Галаксі Ультра, РК

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Соя СояОднорічні дводольні бур'яниОбприскування посівів у фазу 1-4 справжніх листків культури і в ранні фази росту бур’янів1,5-2,0 л/га1
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Ацифлуорофен: 161,7 г/л (у формі натрієвих солей)
Бентазон: 352,4 г/л
Препаративна форма
Водорозчинний концентрат
Хімічна група
Бензотіадіазинони
Дифенілефіри
Температура застосуваннядо +25°С (оптимальна +15...+18°С)
Упаковка10
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Галаксі Ультра, РК - контактно-системний післясходовий гербіцид для контролю найбільш проблемних однорічних дводольних бур’янів у посівах сої (види щириці, гірчаки, паслін чорний, амброзія, види хрестоцвітих, падалиця ріпаку та соняшнику (у т.ч. стійкі до ALS-інгібіторів).

Механізм дії

Бентазон володіє контактною дією, блокує транспорт електронів під час фотосинтезу та перериває асиміляцію СО2, у результаті рослина зупиняється в рості та гине. Ацифлуорофен має контактно-системну дію, абсорбується листям та корінням; проявляє дію на синтез АТФ, оскільки інгібує транспорт електронів та розладнює окислювальне фосфорилювання. Також ацифлуорфен інгібує синтез каротиноїдів, хлорофілу, білку та РНК.

Головні переваги

 • ефективний контроль усіх проблемних дводольних бур’янів;
 • відсутня післядія на наступні культури;
 • селективний щодо культури.

Особливості застосування

Застосовувати препарат Галаксі Ультра слід на початкових етапах росту бур’янів:  у фазу сім’ядолей, максимум – перша пара листків.

Так як ефективність препарату залежить від інтенсивності сонячного світла, його бажано вносити у ранкові години. Опади протягом 4-х годин після застосування можуть знизити ефективність препарату. Слід припинити внесення препарату за наявності ризику опадів. Не вносити гербіцид після тривалої засухи чи будь-якого іншого пошкодження рослин, дія препарату при цьому може знизитись.

Не рекомендується проводити механічний обробіток ґрунту за 5 днів до та через 7 днів після внесення препарату.

Оптимальні кліматичні показники

 • Температура повітря: до +25°С (оптимальна +15...+18°С)
 • Відносна вологість повітря: не менше 60%
 • Вологість ґрунту: 60-80% НВ
 • Швидкість вітру: 3-4 м/с

Рекомендації щодо якості води

 • Жорсткість: не більше 350 мг/л (ррm) або 0,7 mS/cm за показником електропровідності
 • рН: 5,5–6,5

Ефективність

Візуальні ознаки дії гербіциду на бур’яни спостерігаються протягом 7 днів, а повна загибель – протягом 14 днів після обробки. Гербіцид Галаксі Ультра  може спричинювати пожовтіння чи побуріння листя культури, проте це не спричинює пригнічення сили росту і протягом 10 днів рослини повністю відновлюються. Гербіцид контролює види щириці, гірчаки, паслін чорний, амброзію, види хрестоцвітих, падалицю ріпаку та соняшнику (у т.ч. стійкі до ALS-інгібіторів). Має часткову дію на злакові бур’яни.

Сумісність

Допускається суміш максимум з одним баковим партнером.

Не рекомендується використання у сумішах із грамініцидами, фосфорорганічними препаратами, мікродобривами.

Рекомендацiї щодо застосування грамiнiцидiв:

 1. краще застосовувати у послiдовностi гербiцид Галаксі Ультра → грамiнiцид, при цьому слiд обов’язково дотриматися перiоду очiкування мiж обробками — мiнiмум 7 днiв;
 2. у випадку необхiдностi застосування у послiдовностi грамiнiцид → гербiцид Галаксі Ультра необхiдно дотриматися перiоду очiкування — мiнiмум 14 днiв, а також перевiрити наявнiсть захисного воскового нальоту на листi культури.

При застосуваннi фосфорорганiчних iнсектицидiв мiнiмальний перiод очiкування перед та пiсля застосування iнсектициду — 7 днiв.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Технічні рекомендації

Якісне рівномірне розпилювання робочого розчину на поверхні листка бур’янів забезпечує високу ефективність. Для якісного внесення препарату рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 350-480 МОД μm.

Спектр дії

 • Амброзiя полинолиста
 • Гiрчиця польова
 • Галiнсога дрiбноквiткова
 • Гірчак березкоподібний
 • Гірчак шорсткий
 • Жовтозілля звичайне
 • Зiрочник середнiй
 • Кропива жалка
 • Лобода біла
 • Мак дикий
 • Молочай-сонцегляд
 • Пiдмаренник чiпкий
 • Падалиця ріпаку, стійкого до ІМІ
 • Падалиця соняшнику, стійкого до ІМІ
 • Паслін чорний
 • Переліска однорічна
 • Петрушка собача
 • Портулак городнiй
 • Редька дика
 • Ромашка лікарська
 • Рутка лікарська
 • Спориш
 • Талабан польовий
 • Триреберник непахучий
 • Фіалка польова
 • Шпергель звичайний
 • Щириця (види)

Де придбати?

10 ms. PHP memory: 2097152 (603528)