насіння та  поліпшення якісних показників врожаю.

Критичні кількості бору (мг/кг сухої речовини) у молодих повністю сформованих листках основних сільськогосподарських культур наведені у таблиці:

Культура Критична концентрація бору у тканинах, мг/кг сухої речовини
Соя 10-12
Ріпак 10-14
Соняшник 12-20
Пшениця 1,2

Згідно даних з таблиці така важлива для агровиробництва культура, як озимий ріпак потребує великої кількості бору для ростових процесів та формування врожаю. У кількісному вимірі у перерахунку на суху речовину на гектар для формування 1 т товарного врожаю рослини ріпаку потребують 150 г бору в доступних формах.

Тобто для отримання найбільш очікуваного агровиробниками врожаю даної культури 4 т/га рослинам необхідно 600 г бору/гектар у доступній формі протягом вегетації.

На етапі закладки та формування квітконосів та генеративних бруньок рослини не здатні отримувати достатню кількість бору з ґрунту. Це зумовлено присутністю переважної частини бору у верхньому шарі ґрунту (0-20 см) та особливостями архітектоніки кореневої системи озимого ріпаку (стрижневий корінь). Щоб забезпечити рослини бором застосовують позакореневе внесення борних добрив.

Присутні на ринку України добрива, що містять бор для позакореневого внесення можна поділити на 3 групи:

  1. На основі тетра-борату натрію
  2. На основі борної кислоти
  3. На основі бор-етанол-аміну
  • Добрива з першої групи характеризуються найбільшим вмістом бору, який може сягати 21-22%. Але через присутність у продуктах натрію та мінеральна основи доступність бору для рослин при позакореневому внесенні даного класу продуктів не перевищує 10%
  • Продукти з другої групи містять зменшену кількість бору у порівнянні з попереднім класом, але мають кращу змішуваність з іншими продуктами (рН<5,0) та вищий коефіцієнт споживання бору – 15%. Через відсутність у своєму складі натрію дані продукти практично не викликають токсичних ефектів при позакореневому внесенні у регламентованих нормах.

Продукти перерахованих вище категорій, хоча і містять бор у водорозчинній формі, не здатні забезпечити рослини озимого ріпаку достатньою кількістю борної складової для формування запланованого врожаю. Простими словами агровиробник не отримає необхідної ефективності та бажаного доходу на гектар.

  • Найбільш ефективними з точки зору забезпечення рослин на необхідну кількість бору для проходження ростових процесів та формування врожаю є третя група продуктів на основі бор-етанол-аміну. Дана сполука володіє властивостями органічної речовини, тобто здатна проникати у рослину як через продихи, так і безпосередньо через зовнішній шар листя (епідерміс) та швидко включатись у метаболізм рослин. Дана особливість забезпечую доступність бору на рівні 96-99% для рослини. Це робить продукти на основі бор-етанол-аміну найкращими для забезпечення рослин ріпаку необхідною кількістю бору для формування запланованого врожаю.

У портфелі позакореневих продуктів компанії присутній продукт Розалік (В) на основі 100% бор-етанол-аміну. При дворазовому позакореневого підживленні на посівах озимого ріпаку у нормі 1 л/га восени та дворазовому навесні вдається усунути прояв ознак розтріскування стебла при виході з зими. У цьому випадку також забезпечується формування запланованого врожаю відповідно до кількості азотних добрив. Єдиним недоліком використання продуктів на основі бор-етанол-аміну є високий рН продукту (рН>8), який повністю нівелюється правильним складанням бакової суміші.

Бажаємо всім високих та стабільних врожаї озимого ріпаку та зважених рішень при плануванні системи застосування добрив!


Менеджер з розвитку напряму спеціальні та мікродобрива
СУВОРОВ Микита Олексійович | 
(050)-410-16-14

Де придбати?