• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Технологічні та економічні аспекти застосування добрив Росаферт NPK

Технологічні та економічні аспекти застосування добрив Росаферт NPK

Важливим параметром технологій вирощування будь-якої сільськогосподарської культури є економічна складова, а саме рентабельність виробництва і співвідношення витрат на технологію вирощування з прибутком від отриманого врожаю. У загальній структурі виробничих витрат у аграрному виробництві частка добрив може складати від 20 до 50% залежно від культури, інтенсивності технології, забезпечення господарства обладнанням для зрошення і подачі води на поле та планового рівня врожаю.

При плануванні системи застосування добрив важливим є 4 основні умови: застосування добрив у потрібний час, у потрібному місці, у потрібній формі та нормі. Ще одним критерієм ефективності роботи добрива є його комплексність та синергічна дія. На даному етапі розвитку технології виробництва добрив найвища ефективність та окупність одиниці діючої речовини досягається при використанні комплексних добрив з азотом, фосфором, калієм та сіркою (NPKS) у одній гранулі.

Існує ще одна технологія, яка дозволяє покращити ефективність роботи добрив та збільшити ефективність всіх складників гранульованого добрива – це додавання у склад добрива складників з різною динамікою розчинення. Найвищу ефективність цей технологічний прийом здобуває при «дробленні» найбільш коштовної частини NPKS добрив – фосфору. До продуктів, які створені за даною технологією відносяться лінійка бельгійських добрив Росаферт NPK. При середньому коефіцієнті використання фосфору з гранул традиційних нітроамофосок та діамофосок на рівні 25-30 % за умов припосівного внесення, доступність фосфатів з добрив Росаферт NPK складає від 50 до 90% залежно від умов зволоження.

Дуже часто ефективність спеціальних NPKS добрив по типу добрив ROSAFERT NPK порівнюється з традиційними NPK або NPKS добрив по показнику швидкості розчинення у ґрунті, простими словами – як швидко гранула добрива "зникає". У переважній більшості випадків добрива Росаферт NPK, особливо якщо мова йде про внесення в посушливих умовах, не можуть "похизуватись" показником швидкого зникнення гранули. Хоча технологія виробництва даного продукту цього і не має забезпечувати.

Зазвичай основним способом внесення NPKS добрива є внесення разом з посівом культури сівалкою - для забезпечення ефекту стартового добрива. З точки зору ефективності такий спосіб застосування забезпечує найвищу ефективність та окупність внесених добрив яка становить 1:3-7. Тобто кожна гривня внесена у вигляді добрив здатна забезпечити прибавку врожаю в кількості від 3 до 7 грн прибутку відносно варіантів, де дана методика не застосовувалась.

Чому добрива Росаферт NPK по ефективності в посушливих умовах можуть давати аналогічний результат з традиційними NPKS добривами (наприклад, Нітрофамофоска 8-19-29+5S або 7-20-30+2S)?

Питання у 2-ій складовій ефективності добрив – місці внесення. Повертаючись до технологій виробництва продуктів преміум класу варто нагадати про фосфорні складові, які представлені у вигляді компонентів з різною динамікою розчинення. Задля забезпечення максимальної ефективності даного виду добрив (1 грн вкладена/5-7 грн прибутку) ми маємо використовувати дані продукти або в умовах достатнього зволоження, або закладати його на 6-10 см нижче насіннєвого ложа у посушливих умовах. Саме така практика дозволить реалізувати потенціал добрива, істотно збільшити врожайність та отримати очікувану економічну ефективність добрива на рівні 1:7 порівняно з варіантами без припосівного добрива.

Бажаємо всім правильно застосовувати  агрохімічні продукти у технології вирощування, свідомо та з розумом підходити до питань використання інновацій, отримувати гарні врожаї та мати гарну рентабельність виробництва!


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович |
 (050)-410-16-14

Де придбати?

13 ms. PHP memory: 2097152 (521960)