Центуріон Профі 36%, КЕ

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Соняшник СоняшникБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см - для багаторічних (у обох випадках незалежно від фази розвитку культури) 0,15-0,3 + ПАР 0,6-1,0 л/га для однорічних та 0,5-0,7 + ПАР 1,0 для багаторічних
Ріпак озимий Ріпак озимийБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см - для багаторічних (у обох випадках незалежно від фази розвитку культури) 0,15-0,3 + ПАР 0,6-1,0 л/га для однорічних та 0,5-0,7 + ПАР 1,0 для багаторічних
Соя СояБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см - для багаторічних (у обох випадках незалежно від фази розвитку культури) 0,15-0,3 + ПАР 0,6-1,0 л/га для однорічних та 0,5-0,7 + ПАР 1,0 для багаторічних
Цукровий буряк Цукровий бурякБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см - для багаторічних (у обох випадках незалежно від фази розвитку культури) 0,15-0,3 + ПАР 0,6-1,0 л/га для однорічних та 0,5-0,7 + ПАР 1,0 для багаторічних
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Грамініциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Клетодим: 360 г/л
Препаративна форма
Концентрат емульсії
Хімічна група
Циклогександіони
Упаковка3
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Центуріон Профі 36%, КЕ - Вiдомий найшвидший грамiнiцид у новiй висококонцентрованiй формуляцiї. Iдеально пiдходить для мало- та мiкрооб’ємного обприскування.

Механізм дії

Гербiцид Центурiон® Профi проникає в рослину, швидко перемiщується та акумулюється у меристемних зонах рослин бур’янiв. Це призводить до швидкої зупинки росту та загибелi чутливих видiв злакових бур’янiв, адже дiюча речовина клетодим порушує бiосинтез лiпiдiв — важливої складової клiтинної мембрани.

Головні переваги

  • нова висококонцентрована формуляцiя
  • миттєве проникнення, швидка дiя
  • контроль проблемних бур’янiв
  • висока селективність до культури
  • низька норма використання
  • заощадливiсть гербiцидної обробки

Особливості застосування

Приготування робочого розчину: заповнити бак наполовину водою і при постійному перемішуванні додати спочатку Центуріон Профі, а потім ПАР Аміго Стар (застосування препарату + ПАР рекомендується в співвідношенні 1:3) разом із потрібним обсягом води. Робочий розчин має бути використаний у день приготування.

Придатний для мало- та мікрооб’ємного обприскування.

У зв’язку з високою чутливістю рослин культур до дії пестицидів у фазі сім’ядолей не бажано застосовувати Центуріон Профі з ПАР Аміго Стар вранці по росі та після атмосферних опадів з нормою витрати, вищою за 0,4 л/га. 

Ефективність

Центурiон® Профi швидко проникає всередину рослини, що забезпечує високу й стабiльну ефективнiсть за будь-яких погодних умов у рекомендованих нормах витрати (у тому числi стiйкiсть до змиву сильними опадами через годину пiсля обробки). Зупинка росту злакових бур’янiв спостерiгається через 3-5 днiв пiсля обробки, а загибель — на 7-21 день (залежно вiд погодних умов та норми витрати гербiциду).
Гербiцид швидко розкладається в ґрунтi (перiод напiврозпаду становить 1-3 днi), що повнiстю виключає будь-якi обмеження у сiвозмiнi.

Технічні рекомендації

Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої ефективності рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 350-480 МОД μm.

Сумісність

Центуріон Профі краще застосовувати окремо від інших гербіцидів, проте у випадку сильного забур’янення дводольними бур’янами Центуріон із ПАР Аміго Стар може ефективно комбінуватися в бакових сумішах із гербіцидами проти дводольних бур’янів: десмедифам + фенмедифам (Бітап ФД-11); етофумезат (Етофол); метамітрон (Метафол, Беттікс, Целмітрон); метамітрон + хлорпрофам (Метабіт); трифлусульфурон-метил (Широ); метамiтрон + етофумезат + фенмедифам (Фемо Форте).

Важливо: слід уникати змішування 2-х і більше препаратів. Зокрема недопустимим є змішування клетодиму з такими діючими речовинами, як клопіралід, ізоксабен, бентазон.
У кожному конкретному випадку бажано проводити тест на сумісність у бакових сумішах.

Спектр дії

Однорічні   
Бромус (види) Ч
Вiвсюг звичайний Ч
Канарейочник малий Ч
Лисохвiст мишохвостиковий Ч
Метлюг звичайний Ч
Мишiй (види) Ч
Падалиця зернових колосових культур Ч
Пажитниця багатоквiткова Ч
Пальчатка криваво-червона Ч
Плоскуха звичайна (просо куряче) Ч
Просо посiвне Ч
Тонконiг однорiчний Ч
Багаторічні   
Гумай Ч
Елевсина Ч
Пажитниця багаторiчна Ч
Пирiй повзучий Ч
Свинорiй пальчастий Ч
Тонконiг звичайний Ч
Райграс високий С

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — Наведена чутливiсть бур’янiв є середньостатистичною (за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов вирощування культури). У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв.

Де придбати?

17 ms. PHP memory: 2097152 (613400)