Тебаз Про 45%, КС

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Пшениця озима Пшениця озимаБорошниста роса, Плямистості листя (рамуляріоз), Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз колоса, ЦеркоспорельозОбприскування посiвiв протягом вегетацiї.0,5-0,8 л/га230
Ріпак озимий Ріпак озимийАльтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна)Обприскування 0,6-0,9 л/га250
Соя СояАнтракноз, Борошниста роса, ІржаОбприскування 0,5-0,8 л/га250
Пшениця яра Пшениця яраБорошниста роса, Плямистості листя (рамуляріоз), Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз колоса, ЦеркоспорельозОбприскування посiвiв протягом вегетацiї.0,5-0,8 л/га230
Цукровий буряк Цукровий бурякБорошниста роса, Пероноспороз (несправжня борошниста роса), ЦеркоспорозОбприскування посiвiв протягом вегетацiї.0,5-0,95 л/га230
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Фунгіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Азоксистробін: 200 г/л
Тебуконазол: 250 г/л
Препаративна форма
Концентрат суспензії
Хімічна група
Стробілурини
Триазоли
Упаковка10
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Тебаз Про 45%, ВЕ - Системний двокомпонентний фунгiцид широкого спектру дiї. Має лiкувальну та тривалу профiлактичну дiю, покращує фiзiологiчний стан рослини за рахунок ефекту озеленення. Подовжує перiод вегетацiї рослини та дає можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал урожайностi.

Механізм дії

Тебуконазол пригнiчує бiосинтез ергостеролу в мембранах клiтин патогенiв, блокує розвиток проросткових трубочок, формування апресорiїв та росту мiцелiю.

Азоксистробiн порушує мiтохондрiальне дихання клiтин патогенiв, пригнiчує проростання спор та конiдiй, попереджує спороутворення, характеризується тривалим захисним ефектом. Крiм того, азоксистробiн забезпечує озеленюючий ефект на рослини: збiльшує засвоєння азоту рослиною за рахунок уповiльнення iнактивацiї нiтратредуктази в темрявi, знижує споживання води, регулюючи процес закриття продихiв i посилюючи асимiляцiю вуглекислого газу, що особливо важливо в перiод посухи. Подовжує перiод вегетацiї за рахунок iнгiбування процесу утворення етилену (гормону старiння) у рослинi.

Головні переваги

  • висока системна активнiсть
  • широкий спектр дiї
  • тривала захисна та профiлактична дiї
  • швидке проникнення
  • швидка лiкувальна, викорiнююча дiя на всiх стадiях розвитку патогена
  • не виникає резистентностi

Особливості застосування

Однiєю з переваг препарату є гнучкiсть у застосуваннi: препарат дiє на всiх стадiях розвитку патогена та може застосовуватись у будь-яку фазу розвитку культури.

Ефективність

Завдяки швидкому проникненню (протягом 1-2 годин), системному та мезосистемному способу дiї фунгiцид Тебаз Про забезпечує лiкування, викорiнення та профiлактику поширення збудникiв хвороб. Має тривалу захисну дiю протягом кiлькох тижнiв.

Тебаз Про подовжує бiологiчний розвиток рослини, прискорює процеси фотосинтезу, покращує азотний обмiн, ефективнiсть використання вологи i дає можливiсть реалiзувати генетичний потенцiал урожайностi.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Сумісність

Може застосовуватись у бакових сумiшах з iншими засобами захисту рослин, окрiм препаратiв, що мають сильну лужну або сильну кислу реакцiю. Перед приготуванням бакової сумiшi необхiдно провести тест на сумiснiсть.

Перед приготуванням бакової суміші  слід провести тест на сумісність.

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та одноплощиннi ID3, IDK з розмiром крапель 350-550 МОД μm.

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (611824)