Бітап ФД-11 16%, КЕ

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Цукровий буряк Цукровий бурякОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни1) Одноразове застосування рекомендується за сильного забур’янення при утворенні 4-х листків у контрольованих бур’янів. 2) Перше обприскування у фазі сім’ядолей бур’янів, наступне – з інтервалом 10-12 днів1) 4,0 л/га 2) 2,5-3,5 л/га
Буряк кормовий Буряк кормовийОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яни1) Одноразове застосування рекомендується за сильного забур’янення при утворенні 4-х листків у контрольованих бур’янів. 2) Перше обприскування у фазі сім’ядолей бур’янів, наступне – з інтервалом 10-12 днів1) 4,0 л/га 2) 2,5-3,5 л/га
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Десмедифам: 80 г/л
Фенмедифам: 80 г/л
Препаративна форма
Концентрат емульсії
Хімічна група
Фенілкарбамати
Температура застосування+12…+25°С
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Бітап ФД-11 16%, КЕ - Селективний післясходовий гербіцид для контролю однорічних дводольних бур’янів, включаючи види щириці. Бітап ФД-11 має кращий ефект порівняно з комбінаціями «160/160» завдяки більшій кількості розчиннику, що покращує розподіл на поверхні бур’янів, фіксацію та ефективність діючої речовини.

Механізм дії

Має контактно-систему  дію з проникненням у листя та стебла. Порушує процеси фотосинтезу в фотосистемі ІІ.

Головні переваги

 • краще покриття листкової поверхні завдяки олійній основі препарату;
 • швидка дія на бур’яни – ефект помітний протягом 48 годин;
 • краща ефективність порівняно з комбінаціями «160/160» завдяки більшій кількості розчиннику;
 • висока селективність, навіть при пізніх фазах культури;
 • відсутність післядії на інші культури;
 • широкі можливості для поєднань у бакових сумішах.

Особливості застосування

Для найкращого результату необхідно проводити дворазову обробку: першу  у фазі сім’ядолей бур’янів, другу — через 10-12 днів. В окремих випадках,  при сильному забур’яненні та досягненні 4-х листків бур’янів, дозволяється одноразове застосування з підвищеною нормою 4 л/га.

Оптимальні умови застосування: температура повітря +12…+25°С (уникати застосування під час посухи, екстремально високої температури, а також під час приморозків), швидкість вітру — 3-4 м/с.  

Ефективність 

Абсорбується проростаючими пагонами та листям бур’янів. Погано абсорбується листками після утворення кутикули. Високоефективний проти хрестоцвітих (падалиці ріпаку, гірчиці, редьки), щириці, підмаренника, гірчаку, переліски, рутки лікарської тощо. За сильної забур’яненості злаковими бур’янами рекомендується застосування грамініцидів.

Спектр дії

 • Амброзiя полинолиста
 • Вероніка персидська
 • Вероніка польова
 • Гiрчак шорсткий
 • Гiрчиця польова
 • Галiнсога дрiбноквiткова
 • Горобейник польовий
 • Грицики звичайнi
 • Дурман звичайний
 • Жабрій звичайний
 • Жовтець польовий
 • Жовтозілля звичайне
 • Зiрочник середнiй
 • Кохія вінична
 • Кропива глуха пурпурова
 • Лобода (види)
 • Лутига розлога
 • Мак дикий
 • Молочай-сонцегляд
 • Незабудка польова
 • Переліска однорічна
 • Портулак городнiй
 • Редька дика
 • Рутка лікарська
 • Талабан польовий
 • Фіалка польова
 • Череда волосиста
 • Череда трироздільна
 • Чистець польовий
 • Шпергель звичайний
 • Щириця звичайна

Технічні рекомендації

Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої ефективності рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 450-600 МОД μm.

Сумісність

Препарат сумісний з більшістю гербіцидів та з іншими засобами захисту рослин. Для розширення спектру дії поширеними є поєднання з діючими речовинами: метамітрон (Метафол), етофумезат (Етофол), кломазон (Апстейдж), трифлусульфурон-метил (Широ), s-метолахлор (Стрім). Перед приготуванням бакової суміші слід провести тест на сумісність.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-400 л/га

Де придбати?

12 ms. PHP memory: 2097152 (607600)