Центуріон 24%, КЕ

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Соняшник СоняшникБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Ріпак озимий Ріпак озимийБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Соя СояБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для одноріних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Цукровий буряк Цукровий бурякБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Горох ГорохБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Буряк столовий Буряк столовийБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Буряк кормовий Буряк кормовийБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Цибуля ЦибуляБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічнихкрім цибулі
Льон ЛьонБагаторічні злакові бур'яни, Однорічні злакові бур'яниУ фазу 2-6 листків у бур’янів для однорічних та За висоти бур’янів 10-15 см для багаторічних (у обох випадках - незалежно від фази розвитку культури)0,2-0,4 + ПАР 0,4-0,8 л/га для однорічних та 0,4-0,8 + 0,8-1,6 л/га для багаторічних
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Грамініциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Клетодим: 240 г/л
Препаративна форма
Концентрат емульсії
Хімічна група
Циклогександіони
Упаковка3
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Центуріон 24%, КЕ - Найшвидший грамiнiцид, лiдер у боротьбi з багаторiчними злаковими бур’янами. Завдяки швидкому проникненню зберiгає високу й стабiльну ефективнiсть за будь-яких погодних умов.

Механізм дії

Клетодим порушує біосинтез ліпідів (важливої складової клітинної мембрани). Гербіцид переміщується у рослині, накопичується у меристемних тканинах та спричинює загибель бур’янів.

Головні переваги

  • неперевершена швидкість дії
  • висока селективність до культури
  • стабільна ефективність
  • ефективний контроль бур’янів, проблемних для грамініцидів інших хімічних груп
  • гнучкість у використанні
  • широкий спектр застосування

Особливості застосування

Приготування робочого розчину: заповнити бак наполовину водою і при постійному перемішуванні додати спочатку Центуріон, а потім ПАР Аміго Стар (застосування препарату + ПАР рекомендується в співвідношенні 1:2) разом із потрібним обсягом води. Робочий розчин має бути використаний у день приготування.

Придатний для мало- та мікрооб’ємного обприскування.

У зв’язку з високою чутливістю рослин культур до дії пестицидів у фазі сім’ядолей не бажано застосовувати Центуріон з ПАР Аміго Стар вранці по росі та після атмосферних опадів з нормою витрати, вищою за 0,6 л/га. 

Дотримання рекомендованих норм витрати у відповідну фазу розвитку бур’янів, а також загальних регламентів застосування пестицидів унеможливлює повторне відростання бур’янів.

Ефективність

Центуріон завдяки швидкому проникненню зберігає високу й стабільну ефективність за будь-яких погодних умов у рекомендованих нормах, у т. ч. має стійкість до змиву сильними опадами через годину після застосування.
З 2012 року Центуріон постачається в Україну з ПАР Аміго Стар. Завдяки ПАР Аміго Стар Центуріон проникає всередину листка як через продихи, так і через кутикулу, не знищуючи воскового нальоту.
Період напіврозпаду гербіциду Центуріон у ґрунті – 1-3 дні, що повністю виключає потрапляння у ґрунтові води та будь-які обмеження у сівозміні.

Технічні рекомендації

Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої ефективності рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 350-480 МОД μm.

Сумісність

Центуріон краще застосовувати окремо від інших гербіцидів, проте у випадку сильного забур’янення дводольними бур’янами Центуріон із ПАР Аміго Стар може ефективно комбінуватися в бакових сумішах із гербіцидами проти дводольних бур’янів: десмедифам + фенмедифам + етофумезат (Бітап Тріо); десмедифам + фенмедифам (Бітап ФД-11); метамітрон (Метафол); трифлусульфурон-метил (Широ).

Важливо: слід уникати змішування 2-х і більше препаратів. Зокрема недопустимим є змішування клетодиму з такими діючими речовинами, як клопіралід, ізоксабен, бентазон.
У кожному конкретному випадку бажано проводити тест на сумісність у бакових сумішах.

Спектр дії

Однорічні   
Бромус (види) Ч
Вiвсюг звичайний Ч
Канарейочник малий Ч
Лисохвiст мишохвостиковий Ч
Метлюг звичайний Ч
Мишiй (види) Ч
Падалиця зернових колосових культур Ч
Пажитниця багатоквiткова Ч
Пальчатка криваво-червона Ч
Плоскуха звичайна (просо куряче) Ч
Просо посiвне Ч
Тонконiг однорiчний Ч
Багаторічні   
Гумай Ч
Елевсина Ч
Пажитниця багаторiчна Ч
Пирiй повзучий Ч
Свинорiй пальчастий Ч
Тонконiг звичайний Ч
Райграс високий С

Ч — чутливi С — середньочутливi

* — Наведена чутливiсть бур’янiв є середньостатистичною (за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов вирощування культури). У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв.

Де придбати?

16 ms. PHP memory: 2097152 (630504)