Аграрні розписки

Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов'язання сільгоспвиробника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Боржник за аграрною розпискою - сільгоспвиробник, який видає аграрну розписку.

Кредитор за аграрною розпискою - фізична чи юридична особа, яка авансує майбутні поставки с/г продукції та/або поставляє товари, надає послуги або виконкує роботи. Крім того фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора.

Аграрна розписка

Товарна

 • Товарна аграрна розписка – це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов'язання с/г виробника здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції. Якість, кількість, місце та строк поставки визначені аграрною розпискою.
 • За згодою сторін виконання зобов’язань за товарною аграрною розпискою може бути здійснене шляхом передачі складських документів, що посвідчують право власності їх власника на сільськогосподарську продукцію, яка зберігається на товарному складі.

Фінансова

 • Фінансова аграрна розписка − це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов'язання с/г виробника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та якості.
 • Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування с/г виробником грошових коштів на банківський рахунок зазначений в аграрній розписці.

Переваги

 • Відсутність фінансового навантаження у вигляді банківських відсотків
 • Можливість отримати необхідні ЗЗР/Насіння/Добрива з відтермінуванням строків оплати та /або отримання авансу за майбутні поставки с/г продукції
 • Прозорі умови поставки с/г продукції (обсяг визначеного товару, конкретний термін поставки, чітке визначення прав та обов’язків усіх учасників)
 • Гнучкий, зручний та швидкий фінансовий інструмент (оформлюється протягом 14 календарних днів)
 • Мінімізація валютних ризиків
 • Необов’язкове страхування посівів майбутнього врожаю
 • Можливість вибору способу розрахунку: сільгосппродукцією (товарна аграрна розписка) або грошима (фінансова аграрна розписка)
 • Здійснення пролонгації (дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік)
 • Черговість виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції
 • Безперечне зобов’язання кредитора погасити аграрну розписку шляхом здійснення напису «Виконано» (протягом 3-х робочих днів з дня отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою) та повернути таку аграрну розписку боржнику

Умови

 • Визначений державою перелік областей для використання інструменту аграрних розписок (9 областей): Полтавська, Черкаська, Харківська, Вінницька, Сумська, Миколаївська, Хмельницька, Тернопільська та Кіровоградська області (відповідно до Закону України «Про аграрні розписки» від 06.11.2012 № 5479-VI)
 • Окрема аграрна розписка на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками
 • Окрема товарна аграрна розписка на кожен погоджений обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції
 • Наявність достатнього обсягу майбутнього урожаю с/г продукції:
  • для покриття зобов'язень за аграрною розпискою
  • для нотаріального посвідчення аграрної розписки
 • Нотаріальне посвідчення під час видачі аграрної розписки в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат»:
  • внесення до Реєстру аграрних розписок особою, яка вчиняє нотаріальні дії
  • занесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, яка вчиняє нотаріальні дії
 • Задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою здійснюється за вибором кредитора у будь-який спосіб:
  • шляхом передачі йому права власності на предмет застави в рахунок погашення майнового зобов’язання боржника за товарною аграрною розпискою
  • наділення кредитора за аграрною розпискою правом самостійно, або із залученням уповноваженої особи, зібрати врожай с/г продукції; та/або укласти договір куплі-продажу з іншою особою покупцем на виконання зобов'язання боржника за аграрною розпискою
 • Заміна предмету застави іншим аналогічним або рівноцінним майном (у разі загибелі посівів, зменшенні показників урожайності, невідповідності якісних характеристик)
 • Боржник зобов'язаний забезпечити поставку повного обсягу с/г продукції належної якості у зазначені терміни
 • Сільгоспвиробник зобов'язаний забезпечити необхідний перелік документів* для вчинення нотаріальних дій
 • Для Боржника:

   • статут в останній редакції;
   • свідоцтво/виписка про державну реєстрацію або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У разі відсутності виписки – витяг з цього реєстру;
   • паспорт та код керівника (уповноваженого представника);
   • у випадку, якщо аграрну розписку укладає представник, – нотаріально посвідчену довіреність, а також паспорт та код представника;
   • документи на підтвердження права власності чи користування земельними ділянками, на яких вирощується майбутній врожай, а саме: оригінали договорів оренди земельних ділянок та витягів з державного реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права (права оренди);
   • форма статистичного спостереження № 37 - СГ (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт», з відміткою органу статистики про прийняття;
   • протокол зборів учасників з прийнятим рішенням про укладення аграрної розписки на необхідних умовах та вповноваженням на її укладення певної особи;
   • належним чином завірену копію протоколу (рішення) повноважного органу юридичної особи про обрання (призначення) директора, наказу про призначення на посаду;

  Для Кредитора:

   • статут в останній редакції;
   • свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. У разі відсутності виписки – витяг з цього реєстру;
   • паспорт та код керівника (уповноваженого представника);
   • у випадку, якщо аграрну розписку укладає представник, – нотаріально посвідчену довіреність, а також паспорт та код представника;
   • договір поставки, укладений з Боржником.
   • рішення власника про укладення аграрної розписки на необхідних умовах та вповноваження на її укладення певної особи;
   • належним чином завірену копію протоколу (рішення) повноважного органу юридичної особи про обрання (призначення) директора, наказу про призначення на посаду.
 • Зобов’язання за аграрною розпискою можуть бути передані третій особі (напис «Відступлено»)
 • Обов’язкові витрати: нотаріальні послуги (посвідчення та реєстрація)
 • Необов’язкові витрати: посвідчена копія аграрної розписки

Механізм роботи

 • 1. Учасник 1 (Агропідприємство - Позичальник) оформлює у 2-х копіях (примірниках) Аграрну розписку (Товарну або Фінансову) під Заставу майбутнього урожаю (Застава – майбутній урожай)
 • 2. Учасник 1 (Агропідприємство - Позичальник) завіряє 2-і копії Аграрної розписки в Учасника 2 (Нотаріуса)
  • Учасник 2 (Нотаріус): 1-а копія Аграрної розписки залишається у Нотаріуса і заноситься їм до Реєстру аграрних розписок
  • Учасник 1 (Агропідприємство - Позичальник) 2-у копію Аграрної розписки передає Учаснику 3 (Компанія «Ерідон» - Кредитор)
 • 3. Учасник 3 (Компанія «Ерідон» - Кредитор) відвантажує ЗЗР та/або Насіння та/або Добрива Учаснику 1 (Агропідприємство - Позичальник)
 • 4. Учасник 1 (Агропідприємство - Позичальник) сплачує грошові кошти або передає урожай Учаснику 3 (Компанія «Ерідон» - Кредитор)
 • 5. Учасник 3 (Компанія «Ерідон» - Кредитор) повертає Аграрну розписку Учаснику 1 (Агропідприємство - Позичальник)
 • 6. Аграрна розписка вилучається із Реєстру обтяжень
8 ms. PHP memory: 2097152 (561088)