Апстейдж, СК

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Ріпак озимий Ріпак озимийОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування ґрунту до появи сходів культури0,2-0,25 л/га
Соя СояОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування ґрунту до появи сходів культури0,2-0,25 л/га
Ріпак ярий Ріпак ярийОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування ґрунту до появи сходів культури0,2-0,25 л/га
Цукровий буряк Цукровий бурякОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування ґрунту до появи сходів культури0,2-0,25 л/га
Картопля КартопляОднорічні дводольні бур'яни, Однорічні злакові бур'яниОбприскування ґрунту до появи сходів культури0,25 л/га
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Гербіциди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Кломазон: 360 г/л
Препаративна форма
Капсульна суспензія
Хімічна група
Ізоксазолідінони
Температура застосування+15...+25°С
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Апстейдж, СК - ґрунтовий селективний гербіцид системної дії. Формуляція капсульна суспензія запобігає випаровуванню препарату, що забезпечує ефективне використання діючої речовини та гарантовану дію за меншої норми витрати діючої речовини на 1 га (порівняно з конкурентними препаратами з іншими препаративними формами). Завдяки захисному екрану Апстейдж контролює наступні хвилі бур’янів.

Механізм дії

Діюча речовина потрапляє до рослин бур`яну через корені та проростаючі пагони, блокує процес утворення пігментів хлорофілу та каротину та зупиняє таким чином процес фотосинтезу. Спостерігається побіління бур’янів.

Головні переваги

  • капсульна формуляція запобігає випаровуванню діючої речовини, що забезпечує;
  • максимальну ефективність;
  • мінімальна залежність від наявності ґрунтової вологи серед ґрунтових гербіцидів;
  • довготривалий захисний екран;
  • добрий партнер для бакових сумішей.

Особливості застосування

Оптимальним є застосування продукту відразу після посіву, максимально – протягом 3-х днів. Для забезпечення захисного екрану ґрунт має бути належно підготовленим  — дрібногрудкуватим (розмір грудок не має перевищувати в діаметрі 2 см). За недостатнього зволоження слід провести прикочування кільчасто-шпоровими котками. Загортання не рекомендується. У випадку пересівання через 30-60 днів для ріпаку та сої достатньо провести культивацію на 10 см, для інших культур – глибоку оранку. Ідеальні умови застосування за температури повітря в межах +15..+25°С, та оптимальної вологості ґрунту й повітря. Для забезпечення якісного внесення препарату та його високої ефективності рекомендується використовувати двоплощинні форсунки IDTA, IDKT з розміром крапель 450-600 МОД μm.

Ефективність 

Оскільки препарат впливає на фотосинтез, ефект дії на чутливі рослини стає помітним лише з початком фотосинтезу. Препарат ефективно контролює бур’яни при застосуванні до утворення 2-4 листків у дводольних та 3-4 листків у злакових бур’янів. Захисний екран на поверхні ґрунту забезпечує контроль наступних хвиль бур’янів. Можливе побіління першої пари листків рослин ріпаку, що в невдовзі зникає.

Спектр дії

Однорічні дводольні

Амброзія полинолиста

Ч

Осот городній

Ч

Грицики звичайні

Ч

Паслін чорний

Ч

Дурман звичайний

Ч

Підмаренник чіпкий

Ч

Жабрій звичайний

Ч

Портулак городній

Ч

Зірочник середній

Ч

Роман польовий

Ч

Канатник Теофраста

Ч

Спориш звичайний

Ч

Кропива глуха пурпурова

Ч

Талабан польовий

Ч

Лобода біла

Ч

Череда (види)

Ч

Однорічні злакові

Пальчатка криваво-червона

Ч

Метлюг звичайний

С

Просо півняче (плоскуха)

Ч

Мишій зелений

С

Тонконіг однорічний

Ч

Мишій сизий

С

Бромус (види)

С

Пажитниця (види)

С

Вівcюг звичайний

С

Просо звичайне

С

Лисохвіст (види)

С

 

 

Ч — чутливi

С — середньочутливi

Наведену чутливiсть бур’янiв одержано за результатами багаторiчних дослiдiв, проведених за типових умов вирощування культури. У випадках, коли вiдбувається розвиток резистентностi у видiв бур’янiв, можливе вiдхилення вiд зазначених показникiв

Сумісність

Препарат сумісний з усіма ґрунтовими гербіцидами, що мають нейтральну кислотно-лужну реакцію. Перед приготуванням бакової суміші необхідно провести тест на сумісність.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Де придбати?

9 ms. PHP memory: 2097152 (612328)