Віжн Про

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Кукурудза КукурудзаБагаторічні дводольні бур'яни, Однорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування грунту до появи сходів кукурудзи або Обприскування посiвiв у ранньопiслясходовий перiод (до фази 4 листка кукурудзи) та на раннiх фазах росту бур’янiв (не бiльше 2 листкiв у однорiчних злакових та 2-4 листків у дводольних бур’янiв)1 комплект на 5-6 га 1
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Амікарбазон: 280 г/кг
Мезотріон: 288 г/кг
Пропізохлор: 720 г/л
Препаративна форма
Гранули, що диспергуються у воді
Концентрат емульсії
Хімічна група
Триазолінтіони
Трикетони
Хлорацетаніліди
Упаковкакомплект – Віжн (6 водорозчинних пакетів по 0,25 кг) + Пропоніт (3 каністри по 5 л)
Упаковка: одиниця виміру
кг
л

Опис продукту

Віжн Про - унiкальне рiшення для досходового та ранньопiслясходового захисту кукурудзи вiд бур’янiв. Нова молекула амiкарбазон посилює ефективнiсть та забезпечує контроль резистентностi чутливих видiв бур’янiв.

Комбiнацiя гербiцидiв Вiжн Про формує захисний екран, який забезпечує контроль наступних хвиль бур’янiв. Комплект розрахований для обробки 5-6 га посiвiв (залежно вiд вмiсту гумусу в ґрунтi та органiчних решток).

Ефективність

Гербіциди Віжн та Пропоніт швидко проникають у рослину бур‘яну через листя, корені та пагони і викликають зупинку росту чутливих видів бур’янів протягом 1-2 днів після застосування. Видимі симптоми ураження бур‘янів проявляються у вигляді побіління листя, некрозів.

Ґрунтова дія забезпечує контроль проростання бур’янів. Тривалість захисної дії (40-60 днів) залежить від норми витрати препарату, видового складу та фази розвитку бур’яну, а також погодних умов після проведення обприскування.

Механізм дії

За наявності у комплекті трьох діючих речовин із різними механізмами дії комбінація гербіцидів ВІЖН ПРО забезпечує потрійний захист посівів кукурудзи від бур’янів:

 1. Амікарбазон – селективна діюча речовина для до- та післясходового застосування. Амікарбазон поглинається через листя та коріння бур‘янів, з кореневої системи переміщується до ростових пагонів і листя, де накопичується та інгібує фотосинтез (у фотосистемі ІІ), що викликає пожовтіння листя та відмирання бур’янів. Симптоми дії амікарбазону на бур’яни – хлорози, некрози меристемних тканин із наступним їх відмиранням.
 2. Мезотріон – селективна діюча речовина для до- та післясходового застосування; інгібує синтез каротиноїдів. У результаті відбувається швидке знебарвлення листків, слідом – некроз та загибель бур’янів.
 3. Пропізохлор інгібує синтез протеїнів та нуклеїнових кислот, а також пригнічує ріст кореня. Зниження осмотичного потенціалу рослини внаслідок активності діючої речовини спричинює загибель бур’янів.

Головні переваги

 • унікальна комбінація діючих речовин із різним механізмом дії;
 • висока селективність до культури;
 • контроль широкого спектру бур’янів;
 • гнучкість у застосуванні;
 • запобігає виникненню резистентності за рахунок нової молекули;
 • контролює наступні хвилі бур’янів завдяки захисному екрану;
 • мінімальне хімічне навантаження на культуру.

Особливості застосування

Рекомендуємо застосовувати комплект Віжн Про до появи сходів культури та у ранньопіслясходовий період, що забезпечить ефективний контроль бур’янів за меншого хімічного навантаження на культуру. При застосуванні комплекту Віжн Про у ранньопіслясходовий період важливо недопустити переростання бур’янів: фази 2 листків у злакових та 2-4 листків у дводольних бур’янів.

На важких ґрунтах із великим вмістом гумусу та органічних решток слід застосовувати максимальну норму витрати – 1 комплект на 5 га. Для прояву ґрунтової активності комплекту та формування захисного екрану необхідна наявність вологи в ґрунті.

Сумісність

Не рекомендується застосовувати фосфорорганiчнi iнсектициди за 7-8 днiв до або пiсля застосування комплекту Віжн Про.

Спектр дії

 • Амброзiя полинолиста
 • Вiвсюг звичайний
 • Вероніка персидська
 • Волошка синя
 • Гiрчак повзучий
 • Гiрчак шорсткий
 • Гiрчиця польова
 • Галiнсога дрiбноквiткова
 • Грицики звичайнi
 • Дурман звичайний
 • Зiрочник середнiй
 • Канатник Теофраста
 • Курячi очка польовi
 • Кучерявець Софiї
 • Лобода (види)
 • Лутига розлога
 • Мак дикий
 • Метлюг звичайний
 • Мишiй (види)
 • Молочай городнiй
 • Нетреба звичайна
 • Осот городнiй
 • Осот жовтий польовий
 • Пiдмаренник чiпкий
 • Падалиця соняшнику
 • Пажитниця (види)
 • Пальчатка (види)
 • Плоскуха звичайна (просо пiвняче)
 • Портулак городнiй
 • Редька дика
 • Спориш
 • Сурiпиця звичайна
 • Талабан польовий
 • Тонконiг однорiчний
 • Триреберник непахучий
 • Щириця звичайна

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (604560)