• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Отримання дружніх сходів озимих зернових восени

Отримання дружніх сходів озимих зернових восени

У період сівби озимої пшениці досить часто складаються несприятливі агрокліматичні умови. В першу чергу, це пов’язано з дефіцитом вологи, тому отримання повноцінних і сильних сходів – дуже важливе й складне завдання для агровиробництва. Одним із шляхів його розв’язання є застосування стимуляторів росту.  

Особливу увагу слід звернути на регулятор росту Келпак, який виступає біологічним стимулятором стартового розвитку рослин завдяки наявності в своєму складі високої концентрації природних гормонів розвитку (ауксинів, цитокінінів, гіберелінів, брасиностероїдів, поліамінів), а також мікроелементів та амінокислот. 

Серед гормонів дуже важливим для гарного росту коріння та утворення бокових коренів у достатньому об’ємі є:

  • Ауксини, основними місцями синтезу яких є рослинні ембріони, меристема, молоді листки.
  • Цитокініни, основними місцями синтезу яких є кінчики коріння, насіння на момент його проростання. 

Препарат Келпак має ефективне співвідношення гормонів росту, що в першу чергу сприяє:

  • розвитку потужної кореневої системи рослини
  • підвищенню енергії проростання та схожості
  • активації ферментів 

! Тому,  даний препарат є незамінним саме для обробки посівного матеріалу.

Саме завдяки співвідношенню ауксинів і цитокінінів 350:1, обробка насіння зернових культур в нормі 2 л/тонну дає потужний поштовх для росту кореневої системи рослини протягом перших 5–10 днів після отримання сходів. Більша коренева система означає більше вологи та поживних елементів, що абсорбує рослина, більшу стійкість до засухи та несприятливих погодних умов в осінній період вегетації.

Через 9–14 днів після появи сходів озимої пшениці збільшена коренева система дає поштовх до синтезу власних цитокінінів, що відповідають за ріст надземної частини рослини та відповідають за підсилення кущення озимих культур в осінній період вегетації. 

З метою підвищення енергії проростання, швидкого розвитку на початковому етапі росту рослин рекомендуємо наступну ефективну схему протруєння насіння:  

Використання даної схеми виробниками при обробці насіння гарантовано дозволяє отримати дружні та сильні по розвитку сходи озимих зернових культур та приріст врожайності в межах від 0,3 до 0,6 т/га (за результатам багаторічних даних).


Менеджер з агрономічних питань «ЕРІДОН» 
ГРИГОРЕНКО Ярослав Вікторович |
 (095)-280-02-79  

Де придбати?

15 ms. PHP memory: 2097152 (522520)