Імідаголд 20%, РК

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Картопля КартопляКолорадський жукПри появі та масовому розмноженні шкідника шляхом обприскування.0,2 л/га1
Томати ТоматиКолорадський жукПри появі та масовому розмноженні шкідника шляхом обприскування.0,2 л/га1
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Інсектициди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Імідаклоприд: 200 г/л
Препаративна форма
Водорозчинний концентрат
Хімічна група
Неонікотиноїди
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Імідаголд 20%, РК - Системний iнсектицид контактно-кишкової дiї. Має високу ефективнiсть проти сисних та листогризучих шкiдникiв. Першi ознаки впливу на комах спостерiгаються через годину пiсля застосування, повна загибель спостерiгається через добу.

Механізм дії

В органiзмi комах iмiдаклоприд блокує передачу нервових iмпульсiв, пригнiчує нiкотиновi рецептори ацетилхолiну в постсинаптичнiй мембранi, що призводить до загибелi шкiдникiв.

Iнсектицид Iмiдаголд має системну i трансламiнарну активнiсть, проникає в рослини через листки, стебла i корiння, розподiляється паренхiмою та пересувається ксилемою.

Головні переваги

  • висока системна активність
  • тривалий період захисту незалежно від погодних умов 
  • відносно висока стабільність при високих температурах
  • широкий спектр сисних та листогризучих комах

Особливості застосування

Заздалегiдь визначену кiлькiсть препарату залити в бак обприскувача, наповненого на третину чистою водою, пiсля 15 хвилин помiшування мiшалкою долити решту води.

Робочий розчин необхiдно використати в день приготування. Обприскування бажано проводити у ранковi та вечiрнi години при температурi повiтря +15…+25°С та швидкостi вiтру не вище 4 м/с.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-400 л/га

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm.

Сумісність

Iмiдаголд можна застосовувати в сумiшах з бiльшiстю iнших засобiв захисту рослин. Перед застосуванням слiд провести тест на сумiснiсть.

Де придбати?

16 ms. PHP memory: 2097152 (599160)