Фунгазіл 100 SL, КС

новинка
Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Картопля КартопляПарша срібляста, Парша, Ризоктоніоз (чорна парша)Нанесення розчину препарату способом обприскування пiд час пропускання бульб через конвеєр чи роликовий стiл0,15 л/т
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Протруйники
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Імазалiлу сульфат: 133,5 г/л
Препаративна форма
Концентрат суспензії
Хімічна група
Імідазоли
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Фунгазіл 100 SL, КС - фунгiцид для обробки насiннєвої картоплi проти основних хвороб, що проявляються пiд час зберiгання. Завдяки широкому спектру дiї препарат вже довгий час посiдає перше мiсце у Європi серед продуктiв для протруєння насiннєвого матерiалу картоплi.

Механізм дії

Дiюча речовина препарату Фунгазiл® — iмазалiлу сульфат — має системну дiю, пригнiчує деметилювання стиролу (основного компоненту клiтинних мембран фiтопатогенних грибiв). Фунгазiл® поєднує лiкувальнi та профiлактичнi властивостi.

Головні переваги

  • широкий спектр контрольованих патогенiв;

  • невелика норма витрати;
  • зручна у використаннi препаративна форма;
  • знижує втрату маси бульб пiд час зберiгання.

Особливості застосування

У процесi збору врожаю та при транспортуваннi бульби картоплi можуть механiчно пошкоджуватись, що призводить до ураження картоплi рiзними збудниками захворювань. Тому дуже важливо застосувати Фунгазiл® протягом 1-5 дiб пiсля збору врожаю, до загоєння механiчних ушкоджень бульб. Фунгазiл® застосовують за допомогою гiдравлiчного або дискового обприскувача, що встановлений разом iз захисним щитком поверх роликового столу або конвеєра, або за допомогою спецiальних гiдравлiчних машин. Застосовують з використанням обприскувального обладнання, яке має форсунковий або щiлинний розпилювач i наносить робочий розчин шляхом дрiбного розпилення на бульби картоплi, якi транспортуються по роликовому конвеєру.

Необхiдно забезпечити перевертання бульб картоплi на конвеєрi для їх обробки з усiх бокiв. Бiльшi обсяги робочого розчину в межах можливостей обприскувального обладнання забезпечують краще покриття бульб та проникнення в мiсця їх ушкоджень i, вiдповiдно, кращий контроль захворювань.

Для якiсної обробки бульби картоплi повиннi бути чистi вiд ґрунту (допускається забруднення не бiльше 5% поверхнi). Поверхня бульб картоплi перед обробкою може бути сухою або вологою, але не мокрою.

Обробка є найбiльш ефективною, якщо проведена вiдразу пiсля збору врожаю, але в будь-якому випадку — не пiзнiше сiчня.

Ефективність

Фунгазiл® зберiгає стабiльнiсть за температури -5°С впродовж 24 годин. У випадку замерзання препарату його можна знову використовувати пiсля розморожування при кiмнатнiй температурi та розмiшування до моменту зникнення кристалiв.

Фунгазiл® є високоефективним препаратом проти ряду збудникiв захворювань картоплi у перiод її зберiгання:

  • Helminthosporium solani (срiбляста парша);
  • Fusarium sulphureum, Fusarium solani та Fusarium roseum var sambucinum (суха фузарiозна гниль);
  • Polyscytalum pustulans (бородавчата парша);
  • Phoma exigua (фомоз) та проявляє побiчну дiю проти таких збудникiв захворювань: Clavibacter michiganensis (кiльцева гниль), Colletotrichum coccodes (антракноз), Rhizoctonia solani (чорна парша).

Рекомендована норма витрати робочого розчину

1-2 л води на 1 т насiння

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (597736)