Роялфло 48%, ВСК

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Кукурудза КукурудзаКореневі гнилі, Пліснявіння насіння, Стеблова гнильПередпосiвна обробка насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — 10-15 л/т2,5-3,0 л/т
Соняшник СоняшникБіла гниль (склеротиніоз), Пероноспороз (несправжня борошниста роса), Сіра гнильПередпосiвна обробка насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — 10-15 л/т2,5-3,0 л/т
Цукровий буряк Цукровий бурякКоренеїдПередпосiвна обробка насiння суспензiєю препарату. Норма витрати робочого розчину — до 18 л/т6,0 (9 мл на посiвну одиницю не дражованого насiння)
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Протруйники
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Тирам: 480 г/л
Препаративна форма
Водно-суспензійний концентрат
Хімічна група
Дитіокарбамати
Упаковка20
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Роялфло 48%, ВСК - Рiдкий протруйник для технiчних культур iзшироким спектром контактної фунгiцидної дiї. Ефективний проти зовнiшньої насiннєвої iнфекцiї i кореневих гнилей, що розвиваються на початкових фазах розвитку рослин

Механізм дії

Дiюча речовина Роялфло® — тирам — дiє контактно; порушує розвиток вегетативних i генеративних органiв грибiв (збудникiв хвороб). Має репелентнi й антифiдинговi властивостi. Вiдлякує гризунiв, птахiв.

Головні переваги

  • контроль широкого спектру збудникiв хвороб
  • висока безпечнiсть для насiння
  • конкурентна вартiсть обробки
  • якiсне прилипання до поверхнi насiнини
  • можливiсть вибору кольорiв

Особливості застосування

Роялфло® простий у використаннi, мiнiмально впливає на довкiлля та забезпечує якiсне протруювання насiння. Пiд час пiдготовки посiвного матерiалу рекомендується використовувати якiсне, вiдкалiброване та очищене насiння, що не має механiчних ушкоджень.

Ефективність

Протруйник Роялфло® пригнiчує зовнiшню насiннєву i ґрунтову iнфекцiю (тверда сажка, плiснявiння насiння, фузарiоз, гельмiнтоспорiоз, ризоктонiоз) впродовж 1-2 дiб пiсля обробки.

Препарат ефективний проти зовнiшньої насiннєвої iнфекцiї i кореневих гнилей, що розвиваються на початкових фазах розвитку рослин.

Контролює широкий спектр збудникiв хвороб, поширених на насiннi та в ґрунтi: Aspergillus spp., Fusarium spp., Phoma spp., Pyrenophora spp., Septoria nodorum, Ustilago maydis, Alternaria spp., Botrytis cinerea, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Tilletia caries, Penicillum spp., Ascochyta spp.

Сумісність

Роялфло® може бути застосований у сумiшi з порошками, що змочуються, та з концентратами суспензiй поширених фунгiцидiв й iнсектицидiв, що використовуються для протруювання насiння.

Роялфло® не рекомендується змiшувати з препаративними формами на основi олiї, розчинникiв та емульгаторiв, а також iз формуляцiями, якi мiстять карбосульфан i мають лужну реакцiю.

Де придбати?

7 ms. PHP memory: 2097152 (603568)